11
Aposol takapulakaŋi yeŋön tilipköm eŋgibepuk.
Nöŋön borom kun uruqahö keu qakŋe silememe aki miaŋgöra mönö kude möt lömbörime. Mi töndup ni kude andö nuŋguze, mötzal. Nöŋön iŋini azi mohot Kraist yaŋgö buŋaŋi aketka ambi seram jömukŋi sarakŋi ewö eŋgibiga yaŋönök eŋgömemapkö keuŋi jiba jöhöyal. Miaŋgöra Anutunöŋ uruŋan eŋgöra aka mututqutut mörakzawi, nöŋön mönö miaŋgö dop tosatŋan kelök keunöŋ jiba eŋgömeget bölibepuköra waimanjat mörakzal.
* Jen 3.1-5, 13Kewögöra waimanjat mörakzal: Mokoleŋnöŋ isimkakalek aiga Iwnöŋ (Ewanöŋ) böliyöhi, miaŋgö dop timbiqimbilim yeŋön mewö me mewö jiba tilipköba eŋgömegetka uruŋinan tölöhoiga jaŋjuŋ akepuk.
Miaŋgö könaŋi kewö: Tosatŋan kaba Jisös jim asariini, mi qahöpmö, Jisös murutŋi kungö könaŋi jim sehiba malgetka yeŋgöra qahö mötket lömböriza. Uŋa Töröŋi buŋa qem aŋgugeri, mi qahöpmö, öme kunöŋ tosatŋi eŋgö uruŋine gei loloŋqaloŋ mala miaŋgöra töndup köŋjiliŋ qahö mötze. Ölöwak Buŋa möt aŋgön kölgeri, mi qahöpmö, keu tandökŋi kun qetŋanök Ölöwak Buŋa qeta laŋ jigetka tosatŋan mi awamŋanök möt aŋgön kölakze. Mewö asuhumakzawaŋgöra mönö töndup waimanjat kun qahö akze.
Miaŋgöra waimanjat mörakzalmö, ahakmemeni mewö me mewö kewötketka etqeqeŋi qahö akzal. Tosatŋan aposol qet memba timbiqimbilim laŋ ahakzei, nöŋön mönö yeŋgö nembö bapŋine qahöpmahöp maljal. Keu niŋgizei, miaŋgö likepŋi kewö jizal: Keu ölöp sorokŋi jijigö tandökŋi mi ölöp qahö mötzalmö, Buŋa keugö könaŋi mönö möt soroközal. Mi mönö nalö dop pöndaŋ aukŋe indelbiga möt yaköze.
Iŋini mem wahöt eŋgimamgö möta nani mem et al aŋguba malmalni naŋgömamgöra nup memba malal. Miaŋgöra Anutugö Ölöwak Buŋa mi eŋgöra söŋgöröŋi qahö jim asarim eŋgiba malal. Mewö aka malalaŋgöra tosatŋan nöŋgöra uruqahö keu kewö jimakze, “Polnöŋ mönö köna oŋgita siŋgisöndok ahakza.” Urumeleŋ könagesö tosatŋe nup qahö membiga töndup nalukŋini öne niŋgigetka membi naŋgöm niŋgiiga iŋini welen qem eŋgiba malal. Tosatŋan miaŋgöra kewö jimakze, “Polnöŋ yoŋgorö nene silik tandök ak eŋgiba malja. Miaŋgöra aposol qahö akzapmö, nanŋi nupŋa memakza.” Nöŋgöra mewö jiba jim sohomakze.
* Fil 4.15-18Embuk mala yuaigöra osiba mözöröŋgöba miaŋgöreŋ mönö eŋgöreŋök kun qahö kuŋguba mem lömböriba nene yuaiŋi qahö memba malal. Mewö qahöpmö, urumeleŋ alaurup Masedonia prowinsnöhök kaba yuaigöra osiali, mi ek asariba moneŋ niŋgigetka dop kölök. Ahakmemeni pakpak miaŋgöreŋ mem lömbörim eŋgibileŋbuköra möta galöm mem aŋguba malal aka mewö toroqeba malmam.
10 Mem lömbörim eŋgibileŋbukö keuni miaŋgöra mönö nani sileni memba öŋgöba maljal. Kunŋan keuni mi Akaia prowinsŋinaŋgö gölmeŋi gölmeŋi pakpak miaŋgöreŋ qeapkömamgö osima. Kraistkö keu ölŋan mönö nam köl niŋgiiga keu mewö jöhöba jiba kinjal. 11 Mi wuanöŋgöra? Mi iŋini qahö jöpaköm eŋgibileŋak, miaŋgöra me? Mönö ölŋa jöpaköm eŋgimakzali, mi Anutunöŋ mötza.
