5
Ari moi koma deinga yokamai bei moiro Yai Gumam nonoma sipsip yokamai kiapanom beinga kam
Ena na yai mokongua Yai Gumam gama kiapanom bei ereika yai moika te na nanan furo Kirisito gam kipi kaingua fingua ama kanikai te na bei moiro okome bau boingua u mari unangua kakom tei ari keranom sunguai inainga na ama inaika iran i na ne ari mokoinga Yai Gumam gama kiapanom bei ereinga yokamai ka epe di erowaiye.* Ro 8:17 Ne yokamai furo ari yai opai Yai Gumam gama yokamai kenom nokapu bei ereiyo! Yai Gumam bei moiro yokamai non sipsip moingamere epe ne yokamai okonomdi erongoro moimie. Ari uro “Ne yokamai kokonan i inaime,” di erowaingoro ne yokamai niki de fikeimba “O” diro beiyo! Nenen firaingamere epe kokonan i beikeiyo! Tamanume. Ne yokamai Yai Gumam giramdi gore dire kokonan i beiyo! Ne yokamai “Kongo mukom ori inapune,” epe dikenaimba ne yokamai “Ari akire di erowapune,” epe diyo!* Yo 21:15-17; Ap 20:28; Fmn 1:14 Ne yokamai furo ari Yai Gumam ne yokamai okonomdi erongua yokamai yai orinom moraingamere epe beikeiyo! Tamanume. Ne yokamai kon nokapu wanero Yai Gumam nonom sipsip yokamai kon i opon di erowaingero ena yokamai kon i dourom boraimie.* Yo 13:14-15; 1 Ti 4:12 Ne yokamai epe benaingero non sipsip kiapanom bengua moi koma wom iwa dongua yaromi u mari unangua kakom tei ne yokamai keranom sunguamom i meinam i inaingero ena kakom kakom meina i di derewo duwame.* Ip 13:20; 1 Ko 9:25
Ena ne kora gaima yokamao, ne yokamai bei moiro ari moi koma deinga yokamai giranomdi gore diyo! Ne yokamai muruwo furo nenen fi akoinga mapunom i ire arinoma yokamai moingi tei moi oropo tei dere moiyo! Yai Gumam ka mapunom boingua i ka ama epe dume.
Yai Gumam furo ari kou kou einga yokamai niki de fi eromba yaromi kanero ari nenen fi akoinga yokamai bei nokapu de erome.
ka mapunom epe dungua ena* Pro 3:34; Lk 22:26; Ef 5:21; Yem 4:6 ne yokamai nenen inokore ei fingai akoinga ire Yai Gumam okom yoporam boingui tei ei teiyo! Ena yaromi nenen firangua kakom tei ne yokamai akire di erowame.* Mt 23:12; Fir 2:8-9; Yem 4:10 Yaromi ne yokamai kanom kawom fi erongua iran ne yokamai inokore ipun dongua ei finga iran i ire yaromi okomdi tei eiyo!* Sam 55:22; Mt 6:25-30 Te kei biyom laion “Kapu non si nowaiye,” diro wandouro funguamere epe ne yokamai kianom Satan yaromi “Ari suwo einaiye,” diro wandouro fungua iran ne yokamai inokore nokapu eiro kan kenom beiyo!* 2 Ti 4:17-18; 1 Te 5:6 Ne yokamai mora kaningai ne yokamai arinoma man koro koro muruwo moingai yokamai bei moiro ne yokamai ganom kipi kaingua fingamere epe ama ganom kipi kaingua finga iran ne yokamai fi ki singa mapunom a ki sire Satan yaromi “Ne mane,” di teiyo!* Ef 6:11-13; Yem 4:7
10 Ena Yai Gumam bei nokapu de norongua kapakom yaromi bei moiro Kirisito si dauinga unom boiro “Na bau boingua di derewo dungua tarom erowaikoro ne yokamai inaime,” diro ne yokamai ganom kipi kaingua kakom gurom towane firainga gounangua ena nenen akire di erowangoro ne yokamai u koi furo fi ki singa mapunom a ki sire erowai tere moraime.* 1 Te 2:12; 5:23-24 11 Ena yaromi nenen yoporam boinguamom i kakom kakom di derewo duwame. I kawom.
Ka koropane
12 Ena yai ta Saira yaromi bei moiro na ka dika iro ka munom ganom gurom towane i boi narome. Yaromi “Nonon yokamai arinom kawom moime,” di fiye. Ena na “Ne yokamai denom minom bei erowai te erere te ‘Munom ganom i boi ereika i Yai Gumam bei nokapu de erongua kawom mapunom i opon di erome,’ di mari de erowaiye,” diro munom ganom i boi ereiye. Ena ne yokamai bei moire bei nokapu de eronguamom i tei arire moi erowai tere moiyo!* Ap 15:22
13 Ena ari yai opai Yai Gumam gama yokamai Bapiron tei kuku boi moinga yokamai bei moiro “Ne yokamai moi deimio?” di ereime. Yai Gumam uro yokamai ne yokamai gere nou kei erome. Ena te na wanam Mako yaromi bei moiro “Ne yokamai moi deimio?” ama di eromie.* 2 Ti 4:11 14 Ena ne yokamai muruwo bei moiro arinoma yokamai ekukurere denom minom mun fi ereiyo. Ena ne Kirisito yaromi moi towane tei deinga yokamai denom minom i bei wira di erowainga i faname. Na kanam i mora epe.* 1 Ko 16:20

*5:1: Ro 8:17

*5:2: Yo 21:15-17; Ap 20:28; Fmn 1:14

*5:3: Yo 13:14-15; 1 Ti 4:12

*5:4: Ip 13:20; 1 Ko 9:25

*5:5: Pro 3:34; Lk 22:26; Ef 5:21; Yem 4:6

*5:6: Mt 23:12; Fir 2:8-9; Yem 4:10

*5:7: Sam 55:22; Mt 6:25-30

*5:8: 2 Ti 4:17-18; 1 Te 5:6

*5:9: Ef 6:11-13; Yem 4:7

*5:10: 1 Te 2:12; 5:23-24

*5:12: Ap 15:22

*5:13: 2 Ti 4:11

*5:14: 1 Ko 16:20