13
Jöpaköm aŋguaŋgugö kalemŋi
Nöŋön ambazip aka Suep garata yeŋgö keuŋi keuŋi qainŋi kun miaŋön keu jiba malbileŋakmö, urukalemnan qahö asuhuza, mönö töndup kewö akileŋak: Goŋ qegetka goŋgoŋ qeri aŋgötömualŋi mörakzini me göjön (biret) uturukögetka kiŋqororoŋ qerakzawi, mönö miaŋgö dop akileŋak.
* Mat 17.20; 21.21; Mak 11.23Kezapqetok keu jijigö mötmöt kalemŋi ahöm niŋgiiga keu asa-asambötŋi pakpak mötpileŋak aka keu pakpakö könaŋi möt yaköbileŋak, miaŋön mönö dopŋe akza me qahö? Mi töndup urukalemnaŋgö ölŋan qahö asuhuiga mewö mönö yuai omaŋanök aka öne töhön malbileŋak. Mötnarip köhöikŋi kötökŋi miwikŋaiba miaŋgö qakŋe kunduŋaŋgö Toŋi jim kutubiga ölöp tem köla kunduŋi qeköba kungen albawakmö, urukalemni qahö asuhuza, mewö töndup mönö yuai omaŋanök aka öne töhön malbileŋak.
Sukinapni pakpak ambazip wanapŋi yeŋgöra mendeŋ eŋgibileŋak aka sileni tosatŋan ohoget jemapköra tököm eŋgibileŋakmö, urukalemnaŋgö ölŋan qahö asuhuza ewö, miaŋön mönö qahö kötökŋi bauköm niŋgima.
Kunŋan alaŋi uruŋan jöpaközawi, yaŋön mönö urukönöpŋi qahöpmö, urubönjöŋ qakŋe ala ak waŋgimakza. Körögisigisi qahö möta yuaiŋaŋgöra qahö köpösöŋgömakza. Sileŋi qahö mem wahöta jakbak-öraŋböraŋ qahö malja. Ahakmemeŋan alaŋaŋgö uruŋi qahö mem bölimakza. Nanŋi ölöwakŋamgörök qahö kapaŋ kölakza. Uruqeqe ak waŋgigetka urukönöp zilaŋ qahö ahakza. Mem bölim waŋgigetka sihimbölö möröhi, mi qahö mötmöriba mosörakza.
Tosatŋan bölöŋi akzei, miaŋgöra qahö söŋgaizapmö, keu ölŋi wuataŋgömakzei, mönö yembuk mohotŋe söŋgaimakza. Nalö dop alaŋi sel jöhöba qöhöröŋe kin köhöiba möt narim waŋgimakza. Mewö me mewö asuhuiga Anutugö jörömqöröm aka al mamböta awösamkakak kinda sihimbölö pakpak möta mökösöŋgömakza.
Urukalem ahakmeme mi nalö teteköŋi qahö ahöm öŋgöma. Kezapqetok keu jiba keuŋi keuŋi qainŋi kun jimakzei, miaŋön qahöwakŋa aka mötmöt qainŋi kun miaŋön mönö mewöyök omaŋi ak teköma. Mötmöt qainŋi kun mi bahösapsap möt yakömakzin aka kezapqetok keu mi bahösapsap jimakzin. 10 Bahösapsap ahakzinmö, Anutugö kalemŋi kalemŋi aködamunŋinambuk asuhumei, nalö miaŋgöreŋ bahösapsap malmalninan mönö qahöwahiga oyaeŋkoyaeŋ siyoŋsayoŋi qahö malbin.
11 Nöŋön namande malali, nalö miaŋgöreŋ namande keu jiba malal. Urumötmötnan namande aiga miaŋgö dopkeu kewöta mötmöriba malal. Azi ketaŋi aka miaŋgöreŋ namandegöreŋ ahakmeme mi mosöta andö qeal. 12 Miaŋgö dop nalö kewöŋe Anutugö aködamunŋi mi ölöp qahö ehakzin. Mi piliknöŋ uba ehekö tandök ek bibihiba tandökŋi törörök qahö möta öne mötmörimakzin. Mewö mötmörimakzinmö, könaŋgep Anutubuk mesohol köl aŋguba ek soroköbin. Nalö kewöŋe mötmöt qainŋi kun mi bahösapsap möt yaközalmö, nalö miaŋgöreŋ mi mönö körek möt yaköm tekömam. Anutunöŋ ni möt kömum niŋgizawi, nöŋön miaŋgö dop yaŋgö könaŋamŋi möt kömum tekömam.
13 Keu ki jim köhöizin: Kalem karöbut mötnarip, jörömqöröm aka urukalem mi köhöiba ahöm öŋgömemö, urukalem ahakmeme miaŋön mönö sutŋine öŋgöŋgöŋi akza. Mewö.

*13:2: Mat 17.20; 21.21; Mak 11.23