5
Yokamai bau boingui tei wanimie
Ena ne yokamai Yai Gumam gama moinga te Yai Gumam dem miriyom ne yokamai mun fi erongua ena yaromi mapunom wom benguamere epe dourom boiyo! * Mt 5:48 Te Kirisito yaromi dem miriyom no yokamai mun fi noronguamere epe ne yokamai denom minom ari mun fi erere mapunom i waniyo! Te ari fi mun ei teinga kipom sungua tarom i Yai Gumam teingoro ena Yai Gumam mun finguamere epe Kirisito yaromi “No yokamai akire di erowaiye,” diro yokori moinguamom i Yai Gumam fi mun ei tome.* Gar 2:20; Ip 10:10 Te ne yokamai Yai Gumam gama yo tere moinga ena ari yokamai “Ne yokamai yai opai kunei neinga mapunom te tai dinepe dongua mapunom te guwai gai munmane kunei kanainga mapunom beimie,” epe duwainga i faikename.* Kor 3:5 Te ne yokamai ka dinepe dowangua duwainga bo te ka unanan duwainga bo te ka niki dowangua duwainga i ama faikenamba ne yokamai Yai Gumam “Mun fi eropune,” diro i towane di towainga i fanamie.* Ef 4:29 Ena na ka epena duwaika i kawom duwaiya fi goi iyo! Ari yai opai kunei neinga yokamai te ari tai dinepe dongua beinga yokamai te ari guwai gai munmane kunei kaninga yokamai furo Kirisito te Yai Gumam gere ari kiapanom bei ereipika akaiyom ikai tei kinaime. Te fiyo! Ari guwai gai munmane ako nowainga mapunom dourom boingamere epe yokamai yai gumam kasu yai dourom boime.* 1 Ko 6:9-10
Ena ari yokamai uro ka yo morom dire ne yokamai engure ire fure mapunom niki dongua benainga ne yokamai kan kenom beiyo! Yokamai mapunom epe beinga ena Yai Gumam dem miriyom api si erere ari kam gore dikeinga yokamai niki de fi erowame.* Kor 2:4, 8; Ro 1:18 Yaromi epe benangua iran i ne yokamai fure yokamai fana gai erekeiyo! Te komari ne yokamai si boingui tei moinga te epena ne yokamai Ari Wanopanom gama bau boingui akai tei moimie. Iran i ari bau boingui tei kakom kakom wan moingamere epe ne yokamai wan moiyo! * Ef 2:11, 13; Kor 1:13; 1 Pi 2:9 Ena ne yokamai bau boingui tei wan morainga ne yokamai nokapu dungua mapunom muruwo te yo tongua mapunom muruwo te ka kawom dinga mapunom muruwo i mari duwaime. 10 Te ne yokamai “Tora tai mapunom i benapunga Ari Wanopanom mun kaname?” di firainga ena i beiyo! * Ro 12:2 11-12 Te ne yokamai ari tai si boingua mukom nokapu koikengua mapunom i benainga u towane fure beikeiyo! Kawom, ne yokamai furo ari tai kama sungua eke dere beingai mapunom i ka di ipo ka duwainga ne yokamai gai goraimba ne yokamai fure ari yokamai “Mapunom dinepe dongua muruwo beikeiyo!” diro di ereiyo! * 2 Yo 1:10-11 13 Ena kewa dere bau boinguai tai kan muruwo i mari dowangua ena no yokamai tai mapunom kawom i kanapune. Te tai ta ta muruwo akai bau boingui tei dunguai i epemere kewa dome.* Yo 3:20-21 14 Ena yai ta ka i inokore ei fingua yaromi ka epe dungua “Epena ne wi fainga kua wom ariyo! Ne yono einga manomdi tei arowangere Kirisito bei moiro keranom sunguai ne erowamie,” epe dume.* Ais 26:19; 60:1; Ro 13:11 15 Ena iran i ne yokamai kon wanainga konom kenom beiyo! Ne yokamai ari nomanenom fikeinga yokamai kon waningamere epe wankeiyo! Tamanume. Ne yokamai ari nomanenom finga yokamai kon waningamere epe waniyo! 16 Ena epena kakom moipungai i ari niki deinga yokamai wan moinga iran i ne yokamai bei moiro “Kakom i mora gounaro bengua iran kokonan nokapu benapune,” diro mapunom nokapu dungua i mari dowainga mapunom i beiyo! * Kor 4:5 17 Ena ne yokamai du dire wankeiyo! Te Ari Wanopanom inokore ei finguamere epe ne yokamai firo waniyo! * Ro 12:2; Kor 1:9 18 Ena ne yokamai nuwi gikenguai munmane nere du dikeiyo! Tamanume. Mapunom i bei moiro ne yokamai bei niki de erowamie. Nere du dikeimba Yai Gumam Murom Sumuna ne yokamai denom minom ikai koi fai si di erowaro benangua “O” duwaime.* Ro 13:13; 8:6 19 Ena ne yokamai te arinoma yokamai gere ka mapunom wi dire te Yai Gumam kam bawom duwainga kam i ama wi di ipo ka deiyo! Te ne yokamai denom minomdi ka mapunom wi dire te Ari Wanopanom kam bawom duwainga kam i yaromi wi di teiyo! * Sam 33:2-3; Kor 3:16 20 Ena ne yokamai Ari Wanopanom Yesu Kirisito si dauinga kakom kakom muruwo no yokamai Nenom Yai Gumam “Ne tai kan i norengero mun fi eropune,” dire di teiyo! * Kor 3:17; 1 Te 5:18
Wiyom biyai efem biyai towane morainga kam
21 Ena ne yokamai Kirisito yaromi mun fi teinga ena arinoma yokamai moraingi tei moi berere dere moiyo! * 1 Pi 5:5 22 Ena ne opai gan yokamao, ne yokamai Ari Wanopanom moingui tei moi oropo dere moingamere epe ne yokamai winom biyai moingi tei moi oropo dere moiyo! * Yen 3:16; Kor 3:18; 1 Pi 3:1 23 Ta bengoro moi oropo dere moraime? Kirisito bei moiro no fi ki si topunga yokamai kiapanom bei noronguamere epe yai bei moiro efem biyai kiapam bei tome. Kirisito yaromi no fi ki si topunga yokamai akire di norere moi kuwom suwapunga mapunomom i norongoro ena no yokamai uro yaromi gam dinom epemere moipunga * 1 Ko 11:3; Ef 1:22 24 iran i no Kirisito fi ki si topunga yokamai bei moiro yaromi moingui tei moi berere dere moipungamere epe opai gan bei moiro winom biyai moingi tei kawom moi berere dere moraime.
25 Ena ne yai gan yokamao, Kirisito bei moiro opai ta nou kei tero dem miriyom mun fi tere yokori moinguamom tonguamere epe ne yokamai denom minom efenom biyai kanom fi ereiyo! * Kor 3:19; 1 Pi 3:7; Gar 1:4 26 Yaromi “Na gunam kanam oparomi di erere nuwi biyom si towaikoro oparomi feke dere yo tongua u mari nangoro ena Yai Gumam towaiye,” diro yokori moinguamom i oparomi tome.* Yo 15:3; Tai 3:5; Ip 10:10 27 Te yaromi “Na efenam biyai uro okonam muromdi tei u nokapu wom namie. Oparomi dinepe dikenangua moiro te tai ta ta ama beikere morame. Tamanume. Oparomi yo tere gawa beikenangui tei moiro te tai ta ta niki dongua dikenangui tei morame,” diro beme.* 2 Ko 11:2; Kor 1:22 28 Kirisito furo oparomi kam fi tonguamere epe ne yai gan yokamai epe beiyo! Ne yai gan yokamai nenen ganom dinom mun fi ereingamere epe ne yokamai efenom biyai ama mun fi ereiyo! Kawom, yai ta efem biyai mun fi towangua ena yaromi nenen mun firo beme. 29 Te no yokamai mora kanupunga yai ta nenen gam dinom kiam bei tekemie. Tamanume. Kirisito bei moiro oparomi kiapam bei tonguamere epe yaromi bei moiro nenen gam dinom kua kopuna tero kiapam bei tome. 30 No yokamai Kirisito gam dinom koro koro epemere moipunga ena kiapanom bei noromie.* 1 Ko 12:27; Ef 1:22-23 31 Ena ka mapunom i epe dungua
Iran i yai ta bei moiro nem mam i ema dero fu efem biyai si daunangoro ena surai fure denom minom u towane epemere naipire.
epe dungua iran nonon mora fipunga wiyom biyai efem biyai surai denom minom u towane fipire.* Yen 2:23-24; Mt 19:5 32 Te ka mapunom epena i mari deika i mapunom ta ama dume. Mapunom ta i ipun domba mapunom i epe: Yai ta tokoi furo opai nou kei eiro koko ingoro ena wiyom biyai efem biyai surai denom minom u towane fipikamere epe Kirisito yaromi furo no fi ki si topunga yokamai towane de norongoro u mari fupune. 33 Te ka i ka ta ama epe dume. Ne yai gan yokamai nenen towane towane bei moire nenen ganom dinom bei kenom beire fingamere epe ne yokamai efenom biyai ama bei kenom bei erowaime. Ena opai gan yokamai bei moiro winom biyai kanom ama bawom di iwa dowaime.

