17
Jisösgö sileŋe letotqetot ahök.
Mak 9.2-13; Luk 9.28-36
* 2 Pitö 1.17-18Wehön 6 teköiga Jisösnöŋ Pitö, Jeims aka Jeimsgö munŋi Jon eŋguaŋgita nanŋinök kunduŋi köröpŋi kunöŋ öŋgöba kötikŋe malget. Malgetka jemesoholŋine kiniga Jisösgö sile tandökŋan letota murutŋi ahök. Jemesoholŋan wehön jeŋi ewö kölköl-bilikbilikŋambuk asariiga malukuŋan tuat lalamŋi aka asakŋambuk ahök.
Mewö aiga eketka Moses aka Elaija yetkön asuhum eŋgiba Jisösbuk keukeu jiget. Jigetka Pitönöŋ könahiba keu jiba Jisösgöra kewö jiyök, “Kembu, neŋön kiaŋgöreŋ uruölöwak mötzin. Miaŋgöra sihimgan mötzan ewö, nöŋön ölöp koum karöbut qemam. Göhö kun, Mosesgö kun aka Elaijagö kun.”
* Jen 22.2; Dut 18.15; Sum 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mak 1.11; Luk 3.22Mewö jiba kiniga unuŋunuŋ tuat lalamŋi asakmararaŋambuk kunöŋ eta aumŋan esuhum eŋgiiga miaŋgö uruŋeyök qet kun kewö eriga mötket, “Azi ki mi nani wölböt nahöna. Nöŋgö urusihimni ketaŋan mönö yaŋgöreŋ ahöza. Mönö yaŋgö keuŋi möta malme.” Gwarek yeŋön keu mi möta jönömŋini undui sipköba gölmenöŋ eta keŋgötŋini gwötpuk mötket.
Mewö mötketka Jisösnöŋ yeŋgöreŋ kaba sileŋini oseiba kewö jii mötket, “Mönö wahötket. Keŋgötŋini kude mötme!” Keu mi möta uba wahöta tosatŋi qahö eŋgeketmö, Jisösnöŋ nanŋök kiniga eket. Mewö.
Jon O-melun-azi mi Elaijagö salupŋi akza.
Kunduŋeyök etketka Jisösnöŋ sörökŋi miaŋgöreŋ kewö jim kutum eŋgiyök, “Iŋini yuai ekzei, miaŋgö buzupŋi mi ambazip kun kude jiget mötme. Suep gölmegö azi ölŋan kömupnöhök wahöriga miaŋgö andöŋe mi ölöp jim asariba malme.”
10  * Mal 4.5Mewö jim kutum eŋgiiga gwarekurupŋi karöbut yeŋön Jisös kewö qesim waŋgiget, “Köna keugö böhi yeŋön keu kewö mi wuanöŋgöra jimakze, ‘Kezapqetok azi Elaijanöŋ mönö mutuk Suepnöhök eriga Amötqeqe Toŋan miaŋgö andöŋe asuhuma?’ ”
11 Qesim waŋgigetka meleŋda kewö jiyök, “Elaijanöŋ mutuk eta asuhuba malmal pakpak möhamgöma. Keu mi ölŋapmö, 12  * Mat 11.14nöŋön kewö jibi mötme: Elaijanöŋ lök eta asuhuyökmö, i eka könaŋi qahö möt kutugetmö, ambazipnöŋ i nanŋini sihimŋini wuataŋgöba laŋ ak waŋgiget. Mewöŋanök Suep gölmegö azi ölŋi mewöyök laŋ ak waŋgigetka Juda yeŋgö böröŋine geba sihimbölö mötma.” 13 Elaijagöra mewö jiba ölŋa Jon O-melun azigöra keu jii mötkeri, gwarek yeŋön mi mewö möt asariget. Mewö.
Jisösnöŋ öme wuataŋgöi morönöŋ ölöwahök.
Mak 9.14-29; Luk 9.37-43
14 Jisös aka gwarek karöbut yeŋön kunduŋeyök eta ambazip kambu yeŋgöreŋ kagetka azi kunöŋ Jisösgö kösutŋe kaba simin köl waŋgiba kewö jii mörök, 15 “Kembu, göŋön mönö nahöni ak kömum waŋgiman. Kawölnöŋ yöhöiga tala eta qeiga bözok mitiba semben auba sihimbölö gwötpuk mörakza. Nalö gwötpuk tala könöpnöŋ me onöŋ gemakza. 16 Nöŋön i waŋgita gwarekurupki yeŋgöreŋ kazalmö, yeŋön i mem ölöwak waŋgibingö osize.”
