5
Yesus em Toloke Ding Dim Memen Kemin em Weng te.
Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Nalem itol ete, nalem ding ete, num yulo bokoyemsuluw weng be fein dem gilaloke ye? Alik alik nu akokow keko, dolon kelinba kebuluw kasike, aso nu yulo nam kiol kuw bokoyemuw te. Kate, yukalem ete kilele kal keliwete: Kamok Fian akalem Ding be fein toloke kate, nu beem ding akokow kebuluw te. Ding be yakut kunum im talakabiliw imdiw fongate akate teleko, kawin dim kaleem kawtiw im kiin dim kel fitewoke te.* Matyu 24:42-43; 2 Fita 3:10; Fitew Dase 3:3 Kawtiw im “Kame maka banim kasike, ibolow menew kuw ding kebe kai!”, angakabiliw ding dim bakate, maka yenomin ding dim be im dim fein toloke te. Im akokow keko, sak teinbiliw ding dim bakate, auk kumel im aul dukukabiliw betbet fian emdiw kaneloke eisneng be im dim telei, i nam fon uniw te.* Matyu 24:39; Iluk 21:34-35
Be fein kate, nakunum kumel kunum waneng yutaka! Kaneloke eisneng be yakut kunum em tolomin emdiw yukalem ibolow elo yol anginba keloke te. Nimtew angom? Yu mililiw tem kakaminba keko, ailbin dim kuw kakabiliw kunum waneng kebiliw kasike. Feinka! Alik alik nu mililiw kakabiliw kawtiw bate.* Ulom 13:12 Kasike, nu kanelom akalbiliw kawtiw imdiw kebokoluw te! Kate, nu kutebin kunum atew keko, ibolow tem tem keko, kilele ibolow fukunbiliw kawtiw imdiw keboluwka! Nimtew angom? Akaleko, buel nam kebiliw kawtiw so, wain ok waneko, ibolow teifulu kebiliw kawtiw iso, kawtiw alik alik bi mililiw em angin keko, ka kel kakabiliw kasike. Kate, nukalem ete taw ding kakabuluw kawtiw kebuluw kasike, nu ibolow tem tem kukuw so, fein ibolow kukuw so, ibolow fian dulew dulew kukuw so, kukuw alik alik be on balam em nam kitil atew minggisomi, Sunbin-Got em nulo fein dokoyemoke ding fenbuluw weng be num kak balam kitil atew kilis kekakamkabuluw te.* Aisaya 59:17; Efesus 6:14,17 Nimtew angom? Sunbin-Got e nulo akalem wiin so amkoko, koyemse kasike. Kaneyembelei, em kaisuw fian be nulo bakiyemei, nu nukalem Kamok Fian Yesus Kulais em kanese beem dulum elote fein finik so bin kulokoluw te. 10 E num abin kuluko, kuanse kasike kame, num finik so buluw ding dim akal, num kuanuw ding dim akal, nu diwkuw diwkuw eso makuw fewtokoko, sunsun finik so kebuluw te.* Ulom 14:8-9; 1 Tesalonaika 4:14 11 Kaneko kasike, yu yukalem kanekabiliw kukuw be beki nengso nengso kesomi, mali kunum waneng im ilum sakik ibolow be yemkitilmo kelew kelew keyemeko, im fein ibolow akati kitil kelew kelew kemoliwka!
Fefe Weng ete te.
12 Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu yom yetebiliw kunum waneng im afak kel falit angeko, kakamoliwka! Nimtew angom? Kamok Fian e kunum waneng biilo yom mutuk kel amkose kasike, i kun kuluko, bukesomi, yulo finik so kakamin em deiw kukuyemkabiliw kasike. 13 Feinka! Yu im aluwbabiliw aluwbamin be atemeko, ibolow mutuk fian keyemsomi, im wiin daoyem kemoliwka!
