20
Satan yaromi kan iki tei moingua non iki 1000 moimie
Ena na kanikai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta kamundi tei ma dero ako ume. Yaromi mansinom ori wom minom dongua kori gumam ki akore te okomdi tei kan sen ori wom ama akore ume.* Rew 9:1 2-3 Gan i uro onopa ori wom towane akoro a ki sume. Onopa ori wom mapunom i eramom moime? Onopa i komari moiro ari mimi bei erongua onopa kam ta i “Satan ye,” dinga moime. Ena gan uro onopa i a ki siro kan i koi tero fiasi minom dongui tei dero “Onopa i noniki 1000 ikai tei moiro ari mimi bei erekename,” diro minom dongua kori gumamdi kori kei ki siro si daume. Ena noniki 1000 i mora gounangua kakom tei onopa i u mena uro kakom gurom towane toka ari mimi bei erowame.* Rew 12:9 * Yut 1:6
Ena na tokoi kanikai ari suwo koropane bei moiro ari kiapanom bei ereinga boinomdi tei ame dero moingoro ena Yai Gumam bei moiro ari yai opai yokamai ipu si erero ka kori di erowainga kokonanom eromie. Te na ama kanikai ari munmane wom yokamai kuianom Yai Gumam tei moimie. Koma yokamai bei moiro kei biyom bo te kei irai kuiam kam akire dikere te “O” dikeingoro ena keirai ginopui sungua mapunomdi tei bo te okonomdi tei si erekemba yokamai Yesu fi ki si tero gunom kam i di mari dero Yai Gumam kam i ama ako ki singa iran yokamai kianoma yokamai bei moiro yokamai nokonom boreingoro goimie. Yokamai goinga onopa i man minom dongua moingua kakom tei yokamai tokoi arire yokori moiro Kirisito gere noniki 1000 ari kiapanom bei ereimie.* Dan 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2 Yokamai tokoi arire yokori moimba ari suwo koropane ama goinga yokamai epena tokoi arikeimie. Tamanume. Noniki 1000 i gounangoro yokamai arowaime. Ena yokamai koma arire yokori moinga yokamai mapunonom i tora dume? Ari goiro tokoi aringa yokamai koma wom epe benainga arimie. Ena ari koma wom tokoi arire yokori morainga yokamai mun ori wom firo yo tere moraime. Ari e dongua de derewo duwangua akaiyomdi tei morainga mapunom i ari koma arire yokori morainga yokamai kankenaime. Tamanume. Yokamai furo Yai Gumam te Kirisito gere fi mun ei teinga arinoma moiro te Kirisito gere noniki 1000 ari kiapanom bei erowaime.* 1 Pi 2:9; Rew 1:6
Satan yaromi kawom niki dowame
Ena okome noniki 1000 i gounangoro kan iki kori gumam i yaunangoro Satan yaromi kan iki ma dero u mena uro ari yai opai man man koro koro tei moinga yokamai muruwo mimi bei erowame. Te makarawa fui nuwi bunamdi tei dunguamere epe ari man man koro koro tei moinga yokamai moiro te kanom dainga i “Gok te Makok ye,” diro daimie. Ena Satan uro “Yokamai furo Yai Gumam gama kura boi erowaime,” diro ekire kuku boi erongoro* Esi 38:2, 9, 15-16 ena yokamai koro tei ma dere kon arari furo Yai Gumam gama yo teinga yokamai iki birom ori Yai Gumam mun fi teinga kuku boinga akaiyomdi tei waiyapo de suna dere moimba e dongua kamundi teiri ako ungua Satan gama yokamai ganom dongoro goimie.* 2 Kin 1:10; Esi 39:6 10 Ena kakom tei Yai Gumam bei moiro Satan ari mimi bei erongua yaromi ako moiro fiasi kongo safa dongui akai tei de tome. Koma yaromi bei moiro kei biyom te ka mapunom kasu di mari dongua yaromi fiasi tei de erongoro ena ari suraiye yokamai akai tei moiro aro kakom bo kama kakom ganom kipi karangua firo kakom kakom moi derewo moraimie.* Rew 19:20; 21:8
Yai Gumam furo ari yai opai muruwo ipu si erome.
11 Ena na kanikai ari kiapanom bei erongua boiyom ori wom feke dongua te yai ta ame dere moingoro kaniye. Ena man kamun yaromi moingui tei ma dero goungoro ena yokamai bei moiro man kamun tokoi kankeime. 12 Te na tokoi kanikai ari kanom faingua goinga yokamai te ari kanom wankengua goinga yokamai moingoro kaniye. Yokamai ari kiapanom bei erongua boiyomdi tei arere moingoro ena yai ta bei moiro munom ganom munmane ako fura dome. Te yaromi bei moiro ari kakom kakom moi kuwom suwainga inainga yokamai kanom munom ganom boingua i ama fura dome. Koma munom ganom munmane koma ako fura dongua ari yai opai muruwo tai beingamere epe munom ganom i ikai tei boingoro ena epena Yai Gumam bei moiro yokamai tai mapunom beingamere epe ipu si erere meinanom erome.* Dan 7:9-10; Mt 25:31-46; Ap 17:31; 2 Ko 5:10 13 Te ari fui nuwi tei goinga yokamai tokoi aringoro te ari goinga akaiyom tei moinga yokamai ama tokoi aringoro yokamai muruwo fu boiyomdi tei fingoro ena yokamai tai mapunom beingamere epe Yai Gumam ipu si erome.* Ro 2:6; 1 Pi 1:17; Rew 22:12 14 Ena Yai Gumam bei moiro ari koma goinga guwom akai tei moinga yokamai muruwo fiasi e dongua de derewo duwangua akaiyom tei dome. Ena ari fu e dongua de derewo duwangua akaiyom tei nainga yokamai kawom goraime. Koma yokamai mangi tawa goimba epena yokamai tokoi ama goimie.* 1 Ko 15:26, 54-55 15 Ena ari kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyom inainga yokamai kanom munom ganom boimba ari yokamai kanom munom i boikeinga yokamai fiasi e dongua kakom kakom de derewo duwangua akaiyomdi tei deime.* Mt 25:41; Rew 19:20

*20:1: Rew 9:1

*20:2-3: Rew 12:9

*20:2-3: Yut 1:6

*20:4: Dan 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2

*20:6: 1 Pi 2:9; Rew 1:6

*20:8: Esi 38:2, 9, 15-16

*20:9: 2 Kin 1:10; Esi 39:6

*20:10: Rew 19:20; 21:8

*20:12: Dan 7:9-10; Mt 25:31-46; Ap 17:31; 2 Ko 5:10

*20:13: Ro 2:6; 1 Pi 1:17; Rew 22:12

*20:14: 1 Ko 15:26, 54-55

*20:15: Mt 25:41; Rew 19:20