2
Yoane bei moiro Yai Gumam gama iki birom ori Efesasi tei moinga yokamai munom ganom i boi erome
Ena Kirisito ka ta di narome. “Ena ne bei moire ari Yai Gumam fi ki si tere iki birom ori Efesasi tei moinga yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta ka munom ta epe boi to! ‘Na kuimokome i okonom koro muruwo koro surai na okonam womdi tei akore te na kewa lam kongo gol beinga okonom koro muruwo te koro surai dungui suna tei wanikai kamom i ne yokamai iki birom ori Efesasi tei moinga di ereiye.* Rew 1:16, 20 Ne yokamai tai ta ta beinga mapunom i na kaniye. Ne yokamai ganom kipi kokonan beiro te ari bei niki de ereinga kakom tei ne yokamai arire erowai tere moime. Te na ama kanikai ne yokamai bei moiro ari niki deinga yokamai nomanenom erekeimie. Te ari yokamai uro “No yokamai Yesu nowi dongua fupunga ari moipunie,” di ereimba tamanume. Yokamai Yesu ewi dongua finga ari moikeimie. Ena ne yokamai bei moire yokamai kanom ipu sire mapunonom i mari dere “Yokamai kasu dime,” di fime.* 1 Yo 4:1 Te ne yokamai na fi ki si nareinga ena ari yokamai uro bei niki de ereimba ne yokamai arire erowai tere moire ganom kipi kokonan beingai niki de fikeime. Niki de fikeimba na kura kam ta epe ne yokamai di ereiye: Koma ne yokamai denom minom na mun fi nareingamere epe epena ne yokamai denom minom mun fi narekeimie. Tamanume. Koma ne yokamai tai mapunom nokapu beinga ma dere epena ako simia kaniyo! Ena ne yokamai nomanenom si awa tere tai mapunom koma beinga tokoi beiyo! Te ne yokamai nomanenom si awa tekenainga na u ne yokamai moingi tei uro ne yokamai kewanom tei de moingua bei dowaiye.* Rew 2:16, 22; 3:3, 19 Te ne yokamai tai mapunom ta beinga na ama mun fi ereiye. Na bei moiro yai ta Nikorata yaromi gama mapunom beinga kianom bei ereikamere epe ne yokamai bei moire yokamai mapunom beinga kianom ama bei ereime.* Sam 139:21 Ena ne kinanom koinga yokamai bei moiro Murom Sumuna Yai Gumam fi ki si teinga yokamai mora di mari de erongua kam i fiyo! Ena na bei moiro ari Satan yaromi kura boi ime de towainga yokamai yoporam boingua erowaikoro yokamai furo Yai Gumam tai woi nongui kamundi teme tei furo moi kuwom suwainga ei erongua eriyom mukom nowaime,’ epe boi to!” epe di narome.* Yen 2:9; Rew 22:2, 14, 19
Yoane bei moiro Yai Gumam gama iki birom ori Simuna tei moinga yokamai munom ganom i boi erome
Ena Kirisito akai nere ka ta di narome. “Ena ne bei moire ari Yai Gumam fi ki si tere iki birom ori Semuna tei moinga yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta ka munom ta epe boi to! ‘Na towane wom moi koma dero te moi okome dero moiro te koma na goipa epena na tokoi ariro yokori moiye. Ena na ka i ne yokamai di erowaiye.* Rew 1:17 Tai ipun dongua te kipi kaingua ne yokamai fuka di eronguai na mora kaniye. Te ne yokamai ari kuwanom kawom moimba ne yokamai kamundi tei tai kan i munmane erongoro ako neimie. Te na ama kanikai ari suwo koropane uro ne yokamai kanom ka simie. Yokamai uro “No yokamai Yura ari moipune,” dimba yokamai Yura ari kawom moikeime. Tamanume. Yokamai Satan yaromi gama moimie.