Yu menew ibolow kukuw kuw kukulew kukulew kemoliwka!
14 Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu gal kebiliw kawtiw ilo kitil keyemin weng mak bokoyemiwi, ikati ikalem teing so aluwbamoliwka!
Ibolow kau angbiliw kawtiw im ibolow elo yemkitilmo keyemin weng bakayemboliwka!
Malmel banim kebiliw kawtiw ilo akati dakayemboliwka!
Kunum waneng alik alik biilo ibolow menew kukuw kuw kukuyemboliwka!* 2 Tesalonaika 3:6,11
15 Yu kanelom yulo wa kukuw keyemiw kawtiw ilo im kanebiliw beem yan wa dukayembokoliw te!
Kate diwkuw diwkuw kitil keko, kunum waneng yom dim biliw so, yom ibik biliw iso, kunum waneng alik alik ilo ken kukuw kuw kelew kelew keyemboliwka!* Ulom 12:17; 1 Fita 3:9
16 Diwkuw diwkuw kalfongeko, kakatemoliwka!* Filibai 4:4
17 Diwkuw diwkuw Sunbin-Got eso weng bakamoliwka!
18 Diwkuw diwkuw Sunbin-Got em ibolow fukunin gelewko, nomin eisneng mak yom dim tele tewe, yu elo “Weso! Seyo!”, dangboliwka!
Nimtew angom? Yesus Kulais e yulo akalem wiin so amkose kasike.* Efesus 5:20
19 Yu kanelom Sunbin-Finik em aluwbamin be yongom ailbin emdiw kuan duku kemokoliw te!* Efesus 4:30
20 Yu kanelom Sunbin-Got em bontem dim bakamin kawtiw im weng elo sakalaw keko, weng bo bo keyemeko, kalak da koyem kemokoliw te!
21 Kanekabe eisneng alik alik be kilele diwemoliwka!
Diweko, ken kele tewe, belo kuw kitil keko, aluwbamoliwka!* 1 Sion 4:1
22 Kate, wa kele tewe, yu kanelom beem mit mewso unemokoliw te!
23 Ibolow menew sen mongom kayak Sunbin-Got e yom kal so kun so alik alik be atin kuw akalem dulum elote galmoko, koyembe te! Koyemei, Yesus Kulais em iti toloke ding dim kabalak e, yom kal anggil so, ibolow so, finik so, alik alik be atin kuw sen so banim keyemoke kasike.* 2 Tesalonaika 3:3 24 Feinka! Nulo akalem wiin so amkoko, koyemse Sunbin-Got e akalem ibolow fukunin be fein gelewsomi, kaneloke te.
25 Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu nulo ibolow fukuneko, Sunbin-Got eso weng bakamoliwka!* Kolosi 4:3; 2 Tesalonaika 3:1
26 Yu num abin kuluko, mali Yesus elo “Fein!”, dangbiliw kunum waneng ilo kalfongyemeko, falal keyembomi, “Yukalo!”, ange ange kemoliwka!
27 Ne Kamok Fian em wiin dim e kitil weng kale bokoyemomeli: “Yu fut kale Yesus em gelewkabiliw kunum waneng alik alik ilo teing bokoko, bakayemboliwka!”, yangbi te.
28 Nukalem Kamok Fian Yesus Kulais em ibolow folok e yuso boke te!
Bete kuw. Num fut weng boyemuw fut be kame kilaka.

*5:2: Matyu 24:42-43; 2 Fita 3:10; Fitew Dase 3:3

*5:3: Matyu 24:39; Iluk 21:34-35

*5:5: Ulom 13:12

*5:8: Aisaya 59:17; Efesus 6:14,17

*5:10: Ulom 14:8-9; 1 Tesalonaika 4:14

*5:14: 2 Tesalonaika 3:6,11

*5:15: Ulom 12:17; 1 Fita 3:9

*5:16: Filibai 4:4

*5:18: Efesus 5:20

*5:19: Efesus 4:30

*5:21: 1 Sion 4:1

*5:23: 2 Tesalonaika 3:3

*5:25: Kolosi 4:3; 2 Tesalonaika 3:1