23
Urumeleŋgö silesile malmalgö galöm meme keu
Mak 12.38-39; Luk 11.43, 46; 20.45-46
Nalö miaŋgöreŋ Jisösnöŋ ambazip kambulelembe aka gwarekurupŋi yeŋgöra kewö jii mötket, “Köna keugö böhi aka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋön Mosesgö jakömbuaknöŋ tata Köna keugö könaŋi kukösum qakŋe kusum eŋgimakze. Miaŋgöra keu pakpak jim kutum eŋgimakzei, mi mönö tem kölmemö, ahakmemeŋini mi kude wuataŋgöme. Yeŋön keu jitŋinan jim asarimakzemö, nanŋinak mi qahö wuataŋgömakze. Miaŋgöra mönö i ewö kude ahakŋe.
“Yeŋön keuŋi keuŋi jim kutuba miaŋgö könjöŋ lömbötŋi ambazip awötŋine alagun algetka mi tem kölbingö lömböriiga jaraŋbaraŋ ahakzemö, nanŋinak i kesötŋini moröŋi kunöŋ bauköm eŋgibingö wösömötmötŋini kun qahö ahöza.
* Mat 6.1; Jaŋ 15.38; Dut 6.8“Yeŋön ahakmemeŋini pakpak ambazipnöŋ eŋgekŋegöra aka memakze. Baiböl keu köt (memori wös) irimuŋga bokisŋini mem qariba aukŋe kondela Buŋa mötmötŋinaŋgöra aiweliköm aŋgumakze. Malukuŋinaŋgö suŋe aködamungö biretŋi ketaŋi ketaŋi memba möndömakze. * Baiböl memori wös irimuŋgaŋi mi (Dut 6.8) koropeŋ me jeŋjeŋ ewö jöhömalget. Malukuŋinaŋgö suŋe aködamungö biretŋi mötnöŋ memba möndömalgeri, mi Anutugö ambazip öl töhönŋi akeraŋgö aiwesökŋi ahök. Yeŋön közölömbuaŋnöŋ dum tatat mutukŋe jegep tatpingö mörakze aka köuluk mire qaikŋe eu tatpingö sihimŋi mörakze. Maketnöŋ me könanöŋ ambazip eŋgeketka jölöŋini jimegö möta ‘O ketaŋamnini,’ qetŋini mewö qetmegöra sihimŋini mörakze.
“Yeŋön mewö ahakzemö, mohok-kun yaŋön eŋgö Böhiŋini aiga iŋini körekŋan yaŋgö urumeleŋ alaurupŋi akze. Miaŋgöra eŋgö qetŋini böhinini qetmegöra kude mötme. Mohok-kun yaŋön Iwiŋini akza. Yaŋön Suep mire maljawaŋgöra gölme azi kungöra neŋgö iwinini qet mewö kude qetme. 10 Kraist mohok-kun nöŋön eŋgö ketaŋamŋini akzal. Miaŋgöra eŋgö qetŋini ketaŋamnini qetmegöra kude mötme.
11  * Mat 20.26-27; Mak 9.35; 10.43-44; Luk 22.26“Mewö qahöpmö, eŋgö sutŋine bohonŋi akzawaŋön mönö welen qem eŋgiba malma. 12  * Luk 14.11; 18.14Mewö malmapmö, kunŋan nanŋi uruŋi memba öŋgömawi, Anutunöŋ mönö i memba et al waŋgima. Kunŋan nanŋi uruŋi memba etmawi, Anutunöŋ mönö i memba öŋgöba al waŋgima.”
Jisösnöŋ Farisi yeŋgöra wölziköba Yei! jiyök.
Mak 12.40; Luk 11.39-42, 44, 52; 20.47
13 “O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgözawaŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Ambazip Suepkö bemtohoŋ uruŋe aŋgotpepukö naŋguŋi köla jöhömakze. Nanŋinak miaŋgö uruŋe qahö aŋgotze aka tosatŋan miaŋgö uruŋe aŋgotpingö akzei, iŋini i jöhöba aŋgön köl eŋgimakze. 14 O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgözawaŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini malö yeŋgöreŋ miri yuai bidaŋda gagabe köla eŋguaŋgirakze aka qetbuŋaŋini asuhumapköra aka köuluk köröpŋi köuluköba töptöpŋine qemakze. Miaŋgöra Anutunöŋ keuŋini jim teköba likepŋi öŋgöŋgöŋi meleŋni eŋgö qakŋine öŋgöma.
15 “O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgöza-waŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini kunöŋ Juda ambazip kun akŋapköra kapaŋ köla köwetŋi köwetŋi kutuba gölmeŋi gölmeŋi lilikömakze. Mewö aketka kunŋan Juda neŋgö ahakmemenöŋ qekötahömawi, i mönö kusum sohom waŋgigetka könöp siagö buŋaya kun akŋa. Nanŋini ewö qahöpmö, indimŋi yahöt nanŋini eŋgoŋgita böliqölima.
