6
Mözöqözöröŋ ambazip mi kalem eŋgimakŋe.
* Mat 23.5Jisösnöŋ kewö kusum eŋgiyök, “Mönö kewögöra galöm mem aŋguba malme: Ahakmemeŋini solanŋi diŋdiŋi mi ambazipnöŋ eka eŋgöra mötket öŋgömapköra aka kude ahakŋe. Mewö ahakŋe ewö, eŋgö Iwiŋini Suepnöŋ maljawaŋön mönö silikŋinaŋgö likepŋi qahö eŋgiiga töwa qahö buŋa qem aŋgume.
“Miaŋgöra ‘Mözöqözöröŋ ambazip kalem eŋgimam,’ jiba mi qenjaröknöŋ kömam tömunbuk uba kolek almegöra kude akŋan. Urumeleŋgö silesile ambazip yeŋön ambazipnöŋ miwidimgöm (mem biwim) eŋgimegöra möta köuluk mire aka köna namŋe anda ambazip eŋgeka mewö ahakze. Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötme, Yeŋön mönö silikŋinaŋgö töwaŋi pakpak lök buŋa qem aŋgugetka Suep Toŋan mi qahö toroqema.
“Göŋön mewö kude akŋanmö, ‘Mözöqözöröŋ ambazip kalem eŋgimam,’ jiba börögi ölŋan denöwö akzawi, börögi qaniŋan mi kude mötma. * Börögi qaniŋan mi kude mötma, keu miaŋgö könaŋi kewö: Mi mönö tölapŋe aknöŋga wölböt alagan mewöyök mi kude mötma. Anutunöŋ sölölöhöm gihiiga nup ölöpŋi amqeba memakzani, mi mönö nangak ölum guhumakza. Kalemgi miaŋön tölapŋe ahöiga Iwigan ahakmeme tölapŋi ehakzawi, yaŋön mönö töwa gihima.” Mewö.
Köuluk nupkö könaŋi kewö:
Luk 11.2-4
* Luk 18.10-14“Miaŋgöra Anutugö köulukömei, mi mönö urumeleŋgö silesile ambazip yeŋgö dop kude akŋe. Yeŋön ambazipnöŋ eŋgekŋegöra möta sihimŋinan köuluk mire aka köna soŋanöŋ kinda köulukömakze. Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötme, Yeŋön mönö silikŋinaŋgö töwaŋi pakpak lök buŋa qem aŋgugetka Suep Toŋan mi qahö toroqema.
“Göŋön mewö kude akŋanmö, ‘Anutugö köulukömam,’ jiba mönö nangi miri uruŋi moröŋe öŋgöba naŋgu köla Iwigi tölapŋe maljawi, i köuluköm waŋgiman. Mewö aknöŋga Iwigan ahakmeme tölapŋi ehakzawi, yaŋön mönö töwa gihima.
“Köulukömei, miaŋgöreŋ mönö urumeleŋgö kopa ambazip yeŋgö tandök ewö Kian kantri yeŋön Anutu qahö möt waŋgiba bemŋini murutŋi murutŋi köuluköba keu omaŋi oyoŋdewetdewet mi laŋ jiba malje. keu oyoŋdewetdewet mi kude jiba malme. Yeŋön keu jit sehisehiŋi jigetka Anutunöŋ miaŋgöra aka kezap ala möt eŋgimapkö mötmörimakze. Mönö kewögöra yeŋgö dop kude aka malme: Iŋini wani yuaigöra osiba mözöqözöröŋ akzei, Iwiŋinan mi qahö köulukögetka qeljiŋe lök mötza. Mönö kewö köulukömakŋe:
“Neŋgö Iwinini, gi Suepnöŋ maljan. Göhö qetki mönö töröŋi ahöma.
10 Mönö galöm köl neŋginöŋga bemtohoŋgahö ölŋi asuhuma.
Göhö jitsihitki Suepnöŋ tem kölakzei, mewöŋanök mönö gölmenöŋ asuhuma.
11 Merakö neneŋi mönö dopnine neŋgiman.
12 Tosatŋi yeŋgöreŋ tosa neŋgöreŋ ahözawi, nini mi mosöt eŋgizin ewö, gi mönö miaŋgö dop neŋgö tosanini saŋgoŋman.
13 Esapesapnöŋ et neŋgubapuköra mönö aŋgön köl neŋgiba Bölöŋi Toŋaŋgö böröŋeyök “Bölöŋi Toŋaŋgö böröŋeyök meköm neŋgiman,” tosatŋan keu mi kewö meleŋje: bölöŋeyök meköm neŋgiman. meköm neŋgiman. (Gi nangak bemtohoŋ Toŋi, kukösum Toŋi aka asakmararaŋ Toŋi mi nalöŋi nalöŋi mala kota malnöŋ aka teteköŋi qahö mal öŋgöman. Mi ölŋa.)
