13
Kei biyom i fui nuwi tei u mari fume
Ena na kanikai kei biyom towane ta fui nuwi tei u mari fungoro kanikai kei biyom i kiyom unguai okonom koro koro muruwo ungoro te birom i fari mari si koro koro donguai okonom koro muruwo te koro surai epemere fari mari sumie. Te kiyom okonom koro koro muruwo ungui tei ari wanopa yokamai binom gainom towane towane tei eimie. Te kei binomdi i okonom koro muruwo koro surai tei Yai Gumam kam ka singa kam binomdi tei boi eme.* Rew 17:3, 7, 12 Te kei biyom i na epena i kanikai kei biyom ori i kam lepa dainga moinguamere epe moimba kei i kauwomdi tei non kei ta i kam bea kauwom koingamere epe koingoro te kei biyom laion giram koinguamere epe kei i giram koime. Ena onopa i uro “Na ari kiapanom bei ereikamere epe kei biyom i morame,” di firo yoporam boingua kei biyom i tomie.* Dan 7:4-6 Te kei biyom birom towane ta numon ori towane ta dome. Koma ari yokamai birom i singoro birom i goraro bemba na kanikai numon donguai u nokapu fungua iran i ari yai opai mangi tei moinga yokamai muruwo kanere ganom nouro diro kei biyom i dourom boiro fimie.* Rew 17:8 Te onopa ori i bei moiro yoporam boinguamom kei biyom tongua iran ari yokamai furo onopa kam akire di tero te kei biyom kam ama akire di tero “Kei biyom moinguamere epe yai ta moikeme. Te yai ta uro yoporam boiro kei biyom kura boi towangua yaromi ama moikeme,” epe dime.
Ena Yai Gumam bei moiro kei biyom i kan de tongoro ena kei irai kou kou eiro ka di koro koro dero wanero Yai Gumam kam ka siro te ari kiapanom bei erongua yoporam boingua bei erongoro ena kapa yai surai okonom kaunom muruwo iro te yai ta okom surai iro fumie.* Dan 7:8, 25; 11:36 Ena kei i mapunom boiro Yai Gumam yokori moingua mapunom kam ka sire te Yai Gumam kam te akaiyomdi tei te gama yokamai kamundi tei moinga yokamai kanom ka sume. Te Yai Gumam bei moiro kei biyom i kan de tongoro ena kei irai furo Yai Gumam gama yo teinga yokama kura boi erero iwe de eromie. Te Yai Gumam yoporam boingua kei irai tongoro ena kei irai furo ari ganom mapunom mapunom koinga yokamai te ari koro koro moinga yokamai te ari ka kapo kapo dinga yokamai te ari ikinom akainom koro koro moinga yokamai muruwo kiapanom bei eromie.* Rew 11:7 Koma man kamun bei eikengua kakom tei Yai Gumam furo ari moi kuwom suwainga inainga yokamai kanom munom ganom boime. Ena non sipsip gam si goinga iran epena munom ganom i ako moime. Ena ari kanom boingua yokamai bei moiro kei biyom irai kam akire dikenaimie. Tamanume. Ari yai opai mangi tawa moinga yokamai muruwo kei irai kam akire di towaimie.* Sam 69:28; Rew 3:5; 21:27
Ena ne kinanom koinga yokamai bei moiro fi goi iyo! 10 Yai Gumam “O” duwangua iran ne yokamai kaniki tei furo kan fanaime. Bo te Yai Gumam “O” duwangua iran ari sanupui iro ne yokamai ei goraime. Tai mapunom epe u mangi nangoro ena ne Yai Gumam gama yo teinga yokamai moi erowai tere moiro fi ki suwainga a ki siyo!* Yer 15:2; 43:11; Mt 26:52; Rew 14:12
Kei biyom ta man sinomdi koi moko iwa ume
11 Ena na kanikai kei biyom ta man sinomdi koi moko kopu unguai kaniye. Te non sipsip kiyom unguamere epe kei irai birom kopu tei kiyom surai ungoro te onopa ori wom nokom dunguamere epe kei nokom dumie. 12 Ena kei biyom moi okome dongua yoporam boingua inguai kei biyom moi koma iwa donguai uro yoporam boinguai muruwo tongoro iro “Ari yai opai mangi moinga yokamai bei moiro kei biyom moi koma iwa dongua keiyom i komari numon dongua keiro u nokapu fungoro kam akire di iwa duwaime,” diro moi koma iwa dongua kei biyom i moingui gumamdi tei kokonan bei tomie. 13 Te kei biyom moi okome tei donguai bei moiro tai ori wom yoporam boingua mapunom mapunom beme. Tai towane ta bengua i epe: Yaromi furo ari yai opai okonom muromdi tei moiro u boi iwa de tongoro ena edongua kamundi tei ma de tere ako mangi tawa umie.* Mt 24:24; 1 Kin 18:24-39 14 Ena Yai Gumam kan de tongoro kei biyom moi okome tei donguai fu kei biyom moi koma dongua moingui tei furo tai ori yoporam boingua mapunom mapunom beiro ari yai opai mangi tawa moinga yokamai ka kea ei eromie. Ena kei irai bei moiro yokamai epe di eromie: “Komari ari furo kei biyom moi koma donguai di sanupui simba kei irai yo moingua iran ne yokamai furo eri bakom ta iro borere kei irai kuiam ta beire kam akire diyo!” epe di erome.* Diu 13:1-4; Rew 19:20 15 Ena Yai Gumam bei moiro kei moi okome donguai kan de tongoro kei irai bei moiro “Kuiam i yokori morame,” diro giram murom ta kei biyom moi koma dongua kuiam i bei tongoro ena kuiam i ka dume. Ena iran kuiam i bei moiro “Ne yokamai furo ari na kanam akire dikenainga yokamai muruwo ei goiyo!” epe di erome.* Dan 3:4-6 16 Te kei biyom moi okome donguai bei moiro ena ari mokoinga yokamai bo te ari kuwanom moinga yokamai iro te ari kongo mukom munmane ako neinga yokamai bo te ari tai ako nekeinga yokamai iro te ari nuwi kokonan beinga yokamai bo te ari nuwi kokonan beikeinga yokamai gere okonom womdi tei bo mapunomdi tei ginopui towane si eromie. 17 Ena ginopui singai sikenangua nenta yaromi bei moiro tai meina benangua i faikename. Ena yokamai ganom ginopui si ereinga i mapunom tora dume? Kei biyom kam bo te kam i namba kereinga mapunom dungua waiyom beiro firapune.* Rew 14:9, 11 18 Ena na ka dika ne inokore nokapu wom ei firainga yokamai di firainga mapunom firaimie. Yai ta kam nambamom dunguamere ginopui singa epe dume. Ena ne yokamai ginopui singa kerere fiyo! Ginopui singa i namba 666 epe dumie.

*13:1: Rew 17:3, 7, 12

*13:2: Dan 7:4-6

*13:3: Rew 17:8

*13:5: Dan 7:8, 25; 11:36

*13:7: Rew 11:7

*13:8: Sam 69:28; Rew 3:5; 21:27

*13:10: Yer 15:2; 43:11; Mt 26:52; Rew 14:12

*13:13: Mt 24:24; 1 Kin 18:24-39

*13:14: Diu 13:1-4; Rew 19:20

*13:15: Dan 3:4-6

*13:17: Rew 14:9, 11