15
Jisösnöŋ wain ip bömönŋi, neŋön böröŋi akzin.
Jisösnöŋ gwarek yeŋgöra kewö jiyök, “Nöŋön wain ip öl sorokŋi akiga nöŋgö Iwinan wain nupkö toŋi akza. Nöŋön ip ewö qak börönambuk akzal. Ip böröni pakpak ölŋini qahö miwikŋaiba gilipitŋi akzei, Iwinan mi kutum gil eŋgima. Ip böröni pakpak nöŋgöreŋ tatketka ölŋini ahum sirizei, Iwinan mi mönö köl könjörat eŋgima. Ahakmemegö ölŋi qarim kuwulem sehisehiŋi miwikŋaimegöra mönö mem solanim eŋgima.
“Iŋini Buŋa keu jibi mötketka miaŋön lök mem solaniba köl könjörat eŋgii sarakŋi aka malje. Miaŋgöra eŋön mönö nömbuk qekötahöba kinme. Mewö kingetka nöŋön embuk kinmam. Wain böröŋi kunŋan ip kembaŋe qahö tata tala etza ewö, mi mönö nanŋi nam köl aŋguba ölŋi ahum waŋgimapkö osima. Miaŋgö dop iŋini mewöŋanök nömbuk qahö qekötahöba kinje ewö, mönö nanŋinök ahakmemegö ölŋi öne ahum waŋgibingö osime.
“Ni waingö ipŋi akiga eŋön miaŋgö böröŋi akze. Iŋini nömosöta nanŋinök kinda yuai kun akingö osime. Miaŋgöra kunŋan nömbuk qekötahöba kiniga nöŋön yambuk qekötahöba kinbiga yaŋön mönö ahakmemegö ölŋi önöŋi qahö miwikŋaiba siriba malma. Denike yeŋön nömbuk qahö qekötahöba kinje ewö, wain ip toŋan mönö i ip böröŋi ewö kutum eŋgiba gili yaigep anme. Anda soholigetka memba tokoba könöpnöŋ gili geba jeme.
“Yeŋön jememö, likepŋi iŋini mönö nömbuk qekötahöba kinme. Mewö kingetka nöŋgö Buŋa keunan eŋgö uruŋine qekötahöba kinja ewö, iŋini i me wai buŋa qem aŋgubingö mötzei, mi mönö Iwi köuluköm waŋgigetka eŋgima. Iŋini nöŋgö gwarekurupni aka kingetka ahakmemeŋinaŋgö ölŋi önöŋi qahö ahuba eta tatketka malme. Mewö memba malgeraŋgöra Iwinaŋgö qetŋan mönö aködamunŋambuk aka ahöma. Iwinan ni jöpaköm niŋgiba malöhi, nöŋön mönö miaŋgö dop mohot jöpaköm eŋgiba malal. Iŋini mönö nöŋgö urukalem uruŋe kinme. 10 Nöŋön Iwinaŋgöreŋ jöjöpaŋ keu tem köla mala kota yaŋgö urukalem uruŋe kinjal. Miaŋgö dop eŋön nöŋgö jöjöpaŋ keuni memba tem köla malme ewö, mönö ölöp nöŋgö urukalem uruŋe kingetka jöpaköm eŋgiba malmam.
11 “Nöŋön uru sösöŋgai al eŋgibi eŋgöreŋ kutuiga uruŋini kokolak qei ahöiga önöŋi qahö söŋgaim sehiba malmegöra keu mi jibi mötze. 12  * Jon 13.34; 15.17; 1 Jon 3.23; 2 Jon 5Nöŋgöreŋ Köna keu mi kewö: Nöŋön uru jöpaköm eŋgiba malali, iŋini mönö miaŋgö dop nanŋini jöpaköm aŋguba malme. 13 Kunŋan alaurupŋi yeŋgöra aka nanŋi malmalŋi tököba mosötmawi, miaŋön mönö urukalem öŋgöŋgöŋi ketaŋi akza. Kunŋan mi oŋgita jöpaköm eŋgimamgö osima. Urukalem tosatŋi mi miaŋgö eretŋi.
14 “Nöŋön yuai akŋegöra jim kutum eŋgimakzali, iŋini miaŋgö dop ahakze ewö, mönö nöŋgö alaurupni akze. 15 Welenqeqegö könaŋi kewö: Galömŋan nupŋi denöwö aka memakzawi, mi welenqeqeŋan qahö mörakza. Miaŋgöra eŋgö qetŋini ‘Welenqeqeurupni,’ mewö qahö toroqeba eŋgoholmam-mö, Iwinaŋgöreŋök Buŋa keu mörali, mi pakpak mönö eŋgöra indelbiga mötze. Mewögöra qetŋini ‘Alaurupni,’ mewö eŋgoholbiga dop kölja.
