26
Yai ori Akipa yaromi bei moiro Pauro ka kori di teinga kam i fimie
Ap 9:1-19; 22:6-16
Ena Akipa bei moiro Pauro “Ne nenen ka duwanga firapune. Ena ne ka do!” di tongoro ena Pauro okom akire diro nen kam wayom epe dume, 2-3 “Yai ori Akipao, ne Yura ari mapunom beinga te yokamai kanom di ipo ka deinga muruwo mora finie. Ne mora epe finga na mun fiye. Yura ari ka kori bei nareinga na ka mokom bairo duwaika ne firo! Ne kene kene eire niki de fikeyo! Koma na gan gawo moiro na arinama moingi tei moiro te okome Yerusarem ama moiro erowai teikoro Yura ari kaninga na tai beire te kokonan iye. Nonon kanom mapunom ari i kam Feresi moinga yokamai ka mapunom yoporam boiro dourom boime. Iran epe na Feresi ari mapunom dourom boi moika Yura ari koma kanere te epena ama kanere tarom i imari dowaimba imari dekenaime. * Ap 22:3; Fir 3:5-6
Ena Yai Gumam no Yura ari awanoma ka di koi eiro ‘Ari yai opai goinga winom yaunaikoro arere yokori moraime,’ di erongua na ka i fi ki sika epena yokamai ka kori bei nareimie. * Ap 23:6; 28:20 Te no awanoma okonom koro muruwo te kaunom surai gama yokamai ‘Yai Gumam ka i dungua inapune,’ diro ena kama sungua kakom te kamun takongua kakom Yai Gumam kam bawom di tere moimie. Yai ori Akipao, kam i na ama fi ki sika Yura ari yokamai ka kori bei nareimie. Te ari yai opai goinga tokoi arowainga ta bengoro ne yokamai ‘Yai Gumam epe beikenamie,’ di fime?
Ena koma na nanan epe di fika na kokonan yoporam boiro Yesu Nasareti yai kam beiro bire de towaiye. 10 Ena iran na Yerusarem tei moiro kokonan epe beikoro fi mun ei teinga ari ori munom ganom boiro nareingoro ena na fure Yesu gama yo teinga yokamai okonom akoro kan si ereiye. Te yokamai ei goinga na ‘O’ diye.* Ap 8:3 11 Te kakom munmane na nuwi si ereinga iki iki fure yokamai Yesu kam ka suwaro beinga ganom kipi kaingua ereiye. Te na denam minam niki de oriwom yokamai fi erere ena na yokamai mounomdi fure fu akai ta fuiye.* Ap 9:1-2 12 Ena na ‘Epe benaiye,’ diro Damasusi naro beiki fi mun ei teinga ari ori munom ganom boiro nareime. 13 Ena, yai ori Akipao, oromene kakom i na kon bakom suna wan fure kanika kewa ta kamundi iwa dero ako mangi sungua te keranom ori wom sunguamere epe aro dekeme. Keranom ori wom sungua u na te ari yokamai na gere ama wanopunga tei ure wanapo de suna dongoro 14 ena no yokamai muruwo ako mangi fairo na nokom fika Yura ari kanom epe di narome, ‘Sauro, Sauro, ta bengoro ne na bei niki de narene? Non kapakom kupa murom nongua sunguamere ne epe na nainie. Ne epe benga nen ganum bei kipi kainie,’ epe di narongoro 15 ena na ‘Ari Wanopanomyo, ne eramom?’ diro mina wako teikoro ‘Na Yesu. Ne na bei niki de nare moine. 16 Ena ne ario! “Ne na nuwi kokonan gan morane,” diro na u ne moingi tei uro gunom boi ereiye. Te ne tarom i epena kakom kaninga te na tai okome ne opom di erowaika ne ari yai opai di mari de erowanie. 17 Te na ne nenen arinuma moingi tei te ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei ne ewi dere te ne kui nere te kiapanum moraiye. 18 Te ne fure yokamai inokore einga bei yo te ero! Ena iran yokamai kamun si boingua akaiyom ma dero awa tero u keranom sungui akaiyom tei unaimie. Te ne epe bengoro yokamai na kanam fi ki si narero Satan kiapanom bei erongua akaiyom ma dere Yai Gumam kiapanom bei erongua akaiyom ikai naingoro ena Yai Gumam yokamai bianom faingua kore de erowangoro yokamai te ari yai opai Yai Gumam gunom boi erongua yokamai gere ama moraimie,’ di narome.* Ais 35:5; 42:7, 16; Ef 2:2; Kor 1:13; 1 Pi 2:9
19 Ena iran, yai ori Akipao, na ka kamundi di narongua gore diye. 20 Koma na fu Damasusi tei fure te okome fu Yerusarem fure te Yuria man ama fure te ari Yura ari moikeinga yokama moingi tei ama fure ka epe ari yai opai di ereiye, ‘Ne yokama inokore einga si awa tere Yai Gumam i gumanomdi deiyo! Ena ari yai opai ne yokamai inokore einga si awa tero moinga kanaro beinga ne yokamai tai nokapu beiyo!’ epe di ereiye.* Mt 3:8; Ap 9:22, 28; 22:21 21 Ena na ka epe di mari deika na fi mun ei teinga iki tei moiki Yura ari ure na okonam akore na nai goraro beimba * Ap 21:30-31 22 kakom kakom Yai Gumam akire di narongoro ena epena na tawa arere ari kanom waninga bo te ari kanom wankeinga ka mapunom di mari de ereiye. Te yai Mose te ka mapunom ari ‘Okome tai epe fuka duwame,’ dingamere na ka epe di mari deiye. Ka ta dikeiye. 23 Na ka dikai epe: ‘Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai Mesia gam kipi kaingua firo goiro ariro tokoi yokori morame. Koma ari tokoi arekeimba yaromi koma ariro Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai kewa keranom suwangui tei morainga ka di mari dowame,’ na epe diye,” Pauro ka epe dume.* Lk 24:44-47; 1 Ko 15:20 24 Ena Pauro nenen ka epe imari dongua Fetasi ka au diro “Pauro, ne du dinie. Kakom kakom ne munom ganom kerere te inokore enga iran bei du di eromie,” epe dungoro 25 ena Pauro ka mokom bairo “Yai ori Fetasiyo, na du dikeiye. Na ka epe di ereika i kawom diye. 26 Yai ori Akipa yaromi na ka dika mapunom wom fingoro ena na ka di tere tai muruwo imari deiye. Te ari yokamai bei moiro Yesu kam wayom i eke dekeinga iran tarom i ama kanumie. * Yo 18:20 27 Yai ori Akipao, ne ka mapunom ari kanom dinga fi kun daino? Na mora fika ne fi kun dainie,” epe dungoro 28 ena Akipa Pauro ka epe di tome, “Ne kakom gurom towane ka di narenga na Kirisito gam teina daraiba daikeiye,” epe dungoro 29 ena Pauro “Ya, na kakom gurom towane dika bo kakom arari dika faimie. Ne te ari muruwo tawa moiro na kanam dika finga na Yai Gumam ka make epe ei teiye: ‘Epena kakom na moikamere ne yokamai ama epe moraimie,’ epe dipa na okonam kan sen koiro moikamere ne yokamai epe morainga ma deiyo! Epe moikenaimie,” ka epe dume.
30 Ena yai ori te gaman yai ori te opai Benisi te ari yokamai ama ame dere moingi arire 31 u mena furo ka di ipo ka dere “Yaromi si gorainga bo kan faingua tarom niki dongua beikemie,” epe dime.* Ap 25:25 32 Te Akipa bei moiro Fetasi ka epe di tome, “Yaromi ‘Yai ori Sisa na ka korinam firaro bengua na naiye,’ dikenangua ne awi mena dengere namba ne awi mena dekenanie,” epe dume.* Ap 25:11

*26:5: Ap 22:3; Fir 3:5-6

*26:6: Ap 23:6; 28:20

*26:10: Ap 8:3

*26:11: Ap 9:1-2

*26:18: Ais 35:5; 42:7, 16; Ef 2:2; Kor 1:13; 1 Pi 2:9

*26:20: Mt 3:8; Ap 9:22, 28; 22:21

*26:21: Ap 21:30-31

*26:23: Lk 24:44-47; 1 Ko 15:20

*26:26: Yo 18:20

*26:31: Ap 25:25

*26:32: Ap 25:11