6
Gan yokamai nenom manom kanom bawom duwaime
Ena gan yokamao, ne yokamai Ari Wanopanom gama moinga ena nenom manom ka duwainga gore duwainga i faimie.* Kor 3:20 Ka mapunom koi i epe dungua “Ne nenum manum bei kenom bei ero!” epe dume. Ka i koma di guwo dungua te Yai Gumam ama ka di koi engua di norome.* Mt 15:4 Ena ka gowa si engua i epe: “Ne nenum manum kanom bawom duwainga ena ne nokapu moire mansinomdi tei kakom arari moranie,” epe dungua iran i ne gan yokamao, ne yokamai nenom manom ka duwainga gore diyo!
Ena ne nenom manom yokamao, ne yokamai bei moiro ganoma yokamai kiapanom* Eks 20:12; Kor 3:21; Pro 22:6 bei erenga kakom tei ne yokamai mapunom bei erowainga iran yokamai denom minom api si erowangua i faikename. Faikenamba ne yokamai bei moiro ganoma kiapanom bei erere “Yokamai Ari Wanopanom konom wanaime,” diro Yai Gumam kam mapunom nuwi si ereiyo!
Kokonan gan te kokonan kiapam beinga yokamai kanom
Ena ne nuwi kokonan gan yokamao, ne yokamai bei moiro kokonan kiapam beinga yokamai kanom bawom dire ka duwainga gore diyo! Ena ne yokamai “Kokonan i inapune,” dire denom minom suwo eikeiyo! Ne yokamai Kirisito kam dungua dourom boingamere epe ne yokamai kokonan kiapam beinga yokamai kanom duwainga dourom boiyo! * Kor 3:22-23; Tai 2:9-10; 1 Pi 2:18 Ena ne yokamai “No yokamai kiapanom bei noreinga yokamai mun fi norowaime,” diro furo yokamai okonom muromdi tei towane kokonan beikeiyo! Tamanume. Yokamai nen moingi tei moikenainga kakom tei ne yokamai kokonan nokapu ama beiyo! Ne yokamai Kirisito nuwi kokonan gan moinga ena Yai Gumam inokore ei finguamere epe ne yokamai inokore ei firo kakom kakom kokonan bei ereiyo! Ena ne yokamai nuwi kokonan bei moinga i mun fire moiyo! Ne yokamai “No yokamai ari nuwi kokonan gan towane moipune,” epe di fikeimba “No yokamai Ari Wanopanom nuwi kokonan gan ama moipunie,” epe di firo kokonan beiyo! Ne yokamai fiyo! Ari yokamai nuwi kokonan gan morainga bo te moikenainga kokonan nokapu benainga ena Ari Wanopanom bei moiro yokamai meina erowame.* 2 Ko 5:10; Kor 3:24-25
Ena ne kokonan kiapam beinga yokamao, ne yokamai furo mapunom epe wom nuwi kokonan gan yokamai bei erere “No yokamai kupa ne yokamai einapune,” di erekeiyo! Ne yokamai fiyo! Yai Gumam kamundi tei moingua yaromi ne yokamai te nuwi kokonan gan gere kiapanom yai moimie. Yaromi ari kounom kounom ipu si erome.* Kor 4:1; Ro 2:11
Yai Gumam gama bei moiro murom niki dongua yokamai kura boi ereime
10 Ena na kanam i munom boika mora gounaro beme. Ena, arinamao, ne yokamai furo Ari Wanopanom si dau tere yaromi yoporam ori wom boingua ire erowai tere moiyo!* 1 Ko 16:13 11 Ena ne yokamai “Satan yaromi mimi niki dongua bei norowangua no yokamai ako sikere arere morapune,” dire furo Yai Gumam gai garom boingua gaiyom erongua i fiyo! * Ro 13:12; 2 Ko 10:4; Yem 4:7; 1 Pi 5:8-9 12 Ta bengoro gaiyom i firaime? No yokamai ari towane wom kura boi erekepunba no yokamai furo murom niki dongua muruwo kamundi tei moinga yokamai ama kura boi eropunie. Kawom, no yokamai murom mokoinga yokamai te murom kiapanom beinga yokamai te murom erowai wom teinga yokamai si boingui tei moipunga ama moinga yokamai kura boi eropunie.* Ef 1:21 13 Ena ne yokamai furo Yai Gumam gai garom boingua gaiyom erongua muruwo ire fiyo! Ne yokamai gaiyom i firainga ena tai niki dongua ne yokamai fuka di erowangua kakom tei ne yokamai kianom bei niki de erowainga kura boi erowaime. Ena ne yokamai kura boi gounainga arire yo moraime. 