16
Kongo kuku boiro fiasi Yerusarem tei dowaime
Ena ne yokama ka ta mina wako nareinga na ka mokom bai erowaiye. Ne yokamai “Meina ari Yesu fi ki si teinga Yerusarem iki birom ori tei moinga yokamai erowapune,” diro meina kuku boire birom sime. Na koma Yesu gama Garesia man tei moinga yokamai di ereikamere epe beiyo!* Ro 15:25-26; 2 Ko 8:1-9 Ena ne yokamai aro kakom kakom kokonan beiro kongo iro ena “Kongo koro Yerusarem ari erowapune,” towane towane diro Sarere ori kakom kakom kongo iro koro koi eiro kuku boiyo! Epe eiro kuku boiro ena okome na u ne yokamai moingi tei unaika meina wandou kinaime. Ena na unaika ne yokamai ari koropane gunom boi erowainga yokamai munom boiro erere ewi deikoro yokamai ne yokamai meinanom kuku boinga iro Yerusarem akai tei naime. Te na te yokamai gere ama napunga i fanangua ama napunba faikenangua ama kinapune. Yokama towane naime.
Pauro wan furo Korin ari ekanungua kam
Ena na “Maseronia man tei naiye,” di moiye. Ena na koma Maseronia suna tei mora naika na okome u ne yokamai moingi tei unaiye.* Ap 19:21 Ena na unaika na kakom gurom towane tei moikenaipa kapa munmane nimi ori suwangua kakom tei moraiye. Ena na u akai bam ta naikoro ne yokamai kon akire di narowaro beinga na kakom arari moingi tei moraiye.* Ro 15:24; Tai 3:13 Te epena na ne yokamai moingi tei unaika kene kene eire ma dere naika faikeme. Ena no Ari Wanopanom “O,” duwangua okome na uro kakom arari ne yokamai gere morapune.* Ap 18:21 8-9 Ena na kokonanam mukom fanaro bengua Yai Gumam i akire di norongoro ena na kokonanam ori ikoro te ari munmane kura boi nareinga ena na Efesasi iki birom ori tei moiro okome iron moinga kakom kam Pendikosi i gounangua ma dere unaiye.* Ap 19:1-2 * 2 Ko 2:12; Kor 4:3
10 Ena Timoti yaromi u ne yokamai moraingi tei unangua ne yokamai kenom bei kan i teiyo! Te na Ari Wanopanom kokonanom beikamere yaromi kokonan epe bengua ena ne yokamai “Yaromi kuri fikename,” diro yaromi kurere bei teiyo!* 1 Ko 4:17 11 Ena iran Timoti ne yokamai moraingi tei unangua nenta “Yaromi yai ori moikeme,” di fikename. Tamanume. Ne yokamai denom minom yaromi wira di tere yaromi inako dero na moraiki tei unaro benangua kon akire di teiyo! Na yaromi te arinama suwo ama kiapanom moiye.* 1 Ti 4:12
12 Ena na no arinom Aporo kam di erowaiye. Na yaromi “Ne te no arinoma suwo ama fu Korin iki birom ori tei naime,” yoporam boiro di teipa yaromi “Epena naika kam fikeiye,” dume. Ena okome kakom kanangua kounom benanguai yaromi ne yokamai moraingi tei uname.* 1 Ko 3:6
Ka Koropane
13 Ena ne yokamai “Tai niki dongua beikenapune,” diro kiapam moiyo! Te Yai Gumam kam mapunom a ki si moiyo! Te ne yokamai Yai Gumam kam mapunom fi ki si teinga ena kuri fikeiyo! Te ne yokamai yoporam boiro ama moiyo!* Sam 31:24; Ef 6:10 14 Te ne yokamai denom minom Yai Gumam te ari yai opai muruwo erowainga mapunom beiyo!
15 Ena, arinamao, ne yokamai mora fingai Setefana te efem biyai te wama apoma Akeiya man tei kei fainga yokamai koma Kirisito fi ki si teime. Okome ari suwo ama fi ki si teime. Te Setefena gama yokamai bei moiro “Yai Gumam yo tongua ari akire di erowapune,” diro kokonan ori beimie.* Ro 16:5; 1 Ko 1:16 16 Ena na “Ne yokamai Setefana gama yokamai kokonan beingamere ari epe beinga yokamai te ari akire di noreinga yokamai te ari Yai Gumam kokonan ori beinga yokamai muruwo kanom dinga gore diyo!” epe yoporam boiro di ereiye.* 1 Te 5:12 17 Te ne yokamai na moiki tei kunaingai na “Ne yokamai kanaiye,” dikoro ena Setefana te Fotunatu te Akeyakaso u na moiki tei winga na mun fiye. 18 Te yokamai ne yokamai akire di ereingoro ena minom mokoingamere yokamai na akire di nareingoro minam epe mokome. Ena ne yokamai ari epe beinga yokamai kanom akire diyo!* Fir 2:29; Fmn 1:7
19 Ena Yesu fi ki si teinga yokamai Eisia man koro koro tei moinga “Ne yokamai moi dimio?” di ereime. Te ne yokamai Ari Wanopanom fi ki si teinga ena Akuira te efem biyai Pirisira surai te ari Yai Gumam kam mapunom firaro beinga yokamai yai surai ikinomdi tei kuku boinga yokamai “Ne yokamai moi dimio?” di ereime.* Ap 18:2; Ro 16:5 20 Te Yai Gumam gama muruwo “Ne yokamai moi dimio?” di ereime. Te ne yokamai moinga suna tei arinoma kanere okonom akoiyo!* Ro 16:16; 2 Ko 13:12
21 Ena na Pauro nanan okonamdi “Ne yokamai moi dimio?” diro epe boi ereiye.* Kor 4:18; 2 Te 3:17 22 Te ari denom minom Ari Wanopanom mun fi tekenainga Yai Gumam bei niki de erowame. O, Ari Wanopanomyo, ne mangi tei uwo!* Gar 1:8-9; Rew 22:20 23 Ena no Ari Wanopanom Yesu ne yokamai bei nokapu de erowame. 24 Ena no yokama te Kirisito Yesu towane wom epemere moipunga iran na denam minam ne yokamai muruwo mun fi ereiye.
Na kanam i mora epe.

*16:1: Ro 15:25-26; 2 Ko 8:1-9

*16:5: Ap 19:21

*16:6: Ro 15:24; Tai 3:13

*16:7: Ap 18:21

*16:8-9: Ap 19:1-2

*16:8-9: 2 Ko 2:12; Kor 4:3

*16:10: 1 Ko 4:17

*16:11: 1 Ti 4:12

*16:12: 1 Ko 3:6

*16:13: Sam 31:24; Ef 6:10

*16:15: Ro 16:5; 1 Ko 1:16

*16:16: 1 Te 5:12

*16:18: Fir 2:29; Fmn 1:7

*16:19: Ap 18:2; Ro 16:5

*16:20: Ro 16:16; 2 Ko 13:12

*16:21: Kor 4:18; 2 Te 3:17

*16:22: Gar 1:8-9; Rew 22:20