21
Man kamun koi fuka dume
Ena koma man kamun komari wom dungua i mora goungoro te fui nuwi ama goungua ena epena na kanikai man kamun koi fuka dume.* 2 Pi 3:13 Te na ama kanikai iki birom ori yo tonguai Yerusarem koi bei moiro Yai Gumam kamundi tei moingua ma dero ako oropo umie. Te yai opai kau einga kakom tei oparomi eken nokapu wom benguamere epe iki birom ori eken nokapu wom bei teime.* Ip 11:16; 12:22; Rew 3:12 Te na fikai ari kiapanom bei erongua boiyomdi tei ka giram ta u erowai tongua boiro “Fiyo! Yai Gumam kei faingua ikom mora u mari ume. Yaromi bei moiro ari yai opai yokamai moraingi suna tei moi erowangoro ena yokamai yaromi ariyoma moraime. Te Yai Gumam nenen bei moiro yokamai moraingi tei moi erere yokamai Yai Gumanom moramie.* Sek 2:10; 1 Ko 6:16 Ena Yai Gumam bei moiro ari yokamai kai meinga mapunom bei gouname. Te ari tokoi goikenainga ena ari yokamai denom minom tokoi ipun dekenangoro te kaimom meikenaime. Te ari yokamai ganom kipi karangua tokoi kaikenaime. Kawom, tai ta ta koma dungua tarom i muruwo mora gouname,” epe diro u boime.* Ais 65:19; 1 Ko 15:26; Rew 7:17
Ena yaromi ari kiapanom bei erongua boiyomdi tei ame dere moingua yaromi bei moiro “Ne yokamai fiyo! Na tai kan i muruwo wom tokoi koi bei eiye,” dungoro ena nuwi kokonan gan ta ka epe di narome. “Yaromi ka dungua i kawom dungua iran ari yai opai ka i fi ki suwainga i fanangua iran ka i boro!” epe di narome.
Ena ari kiapanom bei erongua boiyomdi tei ame dero moingua yaromi bei moiro ka epe di narome. “Na tai ta ta beika i mora goume. Na towane wom moi koma dero te moi okome dero moiye. Ena ari yai opai nuwi gorainga na bei moiro nuwi okom eiro moko ungua nuwiyom koiro yokamai yo morom erowaika iran yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaime.* Yer 2:13; Yo 7:37; Rew 1:8, 17; 22:17 Te yai ta bei moiro Satan yaromi kura boi ime de towangua yaromi tai epe iname: Na furo yaromi Yai Gumamom moi towaikoro te yaromi na wanam morame.* 2 Sam 7:14; Ro 8:14-17 Moramba ari Satan yaromi kura boi ime de tekeinga yokamai bo te ari fi ki si teinga mapunom a ki sikeinga yokamai bo te ari tai niki dongua mapunom mapunom beinga yokamai bo te ari ei goinga yokamai bo te ari gai goinga mapunom beinga yokamai bo te ari gene mane beinga yokamai bo te ari yai gumam kasu yokamai kanom akire dinga yokamai bo te ari ka kasu dinga yokamai muruwo wom fu e dongua de derewo duwangua akaiyom tei naime. Koma yokamai mangi tawa goimba epena yokamai ama kawom goraime,” epe di narome.* Mt 25:41; Rew 19:20; 22:15
Iki Birom Ori Yerusarem koi u mari ume
Ena Yai Gumam nuwi kokonan gan okonom koro muruwo koro surai yokamai kopare okonom koro muruwo koro surai iro furo mangi ari bei niki de ereinga yokamai moingi suna tei gan ta uro ka epe di narome. “Non sipsip gam epena opai inangua efem biyai na ne opon di erowaiya ne uwo!” epe di narongoro* Rew 15:1; 21:2; Ef 5:27 10 ena Yai Gumam Murom Sumuna uro na denam minam fai si dungoro ena gan i bei moiro nakire furo kopu ta arari wom mokongui tei furo iki birom ori yo tongua ta Yerusarem opon di narome. Iki birom ori i Yai Gumam kamundi moingui tei dungua ma dero ako mangi umie. 11 Yai Gumam yaromi keranom sunguamom iki birom ori tei dere bau boimie. Te ari meina ori wom beinga kongom i kam Yaspa i gaurom tongua nukunom keranom sunguamere epe iki birom ori irai keranom sumie.* Ais 60:1-2, 19 12 Iki birom ori tei kira arari kamun kira siro te kira singa kori gumam eingai okonom koro koro muruwo kaunom koro surai eingoro ena Yai Gumam nuwi kokonan gan yokamai ama okonom koro koro muruwo te kaunom koro surai bei moiro kira singa kori gumam towane towane eingi tei gan towane towane arere moimie. Te Isirae ari yokamai girinom awanom yokamai okonom koro koro muruwo te kaunom koro surai yokamai kanom towane towane ama kira singa kori gumam towane towane eingi tei boimie.* Esi 48:30-35 13 Ena aro moko ungui tei kira singa kori gumam suraiye eime. Te bunam koro tei kira singa kori gumam suraiye eime. Te koro ta tei kira singa kori gumam suraiye eime. Te aro ako bengui ime kira singa kori gumam suraiye eimie. 14 Te iki birom ori kiram mapunomdi tei kongo ori wom okonom koro koro muruwo te kaunom koro surai diro ako ki sungoro ena non sipsip gam yaromi bei moiro koma ari okonom koro koro muruwo te kaunom koro surai yokamai ewi dongoro yokamai fingarai ena yokamai kanom kongori tei towane towane boime.