17 Mewö jiiga meleŋ waŋgiba jiyök, “Yei, gölmegö yaŋgiseŋ aka misimkaulup ambazip, mönö nalö dawik embuk mala qatön eŋgubiga Anutu qahö möt narigetka sihimbölö mötmam? I mönö waŋgita nöŋgöreŋ ki kaget.” 18 Waŋgita kagetka Jisösnöŋ öme mi jim waŋgii mosöta ani morönöŋ nalö miaŋgöreŋök ölöwahök.
19 Ölöwahiga gwarekurupŋan mi eka nanŋinök Jisösgöreŋ kaba tata kewö qesim waŋgiget, “Neŋön mönö wuanöŋgöra mi naninök wuataŋgöbingö osizin?”
20  * Mat 21.21; Mak 11.23; 1 Kor 13.2Qesim waŋgigetka kewö jii mötket, “Mötnaripŋinan morörökŋi akzawaŋgöra mi wuataŋgöbingö osize. Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Mötnaripŋinaŋgö ölŋi mi nejoŋ kötŋaŋgö dop ahöbawak ewö, eŋön ölöp kunduŋi kiaŋgö Toŋaŋgöra kewö jim kutubeak, ‘Gi mönö kunduŋi mi meköba wahöta anda likepŋe endu alman.’ Mewö jiba möt narigetka miaŋgö dop aiga endu anma. Anutu möt narigetka inahöm eŋgiiga yuai kungöra qahö qaköbeak.” 21 (Öme tandökŋi mewöŋi mi mönö köuluköba nene siŋgi mala wuataŋgöbin. Yuai murutŋi kun ahinga qahö kota anma. Mewö.)
Jisösnöŋ kömumamgö Buŋaŋi jiiga yahöt ahök.
Mak 9.30-32; Luk 9.43b-45
22 Jisösnöŋ gwarekurupŋi yembuk mohotŋe Galili prowins uruŋe liliköba könanöŋ angetka Jisösnöŋ keu kötŋi kewö jii mötket, “Anutunöŋ Suep gölmegö azi ölŋi mi gölme ambazip yeŋgö böröŋine al waŋgii gema. 23 Geiga i qegetka kömuma. Kömuiga wehön karöbut aiga mönö kömupnöhök wahötma.” Gwarekurupŋan mi möta uruŋinan lömböriiga wösöbirik mötket. Mewö.
Jisösnöŋ jöwöwöl jikegö takisŋi alök.
24  * Eks 30.13; 38.26Jisösnöŋ gwarekurupŋi yembuk Kaperneam taonöŋ kaŋgotketka jöwöwöl jikegö takis meme azi yeŋön Pitögöreŋ kaba kewö qesim waŋgiget, “Eŋgö böhiŋinan jöwöwöl jikegö takisŋi alma me qahö?”
25 Qesim waŋgigetka “Oŋ!” jiyök. Miaŋgö andöŋe Pitönöŋ miri uruŋe öŋgöiga Jisösnöŋ keu mutukŋi kewö qesim waŋgiyök, “Saimon, gi denöwö mötmörizan? Denike yeŋön kölköl-örörögö töwaŋi aka takis tosatŋi mi gölmegö kiŋ azi kembu yeŋgöra alakze? Kantri toŋi neŋön me kian yeŋön mi algetka tokomakze?”
26 Mewö qesim waŋgiiga meleŋda “Kian yeŋön,” jiyök. Mewö jiiga Jisösnöŋ kewö jii mörök, “Mewö aiga kantri toŋi neŋön mi albinaŋgö dop qahö akzin. 27 Mewö akzinmö, takis qahö alinga azi mieŋgö uruŋinan bölibapuköra mönö anda kösö kawiki o aŋgönöŋ gilman. Gila söra mutukŋi öröba memani, mönö miaŋgö numbuŋi mesaköba moneŋ kötŋi miaŋgöreŋ miwikŋaiman. Moneŋ kötŋi mi azi yahöt netkö takisniraŋgö dop. Mönö mi memba eŋgiba miaŋön nöŋgö aka nangi takisniri alman.” Mewö.

*17:1: 2 Pitö 1.17-18

*17:5: Jen 22.2; Dut 18.15; Sum 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mak 1.11; Luk 3.22

*17:10: Mal 4.5

*17:12: Mat 11.14

*17:20: Mat 21.21; Mak 11.23; 1 Kor 13.2

*17:24: Eks 30.13; 38.26