16 “Jeŋinan gömöliiga ambazip böröŋine memba eŋguaŋ-girakzei, lömböt eŋgö qakŋine öŋgözawaŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini keu kewö jimakze, ‘Kunŋan jöwöwöl jikegö qetŋe keuŋi jöjöpaŋ keunöŋ jim köhöima ewö, miaŋön qahö köhöimapmö, kunŋan jöwöwöl jikegö yuai goulnöŋ memeŋi miaŋgö qetŋe jöjöpaŋ keuŋi jima ewö, jöjöpaŋ keu miaŋön mönö jöhöm waŋgima.’
17 “O jegömöl ambazip mötkutukutuŋini piromŋi! Yuai goulnöŋ memeŋi aka jöwöwöl jike yahöt mietköreŋök wani yuainöŋ öŋgöŋgöŋi akza? Goulnöŋ nanŋak kömbukŋi qahö akzapmö, jöwöwöl jikenöŋ algetka miaŋön mönö mi mem kömbuhiza.
18 “Keu kun kewö jimakze, ‘Kunŋan altagö qetŋi qeta keuŋi jöjöpaŋ keunöŋ jim köhöima ewö, miaŋön qahö köhöimapmö, kunŋan naluk kötin altanöŋ ahözawi, miaŋgö qetŋi qeta jöjöpaŋ keuŋi jima ewö, jöjöpaŋ keu miaŋön mönö jöhöm waŋgima.’
19 “O jegömöl ambazip! Naluk kötin aka alta mietköreŋök wani yuainöŋ öŋgöŋgöŋi akza? Naluknöŋ nanŋak eretŋi akzapmö, altanöŋ algetka miaŋön mönö naluk mem kömbuhiza. 20 Miaŋgöra kunŋan altagö qetŋe keuŋi jöjöpaŋ keunöŋ jim köhöimawi, yaŋön alta aka yuai pakpak altanöŋ ahözawi, mönö miaŋgö qetŋe keuŋi jim köhöima.
21 “Kunŋan jöwöwöl jikegö qetŋe keuŋi jöjöpaŋ keunöŋ jim köhöimawi, yaŋön mönö jike miaŋgö aka miaŋgöreŋ mal köhöizawaŋgö qetŋe keuŋi jim köhöima. 22  * Ais 66.1; Mat 5.34Mewöyök kunŋan Suepkö qetŋe keuŋi jöjöpaŋ keunöŋ jim köhöimawi, yaŋön Anutugö jakömbuak dum aka miaŋgöreŋ tatzawaŋgö qetŋe keuŋi jim köhöima.
23  * Lew 27.30“O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgözawaŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini nene pakpak mendeŋda bahöŋi 10 miaŋgöreŋök mohot Anutugö buŋaya qemakze. Gipŋi, raki aka kiap kösö köt mi mewöyök mendeŋda tenöhök mohot mi Anutugö buŋa qemakze. Naluk mi törörök alakzemö, Köna keugö kötŋi bohonŋi ki mönö oŋgita mosörakze: Gi ambazip sutŋine ahakmeme diŋdiŋi wuataŋgöba ak kömum aŋguba keu pöndaŋ wuataŋgöba malman. Keu bohonŋi mi mönö kapaŋ köla wuataŋgöba malme aka keu morömorö mi mewöyök kude oŋgita mosötme. 24 Jeŋinan gömöliiga ambazip böröŋine memba eŋguaŋgirakzei, iŋini söp obuk nembepuköra oŋini saiyanöŋ kewörakzemö, sömbup ketaŋi kamel mi laŋ gwahörakze. 25 O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgözawaŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini amöt qem aŋgubingöra qambi aka al nenegö sileŋi saŋgoŋ yakömakzemö, dogo jimamoŋini qahö galöm köla yuai laŋ göröngöba membagun megetka nepaqepalok miaŋön uruŋini kokolak qei malje.
26 “O jegömöl azi Köna keugöra kapaŋ kölakzani, gi mönö mutuk qambigö uruŋi saŋgoŋnöŋga sileŋan mewöyök sarakŋi akŋa. 27  * Apo 23.3O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgöza-waŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini qaksirigö maripomŋi saŋgoŋgetka tuatŋi akeak, mönö miaŋgö dop akze. Sileŋinan eksihimŋinambuk tandök akzemö, qaksirigö uruŋe qamöt sihit aka yuai imbiloŋloŋambuk miaŋön kokolak qei ahöza.
