Jongöreŋ Kimbi 3
Jonöŋ Kimbiŋi aliga 3 ahök.
Jim-asa-asari
Buŋa Kimbi kiaŋgö toŋi yaŋön nanŋi qetŋi “Jitŋememe kun,” qerök. Yaŋön Kimbi mi urumeleŋ könagesö kungö jitŋememe kun qetŋi Gaius yaŋgöra alök. Gaiusnöŋ urumeleŋ ambazip tosatŋi miri aka nene yuai bauköm eŋgiba malök. Miaŋgöra i möpöseim waŋgiyök aka tuaköpek azi kun qetŋi Diotrefes yaŋgöra galöm meme keu jiyök.
Buk kiaŋgö bahöŋi bohonŋi 5 mi kewö:
Keu mutukŋi 1-4
Jonöŋ Gaius möpöseiza 5-8
Diotrefesgö galöm meme keu 9-10
Demitriusgö sösöŋgai keu 11-12
Buk kiaŋgö keu kötŋi bohonŋi 13-15
1
* Apo 19.29; Rom 16.23; 1 Kor 1.14O wölböt alani Gaius!
Nöŋön jitŋememe kun aka göbuk keu eraum mötpitköra kaba kimbi ohozal. Nöŋön keu ölŋaŋgö dop urunan jöpaköm gihiba maljal.
O wölböt alani, göhö uŋagan Anutubuk qekötahöba ölöwahi maljani, mi mötzal. Mewöŋanök sile unditundit mala yuai pakpak miaŋgöreŋ töhötmöriam miwikŋaiba malmangöra Anutu köuluközal. Urumeleŋ alaurup tosatŋan göhöreŋök kaba göhö kösohotki kewö naŋgöba jigetka möral, “Göŋön Anutugö keu ölŋi pöndaŋ wuataŋgöba aka memba maljan.” Mewö jiget mötpiga sösöŋgai ketaŋi ak niŋgiyök. Nöŋgö (koko) gömokurupnan Anutugöreŋ keu ölŋi wuataŋgöba aka memba maljei, nöŋön keu buzup mewöŋi möta önöŋi qahö söŋgaimakzal. Buzup murutŋi kunöŋ sösöŋgai öŋgöŋgöŋi mi qahö oŋgiri mötzal. Mewö.
Jonöŋ galöm azi qetŋi Gaius möpöseiza.
O wölböt alani, gi urumeleŋ alaurup welen qem eŋgiba miaŋgöreŋ pöndaŋ kinda malakzan. Yeŋgöreŋök tosatŋan miri liliköba eŋgöreŋ kamakzei, mi köyan köl eŋgimakzan. Möt eŋgizani me qahö, mi töndup ölöpŋanök bauköm eŋgimakzan.
Gi urugan jöpaköm eŋgiba malnöŋi, yeŋgöreŋök tosatŋan ki kaba mötnarip kambugö jeŋine könaŋamgi mewö naŋgöba jiget mörin. Miaŋgöra alaurup mewöŋan eŋgöreŋ kamei, mi mönö bauköm eŋgiba malnöŋga ölöp amqeba nup memba könaŋini toroqeba anme. Nup mewöŋi mi Anutugö jeŋe dop köl waŋgimawaŋgö dop toroqeba memba malman. Yeŋön Kraistkö buŋaya akzeaŋgöra aka nanŋini miriŋini mosöta liliköba qetbuŋaŋi jim sehimakze. Nup mewö memba urumeleŋgö kopa ambazip yeŋgöreŋök nene yuai kun qahö memakze. Miaŋgöra Jisösgö alaurup neŋön naninök alaurup mewöŋi köl öröba naŋgöm eŋgiinga dop kölma. Nini nup bahöŋi mi memba miaŋön keu ölŋaŋgö Toŋi mohotŋe welen qem waŋgiinga keuŋi ölŋan sehimakŋa. Mewö.
Diotrefes ewö akanbukö galöm meme keu
Nöŋön mötnarip kambu eŋgöra kimbi kun ohoyal. Mi ohoyalmö, Diotrefes jitŋememe azi yaŋön sutŋine galöm bohonŋi malmamgö sihimŋi mötzawi, yaŋön mönö memsepqemsep aka keunaŋgö kezap qahö ala nesampurek ak neŋgimakza. 10 Miaŋ-göra nöŋön eŋgöreŋ kabileŋak ewö, mönö yaŋgö ahakmemeŋi bölöŋi mi aukŋe jibiga kewö mötme: Yaŋön neŋgöra luasö keu muneŋi andönöŋ qeqe jimakza aiga keu jijiyök qahö ahakza. Qahö! Urumeleŋ alaurupnini miri lilik nup memakzei, yaŋön mi qahö köl öröm eŋgimakza aka alaurup tosatŋan köl öröm eŋgibingö mötzei, yaŋön i aŋgön köl eŋgiba mötnarip kambuŋineyök utal eŋgiiga yaigep erakze.
11 O wölböt alani! Gi ahakmeme bölöŋi qahöpmö, ahakmeme ölöpŋi mia mönö wuataŋgöba malman. Denike yeŋön ahakmeme ölöpŋi aka memba maljei, yeŋön Anutugö nahön böraturupŋi akze. Denike yeŋön ahakmeme bölöŋi aka memba maljei, yeŋön Anutugö könaŋi qahö möt kutuba sel yaigepŋe malje.
12 Demitrius azi miaŋgö könaŋi mi ölöpŋi. Alaurup körekŋan mewö jimakze. Keu ölŋaŋgö Toŋan nanŋak mi mewöŋanök naŋgöba jimakza aka neŋön toroqeba yaŋgöra keu öröröŋ jimakzin. Neŋön keu jimakzini, mi keu öl töhönŋi akza, mi mötzan. Mewö.
Yaizökzök keu teteköŋi
13 Nöŋön göhöra keu sehisehiŋi ohomamgö sihimŋi mötzalmö, mi kirifi aka iŋknöŋ ohom gihimamgö dopŋi qahö möta mosötzal. 14 Nöŋön ösumok göhöreŋ kaba gekŋamgö mamböta jörömqöröm akzal. Aitoŋgöbini, nalö miaŋgöreŋ ölöp mesohol köl aŋguba keukeu eraum mötpin.
15 Anutunöŋ luai qem gihiiga malman!
Mötnarip alaurup ki maljei, yeŋön yaizökzökŋini algetka göhöreŋ kaza. Göŋön mewöŋanök urumeleŋ alaurup göbuk kinjei, mi nanŋik nanŋik yaizökzökŋini jinöŋga mötme!

*1:1: Apo 19.29; Rom 16.23; 1 Kor 1.14