12 Aposol sesekŋai ewö ahakzei, yeŋön nembuk “Öröröŋ akingö nup tandök miyöhök memakzin,” mewö jibingö mötze. Miaŋgöra kewö kuŋgum eŋgimakze, “Polgö tandök ewö nup memakzinaŋgöra mönö Pol ewö naŋgöm neŋgime.” Nupŋinaŋgöra sileŋini möpöseibingö möta miaŋgö könaŋi jarumakzemö, mi ölöp qahö miwikŋaime. Nöŋön i ewö qahö akzal. Miaŋgöra mem lömbörim eŋgibileŋbuköra mönö nani galöm mem aŋguba maljal aka toroqeba mewö malmam.
13 Yeŋön aposol ölŋi qahöpmö, mönö aposol takapulakaŋi aka nup meme ambazip isimkakalekŋinambuk akze. Kraistkö aposol neŋgö tandök kondel aŋguba nup laŋ memakze. 14 Satanöŋ nanŋak asakŋaŋgö garata tandök ewö kondel aŋguba nup laŋ memakza. Miaŋgöra timbiqimbilim mieŋön mewö akeraŋgöra qahö welipkömakin.
15 Miaŋgöra Satangö welenqeqe ambazipurup mieŋön ambazip welenŋini qebingö tandöktandök aka Köna keu wuataŋgöba mewö miaŋön solanŋi akŋegöra jim sohoba kondel aŋgumakze. Mewö nup laŋ memakzeaŋgöra mönö qahö auruba welipkömakzin. Silememe mewö ahakzemö, nalö teteköŋe Anutunöŋ mönö likepŋi ahakmemeŋinaŋgö dop meleŋ eŋgima. Mewö.
Polnöŋ aposol nup memba sihimbölö gwötpuk mörök.
16 Keuni kunbuk kewö jimam: Eŋgöreŋök tosatŋan nöŋön uruqahö maljal, mewö mötmöribeak. Mewö mötmöribeak ewö, ni mönö uruqahö azigö tandök köl öröm niŋgime. Mewö aketka ölöp i ewö nani sileni memba öŋgöba sutŋine malmam. 17 Awösamkakak ketaŋi möta sileni memba öŋgöba keuni jizali, mi Kembugö mötmöt sihimŋaŋgö dop qahöpmö, mi uruqahö azigö tandök ewö jizal.
18 Ambazip gwötpukŋan sutŋine gölmegö ahakmeme bölöŋi wuataŋgöba sileŋini memba öŋgömakzei, miaŋgöra nöŋön mönö mewöŋanök aka keuni miaŋgö dop jizal. 19 Nanŋinak “Mötmöt ambazip öŋgöŋgöŋi akzin,” jizeaŋgöra mönö uruqahö ambazip yeŋgöra mötketka qahö lömbörimakza.
20 Iŋini öl közömŋa kewö akze: Ambazip kewöŋi yeŋgöra mötketka uruŋinan qahö lömbörimakza: Kunŋan eŋgömemba jöhöiga welenqeqeurupŋi etqeqeŋi akze. Kunŋan tutuhum eŋgiba neneŋini nem tekömakza. Kunŋan jim kelök ak eŋgiiga buŋaŋi akze. Kunŋan nanŋi sileŋi memba öŋgöba keu töhöreŋ jiba nuŋgulumŋini qekötahömakza.
21 I ewö öröm ureim ak eŋgimamgöra mönö lölöwöröŋi aka malal. Ösöŋ ak eŋgialaŋgöra “Keŋgöt moröya akza,” jiba nöŋgöra mewö mötmörize me qahö? Keu mewö jiba miaŋön ölöp gamu qem niŋgimeaŋgö dop akzal me? Keu jimami, mi mönö uruqahö azigö dop jimam. Timbiqimbilim yeŋön nup memakzeaŋgöra sileŋini memba öŋgömegöra gamuŋini qahö mötze ewö, nöŋön mönö mewöyök nupnaŋgöra aka sileni memba öŋgömamgö möt köhöimakzal.
22 Yeŋön keu kewö jiba sileŋini memba öŋgömakze, “Nini Juda ambazip aka Hibru keu jimakzin.” Mewö jimakzemö, nia kun mewöyök akzal. “Israel ambazip akzin,” jimakzemö, nia kun mewöyök akzal. “Abrahamgö isi amböurupŋi akzin,” jimakzemö, nia kun mewöyök akzal.
23  * Apo 16.23Keu kun mi uruqahö azigö keu tandök ewö jimam, “Yeŋön Kraistkö nupŋi memakzin,” jimakzemö, nöŋön mi mönö i luhut ala eŋgoŋgita memakzal. Nöŋön mönö ambazip mi eŋgoŋgita nup köhöiba memba malal. Kraistkö nupköra aka kösö mire al niŋgigetka miaŋgöreŋ i eŋgoŋgita nalö gwötpuk taral. Ihilek wahiŋambuknöŋ mönö könöpuk könöpuk nuŋguba malget. Nalöŋi nalöŋi lömböt miwikŋaiba kömumamgö dop aka malal.