* 2 Ko 11:13-15; Yem 2:5; Rew 3:5 10 Okome i tai ipun dowangua ne yokamai fuka di erowangua iran i kuri fikeiyo! Ena na ka duwaiya fiyo! Satan gama yokamai bei moiro “Ne yokamai kan si erere ako suwaime,” diro bei erowainga ena ne yokamai ipun dowangua kipi karanguai aro kakom okonom koro koro muruwo firaime. Ena ne yokamai gorainga i fanamba ne yokamai fi ki suwainga akore morainga na bei moiro kakom kakom moi kuwom suwainga meinanom erowaiye.* Mt 10:28; 2 Ti 4:8; Yem 1:12; Rew 3:11 11 Ena ne kinanom koinga yokamai bei moiro Murom Sumuna Yai Gumam fi ki si teinga yokamai di mari de erongua kam i fiyo! Ena ari Satan yaromi kura boi ime de towainga yokamai okome ari e dongua de derewo duwangua akaiyomdi tei gorainga kakom tei goikenaime. Kawom tamanume,’ epe diro boi to!” epe di narome.* Rew 20:14; 21:8
Yoane bei moiro Yai Gumam gama iki birom ori Pekema tei moinga yokamai munom ganom i boi erome.
12 Ena Kirisito akai nere ka ta di narome. “Ena ne bei moire Yai Gumam gama iki birom ori Pekema tei moinga yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta ka munom ta epe boi to! ‘Ena na sanupui koro koro murom nokonei nongua boingua ako neika na ka i ne yokamai di ereiye.* Ais 49:2; Rew 1:16 13 Ne yokamai ikinom akainom na mora kanikai Satan bei moiro akai tei kiapam bei moimba ne yokamai na ka dikai dourom boiro fi ki si nareingai mapunom ma dekeime. Te komari ari Satan moingua akai tei ama moinga yokamai bei moiro yai ta Antipa yaromi ne yokamai gere koiro moingua na giranamdi gore diro na kanam i di mari dongua yaromi akire si goinga kakom tei ne yokamai fi ki si nareingai mapunom ma dekeime. 14 Ma dekeimba na kura kam suwo koropane ne yokamai epe di erowaiye. Ne yokamai Pekema tei moinga suwo koropane furo ka mapunom kasu yai ta Beram yaromi mapunom dourom boime. Komariki yaromi bei moiro yai ori Bara yaromi Isirae ari bianom benainga mapunom opon di tongoro ena Bara fu Isirae ari yai opai moingi tei furo “Ne yokamai yai gumam kasu yai fi mun ei teinga kapu miyom i nowaime. Te ne yokamai yai opai kunei neinga mapunom benaime,” diro opon di erongoro ena yokamai beinga bianom beimie.* Nam 22:1–24:25; 2 Pi 2:15 15 Te epemere ne yokamai suwo koropane furo Nikorata yaromi gama ka niki dongua dinga i dourom boimie. 16 Epe beinga iran i ne yokamai nomanenom si awa teiyo! Si awa tekenainga ena na kene kene eire u ne yokamai moraingi tei uro sanupui arari na giranamdi tei dunguai iro ne yokamai kura boi erowaiye.* Rew 1:16 17 Ena ne kinanom koinga yokamai bei moiro Murom Sumuna Yai Gumam fi ki si teinga yokamai di mari de erongua kam i fiyo! Ena na bei moiro ari Satan yaromi kura boi ime de towainga yokamai kopuna ta kam mana koma eke dere dungua tarom suwo koropane i erere te kongo feke dongua towane towane ama erowaiye. Te na kongomom i ire kam koi boi towaikoro ena yai ta kankename. Tamanume. Ari yokamai kongomom i inainga yokamai kanaimie,’ epe boi to!” epe di narome.* Eks 16:4, 14-15; Rew 3:12
Yoane bei moiro Yai Gumam gama iki birom ori Taiyataira tei moinga yokamai munom ganom i boi erome
