17
Pauro te Saira yai surai fu iki birom ori Tesaronaika tei fipire
Ena Pauro te Saira yai surai wan fure iki birom ori Afipori fuka dire ena tei ma dere wan fure iki birom ori Aporonia fuka dire ama tei ma dero wan fure iki birom ori Tesaronaika fuka dipire. Te Yura ari ka nuwi si ereinga iki tei dunguairai* 1 Te 2:1-2 ena Pauro mapunom koma benguamere epe Yura ari iron kakom suraiye yaromi fu ka mapunom iki gawo ikai fure ka mapunom kerere yokamai ka di ipo ka de erome. Yaromi ka mapunom kerere imari dere “Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai gam kipi kaingoro goiro arome. Ena Yesu yaromi ne yokamai epena di mari de ereika yaromi Kirisito Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai moime,” di erome.* Lk 24:26-27; Ap 3:18; 9:22 Ena Yura ari suwo koropane “Yaromi kawom dume,” diro Pauro te Saira nomanenom towane eingoro te Giriki ari Yai Gumam kam bawom di teinga yokamai te opai ori munmane yokamai ama nomanenom towane eime.
Yokamai epe beimba Yura ari suwo koropane furo yai surai denom minom niki de fi erere ena iran fure ari niki deinga yokamai endire ari yai opai munmane kuku boire gure gewo diro fu Yeson ikom fure waiyapo de suna dere kori gumam si opa boire yai surai ari yai opai yokamai okonom muromdi i mari dowaro beime.* Ap 13:50; 17:13 Ena yokamai yai surai wandou wingai kankeimba yokamai Yeson yaromi te Yesu gama suwo gure ire mena fure fu iki birom ori kaunsel ari moingi tei fure ka epe yoporam boire di ereime: “Ari man man tai niki dongua beinga yokamai epena ure tawa moingoro* Ap 16:20 Yeson ari yokamai endire ikomdi furo kua kopuna kei erongoro yokamai ikom tei faime. Te yokama yai ori Sisa kam si dere te ka ta epe dime, ‘Yai ori ta moimia yaromi kam i Yesu,’ epe dime,” yokamai epe dingoro* Lk 23:2; Yo 19:12 ena ari yai opai muruwo te iki birom ori kaunsel ari yokamai ka i fire binom mem unanan fume. Ena iran iki birom ori kaunsel yokamai Yeson te ari suwo “Ne yokamai ka kori meina ereinga ena mena naimie,” di ereingoro ena meina erere ewi deingoro fime.
Pauro te Saira yai surai fu iki birom ori Beria tei fipire
10 Ena kamun kama sungoro Yesu gama yokamai Pauro te Saira ewi iki birom ori Beria tei deingoro surai u tei ure Yura ari ka nuwi si ereinga iki wipire. 11 Te Yura ari Beria tei moinga yokamai bei moiro ari Tesaronaika ari moingamere epe moikeime. Beria ari yokamai inokore eire te ka mapunom fire mun fire te kakom kakom “Pauro kawom dumbo kasu dumbo firapune,” dire ena ka mapunom kerere inokore eime.* Yo 5:39 12 Ena iran Yura ari munmane Yesu fi ki si teingoro te Giriki ari munmane te Giriki opai ori munmane ama Yesu fi ki si teime.* Ap 17:4 13 Te okome Yura ari Tesaronaika tei moinga yokamai “Pauro Beria tei moiro Yai Gumam gunom kam ari yai opai di mari de erome,” dinga fire ena yokamai fu Beria tei fure ari yai opai nomanenom bei du di ereingoro Beria ari niki de fime.* Ap 13:50; 14:19; 17:5 14 Ena Yesu gama kene kene eire Pauro awi fui nuwiri tei deimba Saira te Timoti gere Beria tei moipire. 15 Te ari yokamai Pauro akire kon mori wan fure fu iki birom ori Aten tei wingoro ena Pauro “Ne yokamai Saira te Timoti kanaingai ewi na moiki tei dere ‘Bu di firo!’ di ereiyo!” di erongoro yokamai inako dero Beria tei fime.
Pauro fu iki birom ori Aten tei furo Yai Gumam gunom kam di mari dome