16 “O alaurupni, eŋön ni qahö möwölöhöm niŋgigetmö, nöŋön iŋini möwölöhöba kuŋgum eŋgibiga kinje. Miaŋgöra eŋön liliköba anda ölŋi kewö miwikŋaiba pöndaŋ sirigetka ahöahöŋi ahi dop kölma: Nöŋgö qetni qeta yuai mi me mi miaŋgöra Iwi köulukömei, mi mönö eŋgii buŋaŋini akŋa. 17 Iŋini mönö sutŋine jöpaköm aŋguba malme. Nöŋön jöjöpaŋ keuni mewö jim kutum eŋgizal.” Mewö.
Urumeleŋgö kopaŋi yeŋön iŋini kazik ak eŋgime.
18 “Gölmenöŋ uruŋini qahö meleŋget yeŋön kazik ak eŋgime ewö, mönö keu kewö mi möt kutume: Yeŋön mutuk ni mewöŋanök kazik ak niŋgiba malget. 19 Iŋini urumeleŋgö kopa kambunöŋ malbeak ewö, kambu-urup mieŋön mönö nanŋini alaurupŋini urukalem ak eŋgibeak. Mi ak eŋgibeakmö, nöŋön iŋini möwölöhöba yeŋgö areŋnöhök eŋgömembiga murutŋi aka malje. Yeŋgöreŋ ahakmeme bölöŋi mi andö qeba maljeaŋgöra aka kazik ak eŋgimakze.
20  * Mat 10.24; Luk 6.40; Jon 13.16“Nöŋön keu kun kewö jibi mötkeri, mi mönö urukönömŋine ala mötmörime, ‘Welenqeqenöŋ eretŋi aiga toŋan ketaŋamŋi akza. Gwareknöŋ böhiŋi oŋgita öŋgöŋgöŋi akŋamgö osima.’ Miaŋgö dop tosatŋan ni sesewerowero ak niŋgiba mala kotket ewö, tosatŋi yeŋön mönö nöŋgö undumurupni iŋini mewöŋanök sesewerowero ak eŋgiba malme. Yeŋön nöŋgöreŋ Buŋa keu möt aŋgön köla malget ewö, iŋini nöŋgö keuni jim sehiba malgetka mönö mewöŋanök ölöp möt aŋgön köla malme. 21 Mewö malmemö, ni melaim niŋgiyöhi, yeŋön i qahö möt waŋgize. Miaŋgöra silebile qakŋe yuai könaŋi könaŋi laŋ ak eŋgimei, mi mönö nöŋgö qetbuŋanaŋgöra aka asuhum eŋgima.
22 “Nöŋön yeŋgöreŋ qahö eta Buŋa keu jibi mötpeak ewö, yeŋön mönö köpösihitŋinaŋgö gamuŋi qahö möta malbeak. Mewö öne malbeakmö, nalö kewöŋe siŋgisöndokŋini möt teköba köl turubingö osize. Möndömöndö keuŋini mönö denöwö miwikŋaibeak? 23 Kunŋan ni kazik ak niŋgizawi, yaŋön mönö Iwini mewöŋanök kazik ak waŋgiza. 24 Aŋgöletot öŋgöŋgöŋi ketaŋi meali, mi kunŋan kun eŋgö sutŋine qahö memba malök. Nöŋön mi qahö membilenak ewö, yeŋön mönö köpösihitŋinaŋgö gamuŋi mi qahö möta malbeak. Tönpin malbeakmö, nalö kewöŋe nöŋön mi membiga ek teköbagun töndup ni aka Iwini mewöŋanök öne töhön kazik ak netkiba malje.
25  * Sum 35.19; 69.4“Mewö ak netkiba malgetka Buŋa keu kun ölŋambuk ahök. Mosesnöŋ köna keu eŋgiyöhi, miaŋgöreŋ keu mi kewö ohoget ahöza, ‘Yeŋön öne töhön laŋ kazik ak niŋgiba malget.’ Keu miaŋön lök ölŋambuk ahök.
26 Nöŋön Iwigöreŋ öŋgöba köiput Toŋi melaibiga eŋgöreŋ kaba uruŋine geba naŋgöm eŋgima. Uŋa Töröŋi yaŋön keu ölŋaŋgö Toŋi akza. Yaŋön Iwigöreŋök eta nöŋgö könaŋamni naŋgöba jim asarim eŋgiba malma. 27 Yaŋön mewö malma aka eŋön mewöŋanök nöŋgö könaŋamni naŋgöba jim asariba malme. Nöŋön könahiba urugö qenjarök nup memba malali, eŋön mönö könakönahiŋeyök nömbuk mala kotket. Miaŋgöra iŋini mönö mi ölöp jim asariba malme. Mewö.

*15:12: Jon 13.34; 15.17; 1 Jon 3.23; 2 Jon 5

*15:20: Mat 10.24; Luk 6.40; Jon 13.16

*15:25: Sum 35.19; 69.4