39
Potipaare aꞌmweꞌ Jozepɨyarɨ yaamɨjɨ wiaaꞌ.
(39:1-23)
1-5 Kwaaka Yɨzɨpɨna Mithɨyanɨ mwaalyara Jozepɨyarɨ makuna yeva Aꞌmwe Potipaarɨna mubyeꞌ. Kwaaka Yɨzɨpɨ saba maremwaalakei Peroyalyɨra. Potipaai Peroyare aꞌmwe naangelyɨra. Gotɨyai Jozepɨyarɨ wɨgaimwanna yada Jozepɨyai gannya wawɨnya nayaa yɨna yaꞌ. Nayaa yɨna yadaasɨ Potipaai dara wanganakeꞌ “Gamɨre wawɨnya tewaanya jɨvanɨka!” Sara daka gannya angasɨ gannya gɨlyɨvɨsajɨ maremwaaiderɨ wɨmwaaihaꞌ. Wɨmwaaihɨna kyaꞌ Gotɨyai Potipaarɨna tewaanna yaꞌ.
6-9 Jozepɨyai tewaanyai angevɨ wɨlaꞌdɨsɨ Potipaare aꞌmweꞌ “Tewaanyarɨna maarɨma!” daka wɨdaꞌ “Aꞌmwaagaigɨ, avaanna wɨlakadeꞌnanyɨ.” Sara kudaꞌ Jozepɨyai “Aala,” wɨdɨna yaꞌ. “Potipaai gannya gɨlyɨvɨsa maremwaaina yadɨnyainyɨ nyɨmwaaihɨna yaꞌ. Gamɨreꞌgɨnyɨra. Nɨmɨreꞌgɨ daaka! Sara nɨmɨ myɨwɨnera! Sabwi kyaꞌmujɨ Gotɨyai nɨmɨnyɨna sɨmunya kayaaꞌna nanyawɨradɨka!” wɨdɨna yaꞌ.
10-23 Gazagaasagaaꞌ Potipaare aꞌmweꞌ sana sana wɨdadeꞌ Jozepɨyai “Aala,” sara wɨdaꞌ. Pɨgaaꞌ sara wɨdakei “Nɨmɨre wawɨnya yɨma!” daka angevɨ wɨlaꞌna yaꞌ. Wɨlaꞌna yadɨsɨ Potipaare aꞌmwe gaveꞌ mwaalaka gamɨre baazɨꞌmaꞌnyavɨ lɨmwanna yaka “Kwala nyɨmaaꞌ!” wɨdaꞌ. Sara yaka sara wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyai yɨraipɨvalakɨna yaka lɨkaanya wɨna yaꞌ. Lɨkaanya wɨna kyaꞌ Potipaare aꞌmweꞌ sɨnna tɨka kudavaꞌ wawɨnya wɨdaayadɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna yaꞌ. “Yɨvɨruyarajɨyai sai kwayagaala nyɨdɨvanɨꞌ. Nɨmɨ ‘Aaka, aaka,’ dɨweꞌnyɨ gamɨ lɨkaanya wɨna yɨwaꞌ. Danganyɨla! Gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ warɨkaagavaakana!” wɨdaꞌ. Sara wɨdaka navɨka mwaalaꞌ. Potipaai gannya angevɨ wɨlaabaka gannya aꞌmweꞌ wɨdakeꞌ kwɨꞌnaꞌ sɨnna tɨka davɨna wiaꞌ. Davɨna kwiaꞌ Jozepɨyarɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨna yaꞌ. Wɨmwaaihɨna kyaꞌ Jozepɨyai wɨlaꞌdɨsɨ Gotɨyai baihanaꞌdɨsɨ kalavuzavɨ damei Jozepɨyarɨ tewaanya yaꞌ. “Kalavuza mwaaidɨvɨsara pwaraavɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ,” Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ.