11
Jongö gwarekyahötŋi Jisösgöreŋ kayohot.
Luk 7.18-35
Jisösnöŋ gwarekurupŋi 12 keu mewö kusum eŋgii teköiga miri mi mosöta toroqeba Galili prowinsgö taon tosatŋe anda Buŋa keu kusum eŋgiba miaŋön uruŋini kuŋguba malök.
Nalö miaŋgöreŋ Jon O-melun azinöŋ kösö mire tata Kraistnöŋ nup mewö meyöhi, mi möta gwarekyahötŋi melaim etkii Jisösgöreŋ anohot. Kewö qesim waŋgimahotköra melaim etkii anda jiyohot, “Mem ölöwak azi kamapköra mambörakzini, göŋön mia akzan me azi kun biaŋ kamapköra mambötpin?”
Mewö qesim waŋgiyohotka kewö meleŋnök, “Yuai eka mötzahori, miaŋgö kösohotŋi mönö anda Jon kewö jiyohot mötma: * Ais 35.5-6; 61.1Jegömöl yeŋön jeŋini uba eketka lokon yeŋön köna anda kagetka uzikuku yeŋön solanigetka kezapduhup yeŋön keu mötketka kömuget yeŋön guliba wahötketka etqeqeŋi yeŋgöra Ölöwak Buŋa jim asaribiga mörakze. Mewö asuhui eketka kungö uruŋan qahö bölii andö nuŋgumawi, yaŋön mönö simbawoŋ akza.”
Mewö jiiga Jongö gwarek yetkön anohotka Jisösnöŋ könahiba Jongö könaŋi ambazip kambu yeŋgöra kewö jim asariyök, “Iŋini gölme qararaŋkölkölŋe miaŋgöreŋ wania ekingöra anget? Luhutnöŋ jehot uwutapköba metali anjaŋbanjaŋ ahakzawi, iŋini azi mewöŋi ekingöra anget me? Me wanat yuaia ekingöra anget? Azi malukuŋi aködamunŋambuk löŋgöta malöhi, mi ekingöra me? Mötket, ambazip malukuŋini eksihimŋinambuk löŋgörakzei, mieŋön mönö kiŋ yeŋgö jakömbuak miriŋine malje. Mi gölme qararaŋkölkölŋe qahö.
“Me wanat yuaia ekingöra anget? Kezapqetok azi kun ekingöra me? Ölŋa, nöŋön kewö jibi mötket: Azi ekeri, yaŋön mönö kezapqetok ambazip pakpak eŋgoŋgita tandökŋi kun akza. 10  * Mal 3.1Yaŋgö könaŋi mi mönöwök kewö ohoget ahöza, ‘Mötnöŋ, nöŋön kolekni garata kun melaibiga qeljiŋe anda ambazip uruŋini mindiŋgöba göhö könagi mesariga göŋön mönö yaŋgö andöŋe gölmenöŋ emu geman.’
11 “Keu mewö ahözapmö, nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötket: Ambinöhök morö pakpak asuhugeri, yeŋgö sutŋine Jonöŋ mönö körek eŋgoŋgita qetbuŋaŋambuk kinja. Kinjapmö, Suepkö bemtohoŋ uruŋe aŋgota Anutugö qetbuŋaŋi miwikŋaimakzei, yeŋgö sutŋine eretŋi kondikŋi yaŋön mönö Jon oŋgitza.
12  * Luk 16.16“Jon O-melun azinöŋ Buŋa keu jiiga nalö miaŋgöreŋök könahiba Suepkö bemtohoŋi könöpŋambuk tuarenjoŋ aka yarö gilakzemö, töndup ösumŋan anda qarimakza. Könöpŋinambuk yarö gilakzeaŋön mönö bemtohoŋ mi nanŋinaŋgöra öröba buŋa qem aŋgumakze. 13 Bemtohoŋgö könaŋi mi Mosesgöreŋ Köna keunöŋ aka kezapqetok ambazip körek yeŋgö Buzup Kimbiŋine ohogetka oyoŋda mala koringa Jonöŋ asuhuba ölŋi aukŋe indelök. 14  * Mal 4.5; Mat 17.10-13; Mak 9.11-13Keu ki möt aŋgön kölbingö mötze ewö, Elaija (Elia) asuhumawaŋgö dop ahöhi, Jonöŋ mönö mia akza. 15 Kunŋan urukezapŋambuk maljawi, yaŋön mönö keu mi kezap ala möt kutuma.
16 “Ambazip merak gölmenöŋ maljei, mi mönö wanatpuk dop al eŋgibileŋak? Yeŋön namande ewö akze. Mieŋön maket sombemnöŋ tata keu gön gila laŋ qeta kewö jimakze,
17 ‘Nini awölop uinga iŋini liŋet gwawet qahö unduget. Nini jiŋgeŋ kölinga iŋini qahö toroqeba sahötket.’
18 “Miaŋgö könaŋi kewö: Jon O-melun azinöŋ kaba nene siŋgi mala wain o qahö neiga yaŋgöra jimakze, ‘Öme kunöŋ uruŋe geiga malja.’
