Yoane Yaromi Munom Ganom I Suna Tei Boime
Ena yai ka munom ganom i boingua yaromi kam di norekemba “Na ka mapunom iki ari wanopa moiye,” epe towane dume. Epe dumba ari munmane inokore eiro “Yoane yaromi munom ganom i boime,” di fime.
Ena Yoane yaromi bei moiro ka munom epe boime: “Ne yokamai towane towane denom minom mun fi ereiyo! Te ka kasu nuwi si ereinga yokamai unainga kanere kiapanom bei ereiyo!” epe diro ka munom boi erome.
1
1-2 Na ka mapunom iki ari wanopa moika ne yokamai Yesu Kirisito gama moinga akai towane kuku boinga yokamai munom ganom boi erowaiye. Yai Gumam ne yokamai gunom boi erongoro na denam minam ne yokamai kawom mun fi ereiye. Te ka mapunom kawom no denom minom ikai tei dungua te ka i kakom kakom tei duwangua iran na towane mun fi erekeiye. Ma deiyo! Ari muruwo ka mapunom kawom fingai yokamai denom minom ne yokamai mun fi ereime.* 1 Pi 5:1; 3 Yo 1:1 Ena no yokamai kawom fi ki si topunga te no denom minom arinoma towane towane mun fi eropunga iran Yai Gumam Nenom te Wam Yesu Kirisito bei nokapu de norere te no kanom fire te gore amine engua norowame.
Ka mapunom kawom dungua kam
Ena ari “Ne yokamai suwo koropane Nenom ka di guwo dungua te kam mapunom kawom dungua gore dime,” di nareingoro ena na firo minam ori wom mokome.* 3 Yo 1:3 Ena na ne yokamai epe di ereiye: No denom minom arinoma towane towane mun fi erowapune. Ka i boikai ka di guwo dungua koi ta dikeme. Ma deiyo! Komari no yokamai fi ki si topunga kakom ka di guwo dunguai fipune.* 1 Yo 2:7; 3:11 Te nonon denom minom arinoma towane towane mun fi eropunga ena no Yai Gumam ka di guwo di norongua gore dupunga ari opom di eropune. Komari ne yokamai fi ki si teinga kakom Yai Gumam ka di guwo dungua mora finga i epe: Ne yokamai denom minom arinoma towane towane mun fi erowainga konom dourom boiyo!* 1 Yo 5:3
Ari kasu beinga yokamai mangi koro koro waninga iran no arinoma mun fi erowapunga faname. Yokamai “Yesu Kirisito mangi gam koiro u mangi kume,” di mari deinga iran yokamai kasu beinga ari te Kirisito kiama yokamai moime.* 1 Yo 4:1-3 Ena ne yokamai “No kamundi meinanom muruwo inapune. No kokonanom meina ako suwangua kankenapunga faikename,” dire kasu beinga ari kan kenom beiyo!
Ena ari yokamai Kirisito ka nuwi si norongua dourom boikeimba ka kapo kapo nuwi si ereinga yokamai Yai Gumam gere moikeime. Moikeimba ari yokamai Kirisito ka nuwi si norongua dourom boinga yokamai te Nenom gere te Wam gere ama moraime.* 1 Yo 2:23 10 Ena nenta Kirisito ka nuwi si norongua a ki sikenangua yaromi u ne yokamai moingi tei uro “Na ka muruwo nuwi si erowaiye,” duwangua ne yokamai “Nemane,” di tere te “Na ikinam ikai tei fayo!” di tekere te ama fana gai tekeiyo!* Mt 10:13-14; Ro 16:17; Ef 5:11 11 Ari yokamai ari epe wan moinga fana gai erowainga ena yokamai nomanenom towane eire kokonan niki dongua beime.* 1 Ti 5:22
Ka onam koro dungua
12 Ena ka ta munmane yo dumba na munom ganom boi eroware kam fikeiye. Ena “ ‘No yokamai minom mokoname,’ dire na u ne yokamai moingi tei uro ka di ipo ka dowapune,” di fiye.* 3 Yo 1:13-14
13 Ena Kirisito gama yokamai na moiki tei moinga “Ne yokamai moi dimio,” di ereime. Yai Gumam yokamai ama gunom boi erome. Mora.

*1:1-2: 1 Pi 5:1; 3 Yo 1:1

*1:4: 3 Yo 1:3

*1:5: 1 Yo 2:7; 3:11

*1:6: 1 Yo 5:3

*1:7: 1 Yo 4:1-3

*1:9: 1 Yo 2:23

*1:10: Mt 10:13-14; Ro 16:17; Ef 5:11

*1:11: 1 Ti 5:22

*1:12: 3 Yo 1:13-14