28 “Miaŋgö dop eŋön mewöyök ambazip jeŋine ölŋa diŋdiŋi tandök asuhumakzemö, urumeleŋgö silesile tandök aka qewöloŋnöŋ mönö uruŋini kokolak qei malje.”
Bölöŋi memeŋaŋgö likepŋi
Luk 11.47-51
29 “O Köna keugö böhi aka miaŋgö kapaŋkölköl ambazip! Iŋini urumeleŋgö silesile ambazip aketka lömböt qakŋine öŋgöza-waŋgöra mönö wölziköba Yei! jizal. Iŋini kezapqetok ambazip yeŋgö qaksirinöŋ simen koum memakze aka ambazip solanŋi yeŋgö köt köteŋini meŋölömakze. 30 Mewö aka kewö jimakze, ‘Neŋön ambösakonini yeŋgö nalönöŋ malbinak ewö, mönö yembuk qahö toroqeinga kezapqetok ambazip yeŋgö sepŋinan mönö neŋgö qaknine qahö öŋgöbawak.’
31 “Mewö jiba miaŋön nanŋinak kezapqetok ambazip eŋgugeri, yeŋgö isiurupŋina akzei, mönö keu mi naŋgöba jiba dangunu ewö kinje. 32 Miaŋgöra ambösakonŋinan siŋgisöndok könahiba akeri, miaŋgö dop iŋini mönö toroqeba körek ak teköme.
33  * Mat 3.7; 12.34; Luk 3.7“O soramen, iŋini mönö qatö moröŋi ewö akze. Anutunöŋ keuŋini jim teköi könöp sianöŋ gebepuköra mönö denöwö unjuratpeak? Mi mönö osime. 34 Miaŋgöra mötket, nöŋön kezapqetok aka mötkutukutu ambazip aka Köna keugö böhi melaim eŋgibi eŋgöreŋ kame. Kagetka yeŋgöreŋök tosatŋi i eŋguget kömume aka tosatŋi maripom qakŋe al eŋgime. Tosatŋi köuluk miriŋine örörahöm eŋgiba keuŋini jim teköba ihileknöŋ tauköm eŋgiba közöl eŋgigetka taonŋi taonŋi miaŋgöreŋ anakŋe.
35  * Jen 4.8; 2 Hist 24.20-21“Azi solanŋi Abelgö sepŋan eriga miaŋgöreŋök könahiba eŋguba kota mala Zekaraia jöwöwöl jike kömbukŋi aka jöwöwöl alta mietkö sutŋire qeget sepŋi eri miaŋgöreŋ teköyök. Ambazip solanŋi yeŋgö sepŋini gölmenöŋ mokomalgeri, sep pakpak miaŋgö kitipŋan mönö eŋgö qakŋine öŋgöma. 36 Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Sepŋinaŋgö kitipŋi pakpak mi mönö ambazip merak maljei, eŋgö qakŋine öŋgöi Anutunöŋ likepŋi meleŋ eŋgii mötme.”
Jisösnöŋ Jerusalem könagesö jöpaköm eŋgiyök.
Luk 13.34-35
37 Jisösnöŋ jiyök, “O Jerusalem Jerusalem, iŋini kezapqetok ambazip eŋguget kömugetka Anutunöŋ ambazip melaim eŋgii eŋgöreŋ kamakzei, mi kötnöŋ kumbuköm eŋgimakze. Poi namŋan moröurupŋi ginginŋi bapŋe ala köjöjohom eŋgimakzawi, nöŋön mönö miaŋgö dop nalöŋi nalöŋi göhö könagesöurupki kötala tokom eŋgimamgö möta malalmö, iŋini mi tököba mala kotket. 38  * Jer 22.5Mötket, Anutunöŋ mönö jike miriŋini andö qeiga sahopŋanök ahöma.
39  * Sum 118.26“Mewö ahömapmö, nöŋön kewö jibi mötket, iŋini ni kunbuk qahö nekŋe. Könaŋgep nalö kun kam kuŋgui miaŋgöreŋ neka kewö jime, ‘Kembugö qetŋe kam neŋgizawi, Anutunöŋ mönö i kötuetköm waŋgima.’ Mewö.”

*23:5: Mat 6.1; Jaŋ 15.38; Dut 6.8

*23:5: Baiböl memori wös irimuŋgaŋi mi (Dut 6.8) koropeŋ me jeŋjeŋ ewö jöhömalget. Malukuŋinaŋgö suŋe aködamungö biretŋi mötnöŋ memba möndömalgeri, mi Anutugö ambazip öl töhönŋi akeraŋgö aiwesökŋi ahök.

*23:11: Mat 20.26-27; Mak 9.35; 10.43-44; Luk 22.26

*23:12: Luk 14.11; 18.14

*23:22: Ais 66.1; Mat 5.34

*23:23: Lew 27.30

*23:27: Apo 23.3

*23:33: Mat 3.7; 12.34; Luk 3.7

*23:35: Jen 4.8; 2 Hist 24.20-21

*23:38: Jer 22.5

*23:39: Sum 118.26