23
Ena Pauro ari yokamai kuku boinga toren ekanero “Arinamao, koma kakom te epena kakom ama Yai Gumam na tai ta ta beika te na kokonanam beika kanongoro na ‘Tarom i faimie,’ di fiye,” epe di erongoro * Ap 24:16 ena fi mun ei teinga yai ori i kam Anania ari Pauro moingui teina tei moinga yokamai “Yaromi giramdi siyo!” di erongoro * Yo 18:22-23 ena Pauro ka epe yaromi di tome, “Ne gai feke finba ne nomanenum i kama sungua moinga Yai Gumam ne einamie. Ne Mose ka di guwo dungua ka kori di narowanba ne na kanam wayom fikere ‘Na giranamdi siyo!’ dinga ne Mose ka di guwo dungua si dene,” di tongoro * Mt 23:27 ari yokamai teina tei moinga “Ne Yai Gumam fi mun ei teinga yai ori kam ka sino? Oro?” di teingoro ena Pauro “Arinamao, yaromi fi mun ei teinga yai ori moingua kankeiye. Ka mapunom munom ganom epe boime, ‘Ne yokamai arinoma kiapanom yai ori kam ka sikeiyo!’ epe boime,” epe diro * Eks 22:28 te kanongua kaunsel ari suwo koropane i ari Sarusi moingoro te suwo koropane i ari Feresi moingoro ena yaromi ka ta epe ori beiro dume, “Arinamao, na Feresi yai moikoro te na nenam te awanam ama Feresi ari moimie. Na ‘Ari goinga yokamai tokoi arowaimie,’ epe dika yokamai firo ka kori bei nareimie,” epe di erongoro * Ap 4:2; 24:15, 21; 26:5 ari yokamai ka i firo ena ari Sarusi te ari Feresi moingi suna tei kura fuka dungoro ena kuku boingai foyom sime. Te Sarusi ari epe di fime, “Ari yokamai goinga yono manomdi tokoi arekenaimie. Te Yai Gumam nuwi kokonan gan i moikeme. Te ari kuianom ama moikemie,” epe di fimba ari Feresi yokamai “Sarusi di finga i faikeme,” epe dime.* Mt 22:23
Ena ari yokamai au ori wom di koro koro deime. Ena Feresi ari suwo ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai arere moiro ka yoporam boiro “No yokamai kanopunga yaromi tai ta ta gere tongua moingui tei dikemie. Te Yai Gumam nuwi kokonan gan ka di tombo di tekeme? Ka di towangua nonon tora duwapune?” epe dingoro 10 ena kura kam ori wom dungoro ena kiminem kiapanom yai ori “Yokamai surai moinga iran Pauro koro koro gurere gam toi suwaingoro gorame,” di firo kuri firo ena kiminem yokamai “Ne yokamai fu yokamai moingi suna tei furo Pauro akire ure ne yokamai ikinomdi ikai koi deiyo!” epe di erome.
11 Ena giruwangua kakom Ari Wanopanom u Pauro moingui tei ure “Ne denum minum erowai to! Ne Yerusarem moingi tei na kanam mapunom di mari dengamere epe ne ama iki birom ori Roma fure na kanam epe di mari dowane,” epe di tome.* Ap 18:9; 19:21; 27:24; 28:23
Yura ari bei moiro “Pauro si gorapune,” diro ka di koi eime
12 Ena kamun takongoro Yura ari yokamai kuku boiro “Pauro si gorapune,” di firo ena ka di koi eire ka kawom epe dime, “No kua kopuna te nuwi nekenapune. Okome Pauro mora si goiro kua kopuna te nuwi nowapune,” epe dime. 13 Te ari 40 yokamai ka epe kawom dire ka di koi eime. 14 Ena yokamai fu fi mun ei teinga ari ori te Yura ari mokoinga yokamai moingi tei fure “No yokamai ka di koi eiro kawom dupungoro Yai Gumam kanume. Ena ne yokamai tai bepunga kam fiyo! Nonon kua kopuna nekenapunba no fu Pauro mora si gorapunga kua kopuna nowapune. 15 Ena ne yokamai te kaunsel yokamai muruwo ka epe kiminem kiapanom yai ori di teiyo! ‘No yokamai bei moiro Pauro yaromi tai bengua kawom firapuna akire uwo!’ di teiyo! Ena yaromi u no yokamai moipungi tei kunangua kon yo wanangua yaromi si gorapunie,” epe di erome.* Ap 25:3