16 Ena Pauro Aten tei moiro yai surai kiapanom beiro ena iki birom ori tei kanongua yai gumam kasu yokamai munmane beingoro ena yaromi dem miriyom niki ori wom de fire 17 fu Yura ari ka mapunom iki gawo fure Yura ari te ari Yura ari moikeimba Yai Gumam kam bawom di teinga yokamai ka di ipo ka deime. Te kakom kakom yaromi ama fu ari ku boinga akaiyom tei furo ena ari yai opai nenta tei kuku boinga ka di ipo ka de erome.* Ap 18:19 18 Ena ari Epikurian te ari Sitoiki furo Giriki ari kanom mapunom di mari deinga yokamai ure Pauro gere ka di ipo ka deime. Te Pauro Yesu goingua arongua kam mapunom di mari de erongua iran ari koropane “Yaromi ka unanan dungua yai moime. Ena torae duwame?” dingoro te ari suwo ta “Yaromi ari akai ta moinga yokamai kamundi ari kanom imari dome,” epe dime. 19 Ena yokamai Pauro akire fu ari kuku boinga akaiyom i kam Ariopaka tei fure “No yokamai ne ka koi ta ari yai opai di ereingai firaro bepunie. 20 Te no yokamai ne ka koma dinga fikepune. Ena iran nonon mapunom firaro bepunie,” epe dime. 21 Ena yokamai ka epe dinga Aten ari muruwo te ari iki ta kui eimba epena Aten tei kei fainga yokamai kakom kakom ka koi ta dire bo te ka koi ta fimie.
22 Ena iran Pauro arere ari kuku boinga moinga akaiyom i kam Ariopaka suna tei moiro “Aten ari yo, na kanika ne yokamai nenen kanom mapunom a ki simie. 23 Na iki birom ori i suna tei wan furo kanika tai ta ta ne yokamai kanom akire dingoro te na tarom ta ama kanika kongo boi dungui boromdi tei ka ta epe boime, ‘No yokamai kamundi yai kankepunga boiyom i beimie,’ epe boime. Ena na kamundi yai irai ne yokamai kankeimba kam akire di teinga kam mapunom di erowaikoro fiyo! 24 Yai Gumam man bei eiro te tai mapunom mapunom mangi tei moinga ama bei eme. Yaromi man kamun kapakom moingua iran yaromi fi mun ei teinga iki ari keinga ame dero moikeme.* 1 Kin 8:27; Ap 7:48 25 Te yaromi nenen ari yai opai muruwo yokori moi erongua te giram murom erongua te taikan muruwo erongua iran yaromi taikan muruwo ako nongoro ari yai opai tai taromi towainga faikeme.* Sam 50:12; Ais 42:5 26 Te Yai Gumam no awanom towane wom bengua ari maki winga no ari yai opai muruwo fuka dire man man muruwo makire si dupune. Te Yai Gumam ari yokamai manom sinom kei fanainga kakom mora firo ka di eiro te mangi giwi muruwo ama firo di eme.* Yen 10:32; 11:9 27 Te ari Yai Gumam wandou naro beinga yaromi epe firo di emba yokamai Yai Gumam kanaimbere kankenaime. Te yaromi fakai wom moikengua yaromi nonon moipungi teina tei moimie.* Ais 55:6; Sam 145:18; Yer 23:23 28 Te yaromi moingua nonon ari kon wan moiro te yokori moipunie. Ena te ne yokamai nenen arinoma munom boinga yokamai ka epe boime, ‘Nonon ama yaromi gama moipunie,’ epe boime. 29 Ena iran nonon Yai Gumam gama moipunga iran nonon ‘Yai Gumam i epemere kongo gol bo te kongo siwa bo te kongo wom sumuna moime,’ di fikenapune. Tamanumie. Ari tarom i ire kuianom okonomdi beimie.* Ais 40:18-20; Ap 19:26 30 Te koma nonon nenom manom moinga yokamai Yai Gumam kam mapunom nokapu fikeingoro Yai Gumam kan dero ka kori di erekemba epena nonon ari yai opai muruwo nomanenom si awa tere tai niki dongua ma dowaro bepunga Yai Gumam ka di noromie.* Ap 14:16 31 Te yaromi ari yai opai man man muruwo moinga yokamai ipu si erowangua kakom ta mora bai emie. Te Yai Gumam yai ta gunom boi tere yaromi yono manomdi ako arongoro ari yai opai muruwo yo tere ipu si erowamie,” Pauro epe di mari dome.* Sam 9:8; 96:13; Ap 10:42
32 Ena ari yokamai yaromi yono manomdi arongua kam fire suwo Pauro kam ka simba te suwo koropane “No ne kanum i tokoi duwangere firapune,” dime. 33 Epe dingoro ena Pauro tei ma dere fume. 34 Te ari suwo koropane Pauro ka dungua dourom boiro Yesu fi ki si teime. Fi ki singa yokamai suwo kanom i epe: Daionisiu yaromi ari kuku boinga akaiyom Ariopaka yai ori moingua te opai ta i kam Damari te ari suwo ama fi ki sime.

*17:1: 1 Te 2:1-2

*17:3: Lk 24:26-27; Ap 3:18; 9:22

*17:5: Ap 13:50; 17:13

*17:6: Ap 16:20

*17:7: Lk 23:2; Yo 19:12

*17:11: Yo 5:39

*17:12: Ap 17:4

*17:13: Ap 13:50; 14:19; 17:5

*17:17: Ap 18:19

*17:24: 1 Kin 8:27; Ap 7:48

*17:25: Sam 50:12; Ais 42:5

*17:26: Yen 10:32; 11:9

*17:27: Ais 55:6; Sam 145:18; Yer 23:23

*17:29: Ais 40:18-20; Ap 19:26

*17:30: Ap 14:16

*17:31: Sam 9:8; 96:13; Ap 10:42