20
Dudu wain ougem salau macanemen goagal tatau ze.
Yesus nug koli eneun, “Uwait nugau gumaraneun igul enai dareu. Ziwas tub umaseu pet, wain ougem atag du nug gonugau ougem ebu salau mabun dudu ipal ee ig wanem empip ebu daremen itanarai beteun. Go betei dudu ipal tularaimai, guzenai awareun, ‘Ag izal wain ougem ebu, betei salau oi milebi, iz ag aiwag gil tutak ebuan aiwag guzental marai.’ Guzenina, dudu goagen io aurina, go palautarena, gonugau ougem ebu salau mabun betemenin. Go ougem atag du go koli am ameg sai naliu sul ee ig wanem empip ebu koli beteimai, dudu ipal gaugaul tapai daremen uligareun. Guzenaimai, gonug dudu go awareun, ‘Ag han betei izal wain ougem ebu salau oi milebi, iz ag aiwag marai.’ Guzenina, dudu go salau mabun wanena, go koli am ameg begurug ebu guzental guzeneun. Dai dai, go am ameg ainarai guzental guzeneun. Du go gue am ameg tabkuai mazicina, koli ee ig wanem empip ebu beteimai, go dudu ipal go ebu gaugaul daremen uligareun. Gonug awareun, ‘Ag einen e ebu gaugaul daremen?’ Dudu go agen koli go guzenai auremen, ‘Ig du tub nug salau migab tam, gonun, ig gaugaul darem.’ Goagen guzenai aurina, gonug koli dudu go awareun, ‘Ag betei izal wain ougem ebu salau macan.’
Guzenaimai, umusig mina, ougem atag du nug salau dudu gumaraneun du banou aureun, ‘Na salau dudu ularemen, alebi, goagal aiwag maren. Ses betei salau memen dudu, go aiwag amegai maraib, aiu ses, amegai betei salau memen dudu, koli aiwag maramam.’ Dudu go beu beu go ulistal betei, salau memen gil tutak ebuan aiwag omen. 10 Guzenina, amegai betei salau memen dudu agen ‘Ig aiwag asiu pet umam’ aimai dabilemenin, bo, ag han guzental gil tutak ebuan aiwag omenin. 11-12 Go aiwag go oimai, ougem atag du mui gonogonocaimai, go guzenai auremen, ‘Dudu go ag ulistal betei, salau ginampet memen. Ig umaseutal betei, salau memun, am nug atai pet heligeun. Bo, ig aiwag banou migab tam. Dudu go aiwag omenin sul ig han guzental migem.’
13 Guzenai ze mina, ougem atag du gonug salau du tub guzenai aureun, ‘Zai, iz na polu ze aizab tam. Iz na ibaiz ze pataimai, aizemin, na e gil tutak ebu salau meben, iz gil tutak ebuan aiwag mizai, guzenai aizemin, na io aimai ailemen. 14 Ulis na nait aiwag oiba, nait uzan utei beten. Du go gue ses alai salau meun go han na omen sul muramoroi. 15 E izal aiwag, gonun, izaseu dabeleimai, igul go guzenem. Iz igul naliu go guzenem, na einen ounab eg wem?’ ”
16 Guzenaimai, Yesus nug eneun, “Dudu go ag wanimag banou tam ses daremen ag amegai damamen. Amegai daremen dudu ag wanimag a, ag ses pet damamen.”
Yesus go noumaimai, gil ainarai ebu koli usamaun en ze gonugau tapaimaraneu dudu kolital awareun.
(Mak 10:32-34; Luk 18:31-33)
17 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu begurug go ereg Zerusalem uzan betei beteimai, gonug ze wageimai awareun, 18 “Ag izal ze go don! Ulis ig Zerusalem uzan betemun, go ebuan dudu agen Du Nugau Nag Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu mui, goagal ebeag ebu mamam. Go dudu banban agen uzanan dudu agal ze doimai, webi, noumabun en ze patamam. 19 Goagen emgasag ipal ebuan dudu agal ebeag ebu mebi, dudu goagen go ze biabial kuai ze auraimai, esalau sul oimai, a gegeulanau ebu asai mebi, noumamau. Bo, gil ainarai ebu Uwait nug go koli usai mamau.”
Zems zaug Zon dual goagal anaiag nug Yesus ze tub kanabai aureun.
(Mak 10:35-45)
20 Ziwas go ebu, Zebedi nugau wau nug gonugau gelegul aliag Yesus waugab imarai alaimai, go ece tub en kanabai aurabun eun.
21 Yesus nug air go aureun, “Na ein ece umam?” Air gonug koli guzenai aureun, “Na iz ibail baib guzenai mamam. Izal mogoi aliag e aiu ses na gumarabun du banou usalemen, izal nagwai tub nug eben naliu eiman hubamau, nagwai tub nug eben nanai eiman hubamau, go na ibaiz damam.”
22 Go guzenai ze mina, Yesus nug koli awareun, “Ze go kanabai ailemen gonugau bigeg ag abiu mab tam. Iz ze gap tub ebu dareu zai, ag ze go zabun iboin ta?” Mogoi aliag goagen koli auremen, “Ig ze go zabun iboin.”
23 Yesus nug mogoi aliag go koli awareun, “Go petak, ag izal gap ebuan ze zamamen, bo, du in go izal ebe naliu eiman simai hubamau, du in go ebe nanai eiman simai hubamau, go izal salau tam. Izal Mekai nug dudu ipal agal empip suban mareun dareu.”
24 Yesus nugau tapaimaraneu dudu ipal houhou agen ze go doimai, go mogoi aliag go en aiag sisileun. 25 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awarina, go alai unum gotulina, gonug guzenai awareun, “Ag abiu em ebuan dudu agal gumaranem dudu banban agen agal wanimag wag maimai, agal duailel gumaranem. Duailel agal dudu banban agen duailel agal ze sesamorabun gusig ze awaranem. 26 Ag izal duailel ag igul go i guzenan. Bo, duair tub nug agal banou dai aba, go iboi, amegai go agal salau duair damau. 27 Duair tub nug ‘iz wanim banou a amegai dai’ aba, go iboi, amegai go agal salau duair (slev) sul damau. 28 Go sul, Du Nugau Nag duailel ipal agen go isanurabun en alab tam. Tam! Go duailel ipal isanarabun en aleun. Go noumaimai, duailel asiu koli Uwait nug waugab imarai simau.”
Yesus nug du aliag ameag kumi kasareun.
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai Zeriko uzan betena, duailel asiu agen sesamarai betemen. 30 Du aliag ameag kumi go abu gasag eim hoboi daremen. Go Yesus zoi zilarai bitabun ina, ze doimai, go agen guzenai ul emen, “Dubanou Ban, na Devit nugau Ug, na ig en bisomig peiba, ig isanigen.”
31 Duailel asiu agen du aliag go en acegsisilaimai, ul emen utamam aimai gusig pet awaremen. Bo, go agal ze duab tam, go ulai ban pet ul aimai, guzenai ul emen, “Dubanou Ban, na Devit nugau Ug. Na ig en bisomig peiba, ig isanigen.”
32 Yesus go tapai daimai, dudu aliag go ularaimai, awareun, “Iz ag erunarabun ailemen?”
33 Dudu aliag ag en koli auremen, “Dubanou Ban, na igual amecig waipai migemen, ig em uligamam.”
34 Yesus go du aliag bisomagar peimai, goagal ameag ebeg sil patena, ziwas go ebutal goagal ameag waipina, koli abu pemenin. Guzenaimai, go sesamorai wanemenin.