14  * Mak 11.25-26Iŋini ambazip yeŋgö siŋgisöndokŋini mosötme ewö, eŋgö Suep Iwiŋinan mönö mewöyök eŋgö siŋgisöndokŋini mosötma. 15 Mosötmapmö, ambazip yeŋgö siŋgisöndokŋini qahö mosötme ewö, eŋgö Iwiŋinan mönö mewöyök eŋgö siŋgisöndokŋini qahö mosötma.” Mewö.
Nenegö siŋgi malmal mi kewö ahakŋe:
16 “Nenegö siŋgi malmei, miaŋgöreŋ mönö urumeleŋgö silesile ambazip ewö kukbosole kude aka malme. Yeŋön Anutugöra nene siŋgi malakzei, ambazipnöŋ mi ekŋegöra aka zoloŋ örögetka jemesoholŋinan mölmölimakza. Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötme, Yeŋön mönö silikŋinaŋgö töwaŋi pakpak lök buŋa qem aŋgugetka Suep Toŋan mi qahö toroqema.
17 “Göŋön mewö kude akŋanmö, Anutugöra nenegö siŋgi mala miaŋgöreŋ mönö sinim jupuknöŋ me saipenöŋ jemesoholgi saŋgoŋda nöröp jupki qeba malman. 18 Mewö aka nenegö siŋgi malnöŋga ambazipnöŋ qahöpmö, Iwigi tölapŋe maljawaŋön mi ekŋa. Mewö aknöŋga Iwigan ahakmeme tölapŋi ehakzawi, yaŋön mönö töwa gihima.” Mewö.
Söŋgöröŋi ketaŋi yuai mi mönö Suepnöŋ tokome.
Luk 12.33-34
19  * Jei 5.2-3“Moneŋ inap yuai mi mönö gölmenöŋ ahöm eŋgimapköra kude tokome. Mewö tokogetka miaŋgöreŋ jijilukut kezaploŋloŋnöŋ mi yöhötigetka kahawet töromnöŋ (ros, ufeŋ) mem böliiga kegwek-kahasililiŋ yeŋön miri qesiŋda öŋgöba yoŋgorö memakze.
20 “Gölmenöŋ qahöpmö, Anutugö jitsihitŋi tem kölgetka qetbuŋaŋinan qarimapköra mönö kapaŋ kölme. Mewö aketka guli dötnamŋini qainŋi kun mi Suep mire ahöiga gurem jijilukutnöŋ mi qahö yöhötigetka kahawet töromnöŋ (ros, ufeŋ) mi qahö mem bölime. Kegwek-kahasililiŋ yeŋön eu qahö öŋgöba miri qesiŋda qahö yoŋgorö meme. 21 Yuaigöra aködamunŋi memba mötnöŋ öŋgözawi, miaŋön miri kungen ahöiga göŋön mönö urugi mewöyök miaŋgöreŋ qekötahöba malman.” Mewö.
Silegö asakŋi mi kewö:
Luk 11.34-36
22 “Göhö jegi mi uru silegahö kiwaŋi akza. Miaŋgöra kawöl kunöŋ jegi qahö mem böliza ewö, miaŋön mönö unöŋ asarim teköi Anutugö asakŋan ölöp uruge mem asariiga malmalgi pakpak asakŋe malman.
23 “Asakŋe malmanmö, sihim kömbönaŋi bölöŋan me yuai kunŋan jegi mem böliba asakŋi közambötza ewö, miaŋön silegö malmalgi pakpak mewöyök mem söŋauiga pandaman uruŋe jipjap malman. Mewö aiga söŋaupnöŋ urugahö asakŋi közamböri söŋauza ewö, nangi pandamanöŋ mönö Yei! keta bölökŋi wewelipŋambuk akza.” Mewö.
Anutu me moneŋ möt nariman?
Luk 16.13; 12.22-31
24 “Kunŋan kembu yahöt welen qem etkimamgö osimakza. Kunŋan mewö akŋamgö mötzawi, yaŋön mönö kun kazik ak waŋgiba kun uruŋan jöpaköma. Kungöreŋ qekötahöba kun jijiwilit ak waŋgima. Miaŋgöra eŋön Anutu aka moneŋ inap mi mindiriba welen qem etkibingö osime.” Mewö.
Anutu möt nariba waimanjat kude akŋe.
25 “Mewö aiga nöŋön kewö jibi mötket: Iŋini gölmenöŋ malmeaŋgö waimanjatŋi mi kewö jiba kude akŋe, ‘Mönö wani yuainöŋ gumohom aŋgubinak aka wanatnöŋ sileninaŋgö löŋgötpinak?’ Jeŋinambuk maljei, miaŋön bohonŋi aiga nenenöŋ mönö miaŋgö nemböŋe akza. Sileŋinambuk maljei, miaŋön bohonŋi aiga opo sörönöŋ mönö miaŋgö nemböŋe ahöza. Mönö mi mötmörime.
