Peloweta
Eimosi
ena Uliꞌuli
Eimosi taon kiukiu yai ya miyamiya fuyanna Yaubada ya fasinabo ena peloweta. Taonina mate Betelehem fadidina yai, Diuda nuꞌuna yai. Eimosi mate Yaubada ena liba Isalaela dodogadi yo nuꞌu fadididi yai, ya fafalibadi. Ya liba fanuwa tagudi mate Yaubada haba ya fakamkamnadi edi laulau heyaheyayadi debadi yai. Dodogadi mate Yaubada hige ti faꞌatitiyen, sa laulau bwalabwala yo tau fagogo gesagesa sa bwalabwala fahidi.
Yaubada ya liba fasunumadi mate Isalaela nuꞌuna mahudoꞌina maꞌena Diuda hinaga haba ai muli sa ginauli fuyoi na Kin Deiwidi laulauwewena hesa haba nuꞌuna ya tanuwagai fuyoi be Isalaela dodogadi haba sa miya gwaugwau.
8
Isalaela Haba Heyaya Laꞌilaꞌi sa Fahoina
Eimosi 8:4-7
Isalaela dodogamiu au ataꞌatahi, umi logemiu dodoga gogo gesagesa edi nuꞌu yai ami fahisu heyayaidi. Ami libaliba auwen,
Sabati yo Nawalahi Falifalihu Mataꞌasidi fafatabudi te, feula ti ofi!
Haba ema kalahe ꞌe uneꞌuneidi.
Na maisa te lau hitinidi,
yo nonoi bwalabwala te fapaisowadi,
be tau uneꞌune te bwalafahidi.
Witi ma wenuna te uyaꞌuyai mate haba te uneꞌuneꞌen. Tau fagogo gesagesa ana hagahaga hige gonowana i famaisa, doha ahe sumasuma hige gonowana i famaisa mate haba te une fahi be eda fayofayo tau abina.
 
Isalaela edi Guyau Yaubada ya angwala, iyen,
Edi laulau heyaheyayadi, ibege nuwagu i fui.
10 Egu gigibwali yai haba mataꞌasi yo wana ami fatautau
na haba ami tan eloʼelosisi.
Baiki haba ami liʼodi yo kulumiu ami holidi.
Haba ami tan eloʼelosisi,
doha tawa “Natumiu taumoho esega dumaduma ya peʼi.”
 
Ai lahai ni haba kalapi laꞌilaꞌi ami fahoina.