16 Yokamai “Yaromi si gorapune,” dimba Pauro kepom wam ka wayom i fire ena fu kiminem ikinom tei fure Pauro ka di tongoro 17 ena Pauro kiminem yai ori ta uwom boiro “Ne uwo! Kora gaima yaromi ne kiminem kiapanom yai ori ka di towama akire fo!” epe di tongoro 18 ena kiminem yai ori gan i akire fu kiminem kiapanom yai ori moingui tei fure “Yae, kan faingua yai Pauro na unam boiro ‘Kora gaima i ka ne di erowaro bengua ena ne akire ne morangi tei fo!’ di narome,” di tongoro 19 ena kiminem kiapanom yai ori kora gaima okom akoro fu bunamdi surai nen moipiki tei furo ena “Ne tora ka na di narowane?” diro mina wako tongoro 20 ena kora gaima ka epe di tome, “Yura ari nomane towane eire ka di koinga iran ongo ka epe di de erowaime, ‘Ongo nonon ka kori yaromi di towapunga mapunomom firaro bepunga ena ne Pauro yaromi akire kaunsel kuku boinga akaiyomdi tei uwo!’ epe di de erowaimba 21 ne ‘E e,’ di ero! Ari yokamai suwo i epemere 40 yokamai fure eke dere Pauro kiapam bei moime. Yokamai epena ‘No yokamai kua kopuna te nuwi nekepune. Ena okome Pauro si gorapunga kua kopuna te nuwi nowapune,’ diro ka epe di koi eime. Te yokamai ka dinga ne ‘O’ duwanga diro kiapam moimie,” epe dungoro 22 ena kiminem kiapanom yai ori kora gaima ka yoporam boiro “Ne na di narenga kam i yai ta di tekeyo!” diro awi dome.
Kiminem kiapanom yai ori bei moiro Pauro awi iki birom ori Sisaria tei dome
23 Ena kiminem kiapanom yai ori bei moiro kiminem yai ori surai unom boiro “Ne surai kiminem munmane epemere 200 kenom beiyo! Te ari 70 yokamai non kosi mounomdi moiro finga te ari munmane epe 200 yokamai kurake ako moinga yokamai ama kenom beiyo! Ena epena giruwangua ari wi fainga kakom i ne kiminem yokamai endire Sisaria tei fiyo! 24 Te ne surai non kosi ta Pauro mouwomdi morangua ama kenom beiyo! Ena ne surai yaromi akire kiapam nokapu beire fu gaman yai ori Firikisi moingui tei fiyo!” epe di erome. 25 Di erere ena munom ganom epe boime,
26 Na Koriasi Lisia bei moiro munom ganom ne yai ori nokapu Firikisi boi ereiye. Ne moi dinio? 27 Ena te na kiminenam yaromi akire ne moingi tei wingoro Yura ari yaromi okom a ki sire si goraro beimba na ka fika “Yokamai Roma ari kanom kereingai yaromi kam ama kereime,” dingoro ena na te kiminem yokamai gere fure yaromi moingui tei fure akire di tere akire ikai upunie. * Ap 21:30-33; 22:25-27 28 Ena na “Yokamai ka kori yaromi di towainga mapunom firaiye,” diro ena yaromi akire yokamai kaunsel kuku boinga tei fure * Ap 22:30 29 ka epe fika yokamai ka di guwo dungua dourom boinga kam towane ka kori di towaimba nonon yaromi si gorapunbo kan si towapunga kam i fikepune.* Ap 18:14-15; 25:19 30 Ena okome ka epe fika “Yokamai ‘Yaromi si gorapune,’ di fingoro ena na kene kene eiro yaromi awi ne moingi tei dowaiye,” di fiye. Te yokamai yaromi ka kori di towainga na “Ne yokamai fu ne Firikisi gumanumdi furo ka kori mapunom di mari deiyo!” epe di ereiye. Ena ka i mora goume.* Ap 23:12-13
31 Ena kiminem kiapanom yai ori di eronguamere epe kiminem yokamai Pauro giruwangua akire fure fu iki birom ori Antipari tei wime. 32 Ena kamun takongoro kiminem kon maniki wan fure inako dero ikinomdi tei wingoro kiminem yokamai non kosi mounomdi wan finga yokamai Pauro akire fime. 33 Ena yokamai fu Sisaria tei ure munom ganom boingua gaman yai ori tere te Pauro ama teingoro 34 ena gaman yai ori munom ganom kerere ena Pauro “Ne ikinum amai kei faine?” diro mina wako tongoro “Na Sirisia man tei kei faiye,” di tongoro 35 ena yai ori i fire “Ena ari ne ka kori di ereinga yokamai unaingoro na ne kanum kori firaiye,” epe diro ena kiminem ka ta epe di erome, “Ne yokamai Pauro si gaman yai ori Eroti koma kei faingua ikomdi tei deiyo!” epe dume.

*23:1: Ap 24:16

*23:2: Yo 18:22-23

*23:3: Mt 23:27

*23:5: Eks 22:28

*23:6: Ap 4:2; 24:15, 21; 26:5

*23:8: Mt 22:23

*23:11: Ap 18:9; 19:21; 27:24; 28:23

*23:15: Ap 25:3

*23:27: Ap 21:30-33; 22:25-27

*23:28: Ap 22:30

*23:29: Ap 18:14-15; 25:19

*23:30: Ap 23:12-13