26 “Könakemba neiŋi neiŋi mönö eŋgekŋe. Mieŋön nene kötŋi qahö qesiŋ gilakze. Padi ölŋi qahö yandiba köwe miriŋine qahö tokomakze. Mi qahöpmahöp aiga eŋgö Suep Iwiŋinan mönö töndup i gumohom eŋgimakza. Iŋini nei yeŋgö dop qahöpmö, eŋgö söŋgöröŋinan mönö nei söŋgöröŋini eŋgoŋgita öŋgöŋgöŋi akza me qahö? Mönö mi mötmöriget anök.
27 “Eŋgöreŋök kunŋan waimanjat aka mewö miaŋön gölmenöŋ malmawaŋgö nalöŋi mi sömaŋi mohotkö dop mem toroqema me qahö? Mi qahöpmahöp! § Tosatŋan jabö 27 mi kewö meleŋda jize: Eŋgöreŋök kunŋan waimanjat aka mewö miaŋön sileŋi wan fitgö dop toroqeba mem körimamgö osima. 28 Opo söröŋinaŋgöra mönö denöwögöra waimanjat akze? Mi qahö dop kölja. Sombemgö jariŋ juraŋi qarimakzei, mönö mi uba eŋgekŋe. Mieŋön opo söröŋinaŋgöra möt qahö loŋgalakze aka nup tosatŋi qahö memakze.
29  * 1 Kiŋ 10.4-7; 2 Hist 9.3-6“Mi töndup nöŋön kewö jibi mötme, Kiŋ Solomonöŋ goul silwöŋi qeraköba asoŋbilikŋambuk malökmö, yaŋgö malukuŋi mi kiteŋ soranjiŋ me jura kungö dop eksihimŋambuk qahö ahöyök. 30 Sombemgö jariŋ juraŋi töhön merak kösutnine ahöi uran kölgetka eri qezaköba gila ohoget jemapmö, mi töndup Anutunöŋ mi ölöpŋanök meŋölömakza. Miaŋgöra yaŋön iŋini mewöyök ölöp esuhum eŋgima. Iŋini jariŋ juraŋaŋgö dop qahö. Anutunöŋ köyan köl eŋgimamgö möta miaŋgöra sihimŋi öŋgöŋgöŋi mörakza. O ambazip, mötnaripŋinan mönö wuanöŋgöra öne töhön morörökŋi akza?
31 “Mewö aiga iŋini mönö malmalŋinaŋgö waimanjat aka mötkurumkurum kude ahakŋe. Mi aka lömböriba kewö jibepuk, ‘Nini mönö wani nene aka wani oya nembinak?’ aka ‘Wani yuainöŋ silenini esuhubinak?’
32 “Mi kewögöra: Urumeleŋgö kopa yeŋön yuai pakpak mi buŋa qem aŋgubingö kapaŋ köla urukönöp ahakze. Iŋini yuai pakpaköra mözöröŋgöba osimakzei, eŋgö Suep Iwiŋinan mönö mi möt teköza. 33 Miaŋgö urukönöp kude akŋemö, mutuk mönö Anutugö bemtohoŋnöŋ aŋgota yaŋgö jeŋe solanibingö kapaŋ kölme. Uruŋini miaŋgöreŋ alget ahöiga yaŋön mönö galöm köl eŋgiba yuai mewöŋi pakpak mi mewöŋanök eŋgima.
34 “Mewö aiga iŋini mönö uran malmeaŋgö waimanjatŋi kude ahakŋe. Urangö waimanjatŋi mi urangöra. Silim mohot mohotkö waimanjatŋini mönö nanŋök nanŋök bisiinga dopŋine akŋa.” Mewö.

*6:1: Mat 23.5

*6:3: Börögi qaniŋan mi kude mötma, keu miaŋgö könaŋi kewö: Mi mönö tölapŋe aknöŋga wölböt alagan mewöyök mi kude mötma. Anutunöŋ sölölöhöm gihiiga nup ölöpŋi amqeba memakzani, mi mönö nangak ölum guhumakza.

*6:5: Luk 18.10-14

6:7: Kian kantri yeŋön Anutu qahö möt waŋgiba bemŋini murutŋi murutŋi köuluköba keu omaŋi oyoŋdewetdewet mi laŋ jiba malje.

6:13: “Bölöŋi Toŋaŋgö böröŋeyök meköm neŋgiman,” tosatŋan keu mi kewö meleŋje: bölöŋeyök meköm neŋgiman.

*6:14: Mak 11.25-26

*6:19: Jei 5.2-3

§6:27: Tosatŋan jabö 27 mi kewö meleŋda jize: Eŋgöreŋök kunŋan waimanjat aka mewö miaŋön sileŋi wan fitgö dop toroqeba mem körimamgö osima.

*6:29: 1 Kiŋ 10.4-7; 2 Hist 9.3-6