15
Yai Gumam gama munmane Yerusarem tei kuku boime
Ena ari suwo koropane Yuria akai ma dere u Andiako tei ure Yesu gama ka di ere moime. Yokamai ka epe dime, “Mose mapunom dunguamere epe ari ganom guwo dikenainga Yai Gumam akire di erekenangoro yokamai moi kuwom suwainga ikenaime,” epe dingoro* Gar 5:2 Pauro te Banapasi ka i fire kura kam di erere kura tokomere yokamai boi erepikoro ena yokamai bei moiro yai surai te ari suwo gere ewi Yerusarem deingoro yokamai fure Yesu ewi dