28
Ari yokamai man moirom bei engui Marita tei moime
Ena no yokamai muruwo nuwi bunamdi nokapu wom fupunga akai moirom bei engui i kam Marita dime. Akai tei kapam no yokamai kiapanom nokapu bei noreime. Nimi sungua no goi goipungoro yokamai eri gerero iro uro gai norero beingoro no muruwo eri dongua teina tei furo fipune.* 2 Ko 11:27 Te Pauro eri gawo koromgere ta iro fu eri dongua gaingoro ena onopa eri ikai tei moingua muro sungua firo u mena uro Pauro okom kai ki sungoro ari yai opai man kapam ari kaningai onopa uro Pauro okom kai ki sungoro ena yokamai ka di ipo ka dere “Yaromi yai ta kawom si goime. Yaromi fui nuwi koi goikere yo moimba yaromi tai niki dongua bengua goramie,” epe dimba Pauro okom koka tongoro onopa ako eri dongui sungoro Pauro okom gam ta niki dekeme. * Mk 16:18 Te yokamai kiapam moiro “Yaromi gam yaunambo kene kene eiro ako fairo gorame,” di fire kakom gurom arari kiapam bei moimba tai niki dongua ta yaromi fuka di tekengoro ena iran yokamai nomanenom tokoi si awa tere fire “Yaromi no yai gumanom ta moimie,” epe dime.* Ap 14:11
Mansinom dungua no yokamai teina tei moipunga kapakom yaromi kam i Pupiusa. Yaromi akai tei yai ori mokongua yai moimie. Ena yaromi ikomdi no yokamai unom boiro kiapanom nokapu bei norongoro no aro kakom suraiye yaromi ikomdi tei moipunie. Te Pupiusa yaromi nem nupi fai moingoro gam murom siro te de arom buiro bengoro ena Pauro fu yaromi moingui tei furo ka make eiro okom de gamdi dongoro ena tokoi moi fime. Ena Pauro epe bengoro akai tei ari nupi fainga muruwo u Pauro moingui tei wingoro yaromi yokamai bei kan i erongoro tokoi u nokapu fime. 10 Epe iran yokamai mapunom nokapunan no yokamai bei noreingoro te okome no akai tei ma dere naro bepunga yokamai tai ta ta kua kopuna no yokamai kon napunga kakom nowapunga noreimie.
Yokamai Morota akai ma dere iki birom ori Roma fime
11 Ena no yokamai kapa suraiye akai tei moipunga ena nuwi kopare moko ikai fure nuwi boromdi fupune. Nuwi kopare i Eresandia ari tainom dume. Te nuwi kopare gumamdi koro ari Yai Gumam kasu yai gan surai moipika kuianom beimie. Te nuwi kopare i kokonan ari nimi sungua kakom te kamun kai sungua kakom gounaro bengua akai tei moiro kiapam moimie. 12 Ena no yokamai fu iki birom ori Siraku tei ure te akai tei aro kakom suraiye moipunie. 13 Ena no Siraku ma dero furo Rekium tei fuka diro ena fairo kamun takongua kamun kai furakom fairo Rekium tei sungoro dere aro kakom surai fu Putiorai tei upune. 14 No yokamai akai tei moiro kanupunga ari yokamai Yesu fi ki si teinga yokamai moire “Ne yokamai no gere Sarere towane ama morapune,” epe di noreingoro ena no yokamai epe upunga u Roma teina tei upune. 15 Te Roma ari Yesu fi ki si teinga yokamai “No yokamai wime,” dinga firo ena yokamai suwo fu kuku boinga akaiyom Apiyu fure no gumanom boingoro te ari suwo fu nuwi neinga ikom suraiye dungui tei fure no gumanom boingoro ena Pauro yokamai ekanero Yai Gumam “Mun fi ereiye,” di tongoro ena nomanem yoporam boime. 16 Ena no yokamai Roma tei upunga yokamai “Pauro nenen iki ta yo kei fanangoro te kiminem ta yaromi kiapam bei morame” epe dime.* Ap 24:23
Pauro Roma tei moiro Yura ari ka di ipo ka de erome
17 Ena Pauro aro kakom suraiye tei moiro Yura ari mokoinga unom boingoro kuku boingoro ena yaromi ka epe di erome, “Arinamao, na nonon arinoma bei niki de erekeiye. Te no awanoma mapunom ama si dero beikeipa yokamai Yerusarem teiri na kan si narere na nakire Roma ari okonomdi eingoro* Ap 25:8 18 ena Roma ari na mina wako narere finga na tai ta bei niki dekeika yokamai nai gorainga faikeme. Ena iran yokamai na nawi mena dowaro beimba * Ap 26:31-32 19 Yura ari ‘Nemane,’ dinga na ‘Yai ori Sisa na ka korinam firaro bengua na naiye,’ dipa na ka kori Yura ari bei erowaika faikeme.* Ap 25:11 20 Na epe bei moika ‘Ne yokamai ekanero ka epe di erowaiye,’ diro ne yokamai unom boiye. Te Isirae ari fi ki siro kiapam moingamere na ama epe fi ki siro kiapam moikoro yokamai na okonam kan sen koime,” Pauro epe dungoro * Ap 24:15; 26:6-7 21 ena Yura ari yokamai “Yuria ari yokamai ne kanum wayom munom ganom ta no yokamai boi norekeimie. Te ari yokamai Yuria man ma dere tawa winga yokamai ne kanum ka sikeime. 22 Te no yokamai ne nenen nomanenum engua firaro bepunie. No yokamai fipunga ari yai opai koro koro moiro ne te ne douinom boinga yokamai ka mapunom koi dinga bire de teime,” epe di tere * Ap 24:14 23 ena yokamai ka firaro beinga kakom imari deime.
Ena imari deinga kakom ungua ari munmane u Pauro moingui ikomdi tei wingoro ena koimoi moi finga aro ako oropo fungoro Pauro Yai Gumam ari yai opai kiapanom bei erongua kam di mari de erome. Te ari yokamai Yesu fi ki si towaro beinga Pauro Mose ka di guwo dungua te ka mapunom ari munom ganom boinga di mari de erome. 24 Ena ari suwo koropane yaromi kam fi ki si teimba ari suwo fi ki si tekeime. 25 Te yokamai nomanenom towane eikere ena dere naro beingoro koma Pauro ka epe di erome, “Yai Gumam Murom ka mapunom yai Aisaiya ka kawom di tonguamere yaromi no awanoma epe di erongua ne yokamai ka i fiyo!* Ais 6:9-10; Mt 13:14
26 Ne Yura arinoma moingi tei fure ka epe di ero! ‘Ne yokamai ka fi moraimba mapunom fikenaimie. Te ne yokamai toren kanaimba tai ta nokapu kankenaime. 27 Ena yokamai nomanenom erowai teinga iran yokamai kinanom gi dingoro te okonom murom ama gi dime. Te yokamai epe moikenainga yokamai okonom murom tai kanere te kinanom ka firo te inokore eire si awa tere Yai Gumam gumanomdi dowaingoro ena yaromi bei nokapu de erowame,’ epe di ero!
Aisaiya epe dume. 28 Ena iran ne yokamai fiyo! Yai Gumam ka epe di narome, ‘Ne fu ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei fure “Na yokamai akire di erowaikoro yokamai nokapu fuka duwaime,” epe di ero!’ di narome. Ena na yokama ka i di erowaikoro yokamai ka i firaime,” Pauro epe di erongoro * Sam 67:2; Lk 3:6; Ap 13:46; 18:6 29 ena yokamai dere fure nenen ka di ipo ka dero ka koro koro dime. 30 Ena non iki surai Pauro iki ta moingua yaromi iki kapam meina tere te ari muruwo u moingui tei winga bei nokapu wom de erome.* Ap 28:16 31 Te yaromi yoporam boiro Yai Gumam ari yai opai kiapanom bei erongua kam di erere te Ari Wanopanom Yesu Kirisito kam ama di mari de erongoro nenta “Nemane,” di tekeme.* Ap 28:23
Na ka boika u tei goume.

*28:2: 2 Ko 11:27

*28:5: Mk 16:18

*28:6: Ap 14:11

*28:16: Ap 24:23

*28:17: Ap 25:8

*28:18: Ap 26:31-32

*28:19: Ap 25:11

*28:20: Ap 24:15; 26:6-7

*28:22: Ap 24:14

*28:25: Ais 6:9-10; Mt 13:14

*28:28: Sam 67:2; Lk 3:6; Ap 13:46; 18:6

*28:30: Ap 28:16

*28:31: Ap 28:23