24  * Dut 25.3Juda jike galöm tosatŋan jigetka arawambu kömbinöŋ nuŋgugetka areŋi 39 aiga sihimbölöŋi möta malal. Mewö ak niŋgigetka indimŋi 5 ahök. 25  * Apo 16.22; 14.19Rom gawman yeŋön jigetka ihilek wölziknöŋ nuŋgugetka indimŋi karöbut ahök. Sömaŋi mohot kötnöŋ nuŋgugetka kömumamgöra ahal. Waŋge ketaŋe malbiga köwet töromnöŋ kuŋguba qaköba jömgöiga indimŋi karöbut ahök. Nalö kunöŋ waŋge jömgöiga köwetnöŋ geba silimŋi mohot aka suŋgemŋi kun köwet qakŋe laŋ malal.
26  * Apo 9.23; 14.15Nalöŋi nalöŋi köna anda kaba malal. O töwatŋi töwatŋi (göwöŋi göwöŋi) kutuba miaŋgöreŋ lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Kegwek-kahasililiŋ ambazip yeŋgöra aka kömumamgö keŋgötni möta malal. Juda könagesöurupni yeŋgöra aka lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Kian kantri yeŋgöra aka lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Taonŋi taonŋi miaŋgöreŋ lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Arökŋaŋgö miriŋi miriŋi miaŋgöreŋ lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Köwet kutuba anda miaŋgöreŋ lömböt miwikŋaiba ayuhumamgö dop aka malal. Alaurup takapulakaŋi yeŋön nuŋguget kömumbileŋbuköra wösöni kot gwözöŋniga malal.
27 Malmalni naŋgömamgöra nup köhöiba memba malal. Gaun guli gwötpuk malal. Nup gwötpuk mealaŋgöra nenegö nalöni qahö ahöiga nenegö kömumba ogö kömumba malal. Nene qahöwahiga nalö gwötpuk bödi aka malal. Opo malukugöra osiba saŋgenŋi möta malal. 28 Miyök pakpak qahöpmö, toroqeba kewö möta malal: Urumeleŋ könagesöŋi könagesöŋi pakpak yeŋön waimanjatŋini jigetka urunan mönö nalö dop möt lömböriba malal.
29 Mötnarip alaurup denike yeŋön sörauba löwörize ewö, nöŋön mönö mewöŋanök i uru al eŋgizal. Kunŋan kölgorom aliga urumeleŋ alanan siŋgisöndok akzawi, siŋgisöndok miaŋgö könöpŋan mönö nöŋgö uruni mewöyök nohoiga tembulakzal.
30 Silememe keuyök mönö mötpingö ak eŋgiza. Miaŋgöra sileni memba öŋgömamaŋgö dop akileŋak ewö, ni memba et al niŋgigetka ösumeret tandök akzali mönö miaŋgöra aka sileni memba öŋgömakzal. 31 Kembu Jisösgö Iwi Anutuŋi nalö dop möpöseininga teteköŋi qahö aködamunŋambuk mal öŋgömawi, yaŋön mönö nöŋgö könaŋamni möri muneŋ keu qahöpmö, keu ölŋi mi jizal.
32  * Apo 9.23-25Damaskus sitinöŋ malbiga kiŋ Aretasgö kiapŋan mönö buldömin aziurupŋan nömimba jöhöm niŋgimegö jim kutum eŋgiiga Damaskus ambazip yeŋgö siti sel naŋguŋe mönimba ölöŋ köla anbileŋbuköra galöm memba kinget. 33 Mewö kingetmö, alaurupnan nömemba sakapnöŋ al niŋgiba kösönöŋ jöhöba siti sel jeŋgenaŋeyök ösöŋösöŋ algetka gölmenöŋ eta köla böröŋeyök ölöŋ köla kayal. Mewö.

*11:3: Jen 3.1-5, 13

*11:9: Fil 4.15-18

*11:23: Apo 16.23

*11:24: Dut 25.3

*11:25: Apo 16.22; 14.19

*11:26: Apo 9.23; 14.15

*11:32: Apo 9.23-25