15 Ena Yai Gumam nuwi kokonan gan i na gere ka di ipo ka dopuka gan i kongo gol iro kan a gi diro einga tarom beiro iro “Iki birom ori kiram te kira singa kori gumam enguai a gi dire faingui tei boi kuraiye,” diro beme.* Rew 11:1 16 Ena iki birom ori kiram koro koro muruwo i u towane wom fumie. Nuwi kokonan gan i kanomom i iro wanero buro boire bemie. Ena iki birom ori i giwi ka tonguai i 2400 kiromita epe ka tongoro te giwi ta ka tonguai i 2400 kiromita epe ka tongoro te giwi ta ka tongui i 2400 kiromita epe ka tongoro te giwi ta ka tonguai i 2400 kiromita epe ta ka tongoro te koro arari sino tei iwa dongua i ama 2400 kiromita epe dume. 17 Te yaromi ama bei moiro kira koro arari sino te iwa dongua i buro boinguai 60 mita dume. Ari yokamai kan iro a gi diro eingamere epe gan i kan i a gi diro eme. 18 Te iki birom ori kiram si suna donguai Yai Gumam bei moiro kongo nokapu wom i kam Yaspa i iro kira si suna dero keme. Yaromi iki birom ori i kenguai kongo gol towane iro kengoro ena nukunom keranom siro bau boinguamere epe iki birom ori i keranom siro bau boimie. 19 Te yaromi bei moiro kongo mapunom mapunom meina ori wom boinguai iro iki birom ori kira mapunomdi tei eken bei tomie. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo towane dungua kam i yaspa dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i sapaiya dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i aket dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i emeral dume.* Ais 54:11-12 20 Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i saroniki dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i kanirian dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i kirisoraito dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i beril dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i topas dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i kalsironi dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i tukoiso dume. Te iki birom ori kira kauwomdi tei kongo ta dungua kam i ametisu dume. 21 Ena iki birom ori kira singa kori gumam einga dungui tei okonom koro koro muruwo te kaunom koro surai dunguai Yai Gumam bei moiro torame feke donguai meina ori wom boingua iro towane towane kira singa kori gumam go di eme. Te iki birom ori tei kon mori u koro koro fungua yaromi kongo gol nokapu wom iro kon mori fuingoro ena nukunom i keranom siro bau boinguamere epe kon ori i keranom siro bau boimie.
22 Ena na furo iki birom ori tei fi mun ei teinga ikom i dungua na kankeiye. Ta bengoro iki kankeiye? No Ari Wanopanom Yai Gumam yoporam boingua kapakom moingua yaromi te non sipsip gam gere surai iki birom ori tei kakom kakom moipika iran fi mun ei teinga iki keinga i faikeme. 23 Te iki birom ori tei Yai Gumam keranom bau boingua u mari ungoro te kewa gainga donguamere epe non sipsip gam i dongua iran aro donguai bo te kapa dongua i keranom si koi eikemie.* Ais 60:19-20; Rew 22:5 24 Ena iki birom ori tei bau boinguamom i dero ari man man muruwo moinga yokamai de erowangoro ena yokamai kon wan moraime. Te mangi ari wanopa yokamai eken guwainom i iro iki birom ori tei unaime.* Ais 60:3, 5 25 Te iki birom ori tei kama kakom kakom sikenangua kiranom siro bau boi dero duwangua iran yokamai iki birom ori i kira singa kori gumam i kori keikenaime.* Ais 60:11 26 Te ari yokamai muruwo wom eri kongo mukom ako nowainga bo eken guwai gai ako nowainga iro u iki birom ori ikai koi naimie. 27 Naimba tai dinepe dowangua bo te ari tai gai goinga mapunom mapunom benainga bo te ari ka kasu duwainga yokamai muruwo u iki birom ori ikai koi kinaime. I kawom tamanume. Non sipsip gam yaromi bei moiro ari kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyom inainga yokamai kanom munom ganom boingua ena yokamai kanom boingua dungua yokamai towane wom u iki birom ori ikai tei naime* 1 Ko 6:9-10; Rew 22:15

*21:1: 2 Pi 3:13

*21:2: Ip 11:16; 12:22; Rew 3:12

*21:3: Sek 2:10; 1 Ko 6:16

*21:4: Ais 65:19; 1 Ko 15:26; Rew 7:17

*21:6: Yer 2:13; Yo 7:37; Rew 1:8, 17; 22:17

*21:7: 2 Sam 7:14; Ro 8:14-17

*21:8: Mt 25:41; Rew 19:20; 22:15

*21:9: Rew 15:1; 21:2; Ef 5:27

*21:11: Ais 60:1-2, 19

*21:12: Esi 48:30-35

*21:15: Rew 11:1

*21:19: Ais 54:11-12

*21:23: Ais 60:19-20; Rew 22:5

*21:24: Ais 60:3, 5

*21:25: Ais 60:11

*21:27: 1 Ko 6:9-10; Rew 22:15