Danga toa ngada ne led
Otnga Mugaeai
1
Ninipunga ngan Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot
Mugaeai mugaeai tau, Deo ikado bubur ga tano ga iuot. Be tano ianun eta mao. Ienono sapaean. Tibur toa ngada oa dodom, be eau kekelen. Be Deo Itautau Tutui iroro gadae ngan eau igogo.
* 2Ko 4.6Idio ta Deo ikeo, “Manta taranga iuot.” Tota taranga iuot. Deo igera mambe taranga eiua kemi. Ta idol taranga idio iadag, be dodom idio iadag. Deo iuato taranga eine “ado,” be iuato dodom eine “bong.” Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado ede.
* 2Pe 3.5Ga kus ta Deo ikeo, “Kalakalanga ede manta iuot ta ipoga eau ga idio ngan tibur rua.” Io, kalakalanga tota iuot. Deo ikado kalakalanga toa oa ta ipoga eau gadae ga eau gadio ngan kalakalanga. Deo iuato kalakalanga toa oa “mariamba.” Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado rua aea.
Ga kus ta Deo ikeo, “Eau ienono gadio ngan mariamba, manta ila iluplup ngan tibur kelede, ta tibur mamasa iuot.” Io, tota iuot. 10 Deo iuato tibur mamasa eine “tano.” Be eau toa ila iluplup ngan tibur kelede, iuato “tad.” Ta Deo igera gid danga toa oa eine kemi.
11 Ga kus ta Deo ikeo, “Manta tano ipapot gid abei ga gilgilnga ga annga imata ede ga ede toman ngan ipuapua. Ta gid abei kelede kelede itautau ga iuot toman ngan ipuapua.” Io, tota iuot. 12 Tano ipapot gid abei ga gilgilnga ga annga imata ede ga ede toman ngan ipuapua. Ga gid abei kelede kelede itautau iuot toman ngan ipuapua. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 13 Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado tol aea.
14 Ga kus ta Deo ikeo, “Gid taranga manta titara mariambai ta tikado bong ila ga kus ta ado inasi, ta timan kilala ngan gid rai ga taun ga ado. 15 Gid taranga toa oa ga ienono mariambai ta titara ga isulug tanoeai.” Io, tota iuot. 16 Deo ikado taranga kapeipei rua. Taranga kapei eine ngan itara ado, be kakauede ngan itara bong. Ga ikado gid gigima pade. 17 Ta idol gid taranga toa oa mariambai ta titara ga isulug tanoeai 18 ado ga ado ga bong ga bong. Ga tikado tibur meremere iadag ga tibur dodom iadag. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 19 Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado pange aea.
20 Ga kus ta Deo ikeo, “Tad manta iuon ngan gid masilau imata ede ga ede matad bibita. Ga gid man pade manta tiuot ga tiroro alele mariambai gadae ngan tano.” 21 Tota Deo ikado gid masilau kapeipei ga gid masilau padengada tad aea ga eau aea ga tiuot ta tilalala alele tadiai ga eauiai. Ga ikado gid man imata ede ga ede. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 22 Idio ta Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta ikeo, “Gimi masilau tad aea, manta apupulou ga aot busa ta aparangrang tibur toa ngada ne tadiai. Be gimi man, manta aot busa tanoeai.” 23 Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado lima aea.
24 Ga kus ta Deo ikeo, “Manta tano ipapot gid masilau tibur aea imata ede ga ede matad bibita, ta gid masilau matad mud ga matad saksak, kapeipei ga gereirei tiuot.” Io, tota tiuot. 25 Deo ikado gid masilau tibur aea imata ede ga ede, edengada matad mud, padengada matad saksak, kapeipei ga gereirei. Deo igera gid danga toa oa eine kemi.
26  * 1Ko 11.7Ga kus ta Deo ikeo, “Eine takado eababa ga tiuot mambe gita, ta matad lalaede mambe gita.* Deo iposa pan sai ta ikeo ga eababa tiuot mambe gita? Panua oatainga ad idanga ede tiuangga Deo ikeo pan Inat ga Itautau Tutui. Ta tadol gid ga timariala ngan tano ga ngan gid ia ga gid man ga gid masilau tibur aea kapeipei ga gereirei ga gid danga toa ngada ne tilalala alele tanoeai.”
 
27  * Mt 19.4, Mk 10.6* OM 5.1-2Tota Deo ikado gid eababa ga tiuot mambe ei.
Inasi ei ianun ta ikado gid ga tiuot.
Ikado gid ga tiuot arangaranga ga taine.
 
28 Idio ta Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta ikeo, “Gimi manta apupulou ga aot busa ta aparangrang tibur toa ngada ne tanoeai ta amariala ngan. Manta gimi amadid ga amugamuga ngan gid ia ga man ga masilau tibur aea kapeipei ga gereirei toa ngada ne, ta tidio bagemiai.”
29 Ga kus ta Deo ikeo, “Ega, gau nabada gid abei ga gilgilnga tanoeai aea imata ede ga ede toman ngan itautau ga ipuapua pagimi, ta gid danga toa ne ga iman gimi ami annga. 30 Be nabada gid abei ilaun ga gilgilnga padengada tibur aea iman annga togid masilau tibur aea kapeipei ga gereirei ga togid man ga togid danga toa ngada ne matad bibita.” Io, tota iuot.
31 Deo igera gid danga toa ngada oa ikado ga iuot eine kemi tau. Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado lima ga ede aea.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Gid danga toa ngada oa Deo ikado ga iuot eine kemi tau.

*1:3: 2Ko 4.6

*1:6: 2Pe 3.5

*1:26: 1Ko 11.7

*1:26: Deo iposa pan sai ta ikeo ga eababa tiuot mambe gita? Panua oatainga ad idanga ede tiuangga Deo ikeo pan Inat ga Itautau Tutui.

*1:27: Mt 19.4, Mk 10.6

*1:27: OM 5.1-2