18 Ena Kirisito akai nere ka ta di narome. “Ena ne bei moire ari Yai Gumamfi ki si tere iki birom ori Taiyataira tei moinga yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta ka munom ta epe boi to! ‘Ena na Yai Gumam wam moiro e dongua baurom unguamere epe na okonam muromdi tei baurom ungoro te kongo fiuna dere kou dainguamere epe na kaunamdi tei dero kou daingua ena na ka i ne yokamai di ereiye.* Rew 1:14-15 19 Ne yokamai kokonan beinga na mora kaniye. Ne yokamai furo ari yokamai denom minom mun fi erere te na fi ki si narere te ari yokamai kokonanom muruwo akire di erere te ganom kipi kaingua finga kakom tei ako sikeinga mapunom i muruwo na mora kaniye. Te ne yokamai Yai Gumam kokonanom koma beinga epena kokonan beinga i moko iwa fume. 20 Moko iwa fumba na kura kam ta ne yokamai epe di erowaiye. Ne yokamai bei moire opai ta Yesepe “Na ka mapunom opai moiye,” dungua oparomi ne yokamai moingi tei ama moingua ma de tekeime. Oparomi bei moiro na nuwi kokonan ari yokamai kinanom sire yai opai kunei neinga mapunom te yai gumam kasu yai fi mun ei tere kapu miyom neinga mapunom opon di erongoro ena yokamai mapunom niki dongua i beimie.* 1 Kin 16:31; 2 Kin 9:22 21 Ena na di fikai “Oparomi nomaneyom si awa towame,” diro kan deipa tamanume. Oparomi nomaneyom si awa tekere bianom faingua mapunom mouwom wako tekeme. 22 Ena iran na bei moiro kipi karangua ori wom iro te nupi iro towaikoro ena ari opai kunei neinga mapunom oparomi bei towaimba nomanenom si awa tekere oparomi bengua mapunom i benainga yokamai kipi karangua ori wom erowaiye. 23 Te na ama furo oparomi gan kui enangua yokamai ei goraikoro ena Yai Gumam fi ki si teinga muruwo mora firainga na kanero ari yokamai inokore ei fingamere epe ipu suwaika yai ta moiro ena ne yokamai tai mapunom beingamere epe nen towane towane meina mokom bai erowaiye.* Sam 7:9; 2 Ti 4:14; Rew 20:12-13 24 Mokom bai erowaipa epena na bei moiro ne ari yai opai ta Taiyataira tei moinga yokamai ka epe di ereiye. Ne yokamai bei moire oparomi ka nuwi si ereinga kamom i dourom boikere te ari Satan ka eke dongua dinga kamom i ama dourom boikeinga na ka epe di ereiye. Te na bei moiro ne yokamai tai ta ipun dowangua ei erekeipa tai towane ta epe eiro di erowaiye. 25 Ne yokamai bei moire tai kan i muruwo akoingai kanere ako ki sire moi fure na tokoi u mangi unaika kakom tei ama ako ki siyo!* Rew 3:11 26-27 Ena na bei moiro ari Satan yaromi kura boi ime de towainga te na inokore ei fikamere epe dourom boinga yokamai moi furo kakom gounangua kakom ama dourom borainga yokamai na nenam yoporam boingua naronguamere epe erowaikoro yokamai ari yai opai man man muruwo moinga yokamai kiapanom bei erowaime. Yokamai yoporam boiro ain kupa akoro yokamai kiapanom bei erere te ari man sinom kowi si fa di gawo gawo toka deingamere epe yokamai bei moiro ari kiapanom bei ereinga yokamai si fa di erowaime.* Sam 2:8-9 * Rew 12:5 28 Te na ama bei moiro kuimokome koimoiri ongo suna kakom i koiro donguamere epe ari Satan yaromi kura boi ime de towainga yokamai erowaiye.* Rew 22:16 29 Ena ne kinanom koinga yokamai bei moiro Murom Sumuna Yai Gumam gama yokamai di mari de erongua kam i fiyo!’ ka epe boi to!” epe di narome.

*2:1: Rew 1:16, 20

*2:2: 1 Yo 4:1

*2:5: Rew 2:16, 22; 3:3, 19

*2:6: Sam 139:21

*2:7: Yen 2:9; Rew 22:2, 14, 19

*2:8: Rew 1:17

*2:9: 2 Ko 11:13-15; Yem 2:5; Rew 3:5

*2:10: Mt 10:28; 2 Ti 4:8; Yem 1:12; Rew 3:11

*2:11: Rew 20:14; 21:8

*2:12: Ais 49:2; Rew 1:16

*2:14: Nam 22:1–24:25; 2 Pi 2:15

*2:16: Rew 1:16

*2:17: Eks 16:4, 14-15; Rew 3:12

*2:18: Rew 1:14-15

*2:20: 1 Kin 16:31; 2 Kin 9:22

*2:23: Sam 7:9; 2 Ti 4:14; Rew 20:12-13

*2:25: Rew 3:11

*2:26-27: Sam 2:8-9

*2:26-27: Rew 12:5

*2:28: Rew 22:16