*5:1: Mt 5:48

*5:2: Gar 2:20; Ip 10:10

*5:3: Kor 3:5

*5:4: Ef 4:29

*5:5: 1 Ko 6:9-10

*5:6: Kor 2:4, 8; Ro 1:18

*5:8: Ef 2:11, 13; Kor 1:13; 1 Pi 2:9

*5:10: Ro 12:2

*5:11-12: 2 Yo 1:10-11

*5:13: Yo 3:20-21

*5:14: Ais 26:19; 60:1; Ro 13:11

*5:16: Kor 4:5

*5:17: Ro 12:2; Kor 1:9

*5:18: Ro 13:13; 8:6

*5:19: Sam 33:2-3; Kor 3:16

*5:20: Kor 3:17; 1 Te 5:18

*5:21: 1 Pi 5:5

*5:22: Yen 3:16; Kor 3:18; 1 Pi 3:1

*5:23: 1 Ko 11:3; Ef 1:22

*5:25: Kor 3:19; 1 Pi 3:7; Gar 1:4

*5:26: Yo 15:3; Tai 3:5; Ip 10:10

*5:27: 2 Ko 11:2; Kor 1:22

*5:30: 1 Ko 12:27; Ef 1:22-23

*5:31: Yen 2:23-24; Mt 19:5