38
Juthalyɨ Taimaasɨ sawaai kaimɨraayaraarɨ maryei.
(38:1-30)
1-30 Sagaaꞌ Juthai Kainanɨ mwaalyaꞌ kamaaraꞌ gannya aꞌmweꞌ kaimɨraaya daraai dai mɨlaꞌ. Aꞌmwe Ei, sɨraangei Taimaaꞌ kwala maaraꞌ. Kamaaraꞌ gamɨrebwi kayaaꞌnanaangebwi kyaꞌ Gotɨyai “Gamɨ balyaꞌnegaaꞌ wakɨdeinyɨra,” dɨnɨkeꞌna Ei balaꞌ. Kabalaꞌ Juthai kutabanyai Wonanɨmɨ wɨdaꞌ “Aꞌmwe Taimaaꞌ dɨmaaꞌ!” Sara kudaꞌ maarɨna yaka “Kaimɨraayanna waramaryana!” daka kayaaꞌna yaꞌ. Kayaaꞌna yakeꞌna Gotɨyai dɨna “Balyaꞌnegaaꞌ wakɨdeinyɨ.” Miꞌna dɨnɨkevɨ Wonanɨ balɨna yaꞌ. Kabalaꞌ Juthai Taimaavɨ wɨdaꞌ “Navɨka dɨmwaala! Aꞌmwe pwarɨ mamaaꞌnɨnnera! Gɨmaamaangeryawɨnna kaanna wɨna jɨ! Saba dɨmwaai! Nyɨbwaalɨꞌ aaya wɨryaakei Silaa naanga gɨrina kyojɨ gamɨzarɨ dɨmaaꞌnana!” Wɨdɨna kyaꞌ Taimaaꞌ kaanna wɨna yaꞌ. Saꞌ Silaa naanga gɨrina kyaꞌ Juthai “Nyɨbwaalɨvaanga dai gannya gyaꞌmweraalyɨ nabaai nabaladɨka!” daka Silaamɨ “Taimaaꞌ dɨmaaꞌ!” mujaꞌ. Yagaala mujɨ yaka mwaalɨna yakere balaangeꞌ balɨna yaꞌ. Balɨna kyaꞌ Taimaaꞌ kwaasɨ kyaꞌ “Juthai Taimaavɨ ata lɨmwamwaka,” dɨnyɨna yeꞌ. Dɨnyɨna kyeꞌ Taimaaꞌ kaimɨraayaraai pwaraai avaalyagaaꞌ maarɨna yaꞌ. Maarɨna kyaꞌ “Sɨraangei Perezɨ, dɨvidaasai Jeraa,” woꞌnaꞌ.