4
Ena no surai Yai Gumam mapomdi tei moiro te Kirisito Yesu yaromi ari yokori moinga te goinga yokamai muruwo ipu si erowangua yaromi mapomdi tei ama moipuiye. Ena yaromi tokoi u mangi uro no ari kiapanom bei norowangua iran i na ka yoporam boiro epe di erowaiya firo!* Ap 10:42; Ro 14:9-10 Ne gunom kam ari di mari de ero! Te “Ne ka dinga faimie,” duwainga di ero! Te “Ne ka dinga faikemie,” duwainga ama di ero! Ne kakom kakom ka di mari de ero! Ena ari yokamai kon kawom naro beinga bo te mapunom niki dongua ma dowaro beinga bo te denom minom erowai towaro beinga ne kakom kakom ka wira dire nuwi si erere moro!* Ap 20:20, 31 Ena ne erere moranba okome kamun gunom ka yo tekenangua umari nangoro ena ari yokamai ka mapunom yo tongua fikenaime. Fikenaimba yokamai nenen di fingamere dourom boiro ena ka nuwi si ereinga yokamai munmane unom boingoro ure yokamai “No kinanom ka epe firapune,” di fingamere epe ka nuwi si erowaime.* 1 Ti 4:1; 2 Ti 1:13 Te yokamai ka mapunom kawom dungua “Fikenapune,” diro mounom wako tero te ka ta faikengua ka mapunom kasu i firaimie.* 1 Ti 4:7 Firaimba ne epe beikeyo! Tai kan muruwo umari fu erowangua kakom ne nomanenum fi niki dere beikenaro beinga ne denum minum bei kan iyo! Te tai ipun dongua fuka di erowangua kakom i ne yoporam boiro arere moro! Te ari yai opai Yai Gumam fi ki si towaro beinga ne ka mapunom di mari de ero! Te Yai Gumam ka mapunom kokonan i eronguamere ne epe kokonan i kawom bei moro!
Ena ne mora kanengai ari yokamai nuwi wain fera diro Yai Gumam fi mun ei teingamere epena na akinam i epe fera duwaro beingoro goraiye. Te na kokonanam ma dere naro benaikai kakom teina umie.* Fir 2:17 Te Kirisito Yesu yaromi ka mapunom kokonan na narere “Ka mapunom kokonan i beyo!” di naronguamere epe na beiye. Ena epena na goraika kakom na fi ki si teika mapunom a ki siro moiye.* 1 Ti 6:12 Ena Ari Wanopanom yo tere no ipu si norowangua yaromi tokoi u mangi unangua kakom uro na yo tongua mapunom a ki sika meinam narowame. Te meinam i na towane narekename. Tamanume. Ari yokamai u mangi unangua denom minom mun firainga yokamai meinam i ama erowame.* 1 Ko 9:24-25; Rew 2:10
Ka koro koropane
Ena ne “Na moiki tei unaiye,” diro yoporam boiro kene kene eiro uwo!* 2 Ti 1:4 10 Te Demasi yaromi mangi tai mapunom i kuiam boingoro ena yaromi na ma de narere Tesaronaika tei fumie. Te Keresen yaromi “Na Yai Gumam gunom kam di mari dowaiye,” diro fu Garesia ikinom akainom fungoro te Taitasi yaromi fu Damesia ikinom akainom tei fume.* Kor 4:14; Tai 1:4 11 Ena Luka yaromi towane na gere moipuiye. Ena na ka mapunom kokonan beika “Mako yaromi akire di narowangua faname,” di fika ena ne yaromi akire u na moiki tei ama wiro!* Kor 4:14; Ap 15:37-39 12 Te na Taikiku yaromi awi deikoro Efesasi tei fume.* Ef 6:21-22 13 Te ne “Unaiye,” di firangai na gai suna goi gai kui siro yai Kapa ikomdi Toroasi moingui tei ma deikai ire tei uwo! Te kam mapunom pepa suwo koropane te pepa ta kapu gamdi munom boinga dunguai ama ire uwo!* Ap 20:6
14 Ena yai ta ain eken bengua yaromi kam Eresanda yaromi bei moiro na bei niki ori wom de naromie. Ena bei naronguamere epe Ari Wanopanom meina mokom bai towamie.* Sam 62:12; Ro 2:6; 1 Ti 1:20 15 Yaromi nonon kanom dupungai yoporam boire ime dongua te yaromi benguamere epe ne ama kan kenom beyo!
16 Koma kakom ka kori di nareinga kakom tei ari na gere ama arere moiro akire di nareinga yokamai moikeime. Tamanumie. Yokamai muruwo ma de narere fimie. Ena na Yai Gumam ka make ei towaikoro tarom beinga fi erekenamie.* 2 Ti 1:15 17 Te ari ka kori di nareimba Ari Wanopanom na gere moipuika yoporam boinguai na narongoro ena iran i na ka mapunom muruwo di mari deikoro ena ari Yura ari moikeinga yokamai firaimie. Te yaromi “Kei ori moinguamere na si nekename,” dire akire di narome.* Ap 23:11; 27:23; Dan 6:22 18 Te Ari Wanopanom yaromi ari tai mapunom niki dongua na bei narowaro beingai kakom munmane akire di narowame. Te yaromi na nandiro ari kiapanom bei erongua akaiyom kamun akai tei na ei narowangoro ena na a gui nainangua faikename. Ena nonon yaromi kam kakom kakom akire di morapune. I kawom.
19 Ena yai Akuira te efem biyai Pirisira surai ne gere moinga na “Ne surai moi deipiro?” di ereiye. Te yai Onesifora ariyoma ikom tei moinga yokamai na “Ne yokamai moi deimio?” di ereiye.* Ap 18:2-3; 2 Ti 1:16-17 20 Te na Korin iki birom ori tei ma dere uka Eratusi yaromi Korin tei yo moimie. Te Tirofimasi yaromi nupi faingoro na yaromi ma de teikai Mairita tei moimie.* Ap 19:22; 20:4 21 Ena epena nimi sikengua kakom ne “Unaiye,” dire kene kene eire kua uwo! Nimi suwangua kakom ne unanga kon dikename. Ena te yai gan Yupura te Purena te Linusi te Kororia te ka mapunom arinoma muruwo “Ne moi denio?” di ereime.
22 Ena no Ari Wanopanom ure ne nomanenum suna tei morame. Te Yai Gumam ne yokamai bei nokapu de erowame. Mora epe.

*4:1: Ap 10:42; Ro 14:9-10

*4:2: Ap 20:20, 31

*4:3: 1 Ti 4:1; 2 Ti 1:13

*4:4: 1 Ti 4:7

*4:6: Fir 2:17

*4:7: 1 Ti 6:12

*4:8: 1 Ko 9:24-25; Rew 2:10

*4:9: 2 Ti 1:4

*4:10: Kor 4:14; Tai 1:4

*4:11: Kor 4:14; Ap 15:37-39

*4:12: Ef 6:21-22

*4:13: Ap 20:6

*4:14: Sam 62:12; Ro 2:6; 1 Ti 1:20

*4:16: 2 Ti 1:15

*4:17: Ap 23:11; 27:23; Dan 6:22

*4:19: Ap 18:2-3; 2 Ti 1:16-17

*4:20: Ap 19:22; 20:4