14 Ena ne yokamai arire moiyo! Te kiminem yokamai garom boinga tarom kenom beingamere epe nonon yokamai Yai Gumam kiam yokamai kura boi eropunga garom boingua tarom kenom bepune. Kiminem yokamai non gam fiki deinga goinomdi tei de ki singamere epe Yai Gumam ka kawom dungua ne yokamai goinomdi tei de ki siyo! Te yokamai bei moiro deinomdi akire di towangua tarom si you deingamere epe ne yokamai yo tongua mapunom Kirisito norongua i deinomdi tei si you deiyo! * Ais 11:5; 59:17; 1 Te 5:8 15 Ena yokamai kauwom tou dere kon nokapu waningamere epe ne yokamai kenom beire furo ari gore amine einga kam nokapu di mari de ereiyo! * Ais 40:9; Ro 10:15 16 Ena yokamai kuman ako moingamere epe kakom kakom ne yokamai fi ki si teinga mapunom i ako moiyo! Ena ne yokamai fi ki si towainga yai niki dongua yaromi bei moiro e dongua eiyom ire einangua ne yokamai eiyom i muruwo si gouname. 17 Te yokamai kura boinga birom gai eingamere epe Yai Gumam akire di erongua mapunom binomdi tei enaimie. Te yokamai sanupui ako moingamere epe ne yokamai furo Yai Gumam kam Muromom Sumuna erongua i ako moiyo! * 1 Te 5:8; Ip 4:12 18 Te ne yokamai kakom kakom ka make eire “O Yai Gumam, akire di naro!” diro yaromi kiam yokamai kura boi ereiyo! Te Murom Sumuna yoporam boinguamom i erowangua ena ka make ei teiyo! Iran i kakom kakom Murom Sumuna kam di erowangua firo ako ki siyo! Ena kakom kakom ne yokamai bei moire ari yai opai Yai Gumam gama yo teinga yokamai akire di erere ka make ei teiyo! * Lk 18:1; Kor 4:2; 1 Te 5:17 19 Ena ne yokamai ama ka make ei tere “O, Yai Gumam, Pauro akire di to! Yaromi ka duwaro benangua ena ne kanum duwangua i to! Yaromi kuri fikere gunom kam koma eke dere dunguai di mari dowangua akire di to!” epe diro ka make ei teiyo! * Ap 4:29; Kor 4:3-4; 2 Te 3:1 20 Ena na gunom kam i di mari dowaro beika Kirisito nawi domba epena na kan faiye. Ena ne yokamai “Pauro yaromi kuri fikere yoporam boiro gunom kam di mari duwame,” diro Yai Gumam ka make ei teiyo! * 2 Ko 5:20; Fmn 1:9
Ka koropane
21 Ena Taikiku yaromi “Ne yokamai firainga na kokonan epe beire nokapu moika firaime,” diro uro na kokonan beikai muruwo di mari de erowame. Te yaromi kawom no yokamai arinom moiro Ari Wanopanom kokonanom nokapu bengua * Ap 20:4; Kor 4:7-8; 2 Ti 4:12 22 iran i na yaromi awi ne yokamai moingi tei de erowaika ena ne yokamai firo kanainga no yokamai nokapu moipunga i kanaime. Te yaromi ama uro ne yokamai denom minomdi bei erowai te erowame.
23 Ena no yokamai Nenom Yai Gumam te Ari Wanopanom Yesu Kirisito yai surai bei moiro arinoma muruwo denom minom bei wira di erere te mun fi erere te fi ki si erowangua mapunom i erowaipire. 24 Ena Yai Gumam bei moiro ari denom minom Ari Wanopanom Yesu Kirisito mun fi tere ma de tekeinga yokamai muruwo bei nokapu de erowame. Mora epe.* 1 Pi 1:8

*6:1: Kor 3:20

*6:2: Mt 15:4

*6:4: Eks 20:12; Kor 3:21; Pro 22:6

*6:5: Kor 3:22-23; Tai 2:9-10; 1 Pi 2:18

*6:8: 2 Ko 5:10; Kor 3:24-25

*6:9: Kor 4:1; Ro 2:11

*6:10: 1 Ko 16:13

*6:11: Ro 13:12; 2 Ko 10:4; Yem 4:7; 1 Pi 5:8-9

*6:12: Ef 1:21

*6:14: Ais 11:5; 59:17; 1 Te 5:8

*6:15: Ais 40:9; Ro 10:15

*6:17: 1 Te 5:8; Ip 4:12

*6:18: Lk 18:1; Kor 4:2; 1 Te 5:17

*6:19: Ap 4:29; Kor 4:3-4; 2 Te 3:1

*6:20: 2 Ko 5:20; Fmn 1:9

*6:21: Ap 20:4; Kor 4:7-8; 2 Ti 4:12

*6:24: 1 Pi 1:8