19 “Suep gölmegö azi ölŋan kaba nene nem söŋgaip aiga yaŋgöra kewö jimakze, ‘Mötket, yaŋön bau numbu tandök közöjeriba wain o gwötpuk nemba takis tilipqilipŋinambuk aka bölöŋi meme yeŋgö alaŋina malja!’ Anutugö mötkutukutu köl gulimakzei, yeŋgö ahakmemeŋinaŋgö ölŋan mönö mötkutukutu-ŋinan dop köljawi, mi kondelakza.” Mewö.
Jisösnöŋ taon 3 yeŋgöra Yei wösöbirik! jiyök.
Luk 10.12-15
20 Miaŋgö andöŋe Jisösnöŋ könahiba taon tosatŋi tembul eŋgiyök. Taon tosatŋi mieŋgöreŋ aŋgöletotŋi kukösumŋinambuk sehisehiŋi meiga asuhugetmö, töndup uruŋini qahö meleŋget. Miaŋgöra i tembula kewö jim eŋgiyök, 21  * Ais 23.1-18; Eze 26.1–28.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zek 9.2-4“O Korazin toŋi, nöŋön eŋgöra Yei! jiba sahötzal aka Betsaida toŋi, eŋgöra mewöyök Yei! jiba sahötzal. Nöŋön yeŋgöreŋ anbiga keuni jibi sösönihii aŋgöletotni kukösumŋinambuk asuhugetmö, uruŋini töndup qahö meleŋget. Aŋgöletot mi kian gölmenöŋ Taiö aka Saidon sitinöŋ asuhubeak ewö, yeŋön mönö nalö köröpŋi uruŋini meleŋbingö kaisöpsöpŋi kondela dodohonöŋ aŋgömiriba kau ariba sahötpeak.
22 “Sahötpeakmö, nöŋön kewö jibi mötme: Anutunöŋ könaŋgep Korazin aka Betsaida yeŋgö keuŋini jim teköba likepŋi meleŋni sihimbölö mötmei, nalö ketaŋi miaŋgöreŋ mi mönö Taiö aka Saidon yeŋgö sihimbölö dopŋi oŋgita mötme.
23  * Ais 14.13-15; Jen 19.24-28“Aka Kaperneam toŋi, Anutunöŋ iŋini ölöp mem wahöt eŋgii Suep mire öŋgöbeak me qahöpto? Qahöpmahöp! Iŋini mönö kömupkö senjom mire kölölohoba geme. Nöŋön yeŋgöreŋ anbiga keuni jibi sösönii aŋgöletotni kukösumŋinambuk asuhugetmö, uruŋini töndup qahö meleŋget. Aŋgöletot mi Sodom taonöŋ asuhubeak ewö, taon miaŋön mönö nalö kewöŋe mewöyök toroqeba kinbawak.
24  * Mat 10.15; Luk 10.12“Kinbawakmö, nöŋön kewö jibi mötme: Anutunöŋ könaŋgep Kaperneam eŋgö keuŋini jim teköba likepŋi meleŋni sihimbölö mötmei, nalö ketaŋi miaŋgöreŋ mi mönö Sodom gölme yeŋgö sihimbölö dopŋi oŋgita mötme.” Mewö.
Lömbötŋinambuk eŋön mönö nöŋgöreŋ kaba luhut meget.
Luk 10.21-22
25 Nalö miaŋgöreŋ Jisösnöŋ keu kewö jiyök, “O Iwini, göŋön Buŋa keugi mötkutukutu ambazip mötmöt ketaŋi megeri, yeŋgöreŋ asambötnöŋmö, ambazip nahönbörat ewö nanŋinaŋgöra mötketka gukmaulem akzei, mi mönö yeŋgöreŋ indelnöŋga möt asarize. Miaŋgöra nöŋön Suep gölmegö Kembuŋi gi möpöseim gihizal. 26 O Iwini, gi nangak mewö asuhumapköra mötnöŋ dop köli ölöwahök.
27  * Jon 3.35; 1.18; 10.15“Iwinan mönö yuai pakpak jim kutuiga nöŋgö buŋaya ahök. Iwinan Nahönŋaŋgö könaŋi nanŋök möt yaköiga kunöŋ mi qahö mötza. Mewöyök Nahönŋan Iwiŋaŋgö könaŋi möt yaköiga kunŋan mi qahö mötza. Mewöyök kunŋan Iwinaŋgö könaŋi qahö möt yaköiga Nahönŋanök mi mötza aka ambazip möwölöhöm eŋgiba yeŋgöra mi indelmawi, yeŋön mönö Iwi möt waŋgime.
28 “Nup memba urulömbötŋinambuk maljei, iŋini mönö körek nöŋgöreŋ kagetka uruawam eŋgibi luhut meme. 29  * Jer 6.16Nöŋgö temni mönö awötŋine ala aŋgugetka Buŋani kusum eŋgibi mi möt soroköba malme. Nöŋön uruni memba et ala guŋbönjönjöŋ azia akzalaŋgöra ölöp uruawam eŋgibi luhut miwikŋaime. 30 Nöŋgö temni meget aŋguinga dopŋine akza aiga lömböt eŋgibi bisimei, miaŋön mönö awamŋi akza.” Mewö.

*11:5: Ais 35.5-6; 61.1

*11:10: Mal 3.1

*11:12: Luk 16.16

*11:14: Mal 4.5; Mat 17.10-13; Mak 9.11-13

*11:21: Ais 23.1-18; Eze 26.1–28.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zek 9.2-4

*11:23: Ais 14.13-15; Jen 19.24-28

*11:24: Mat 10.15; Luk 10.12

*11:27: Jon 3.35; 1.18; 10.15

*11:29: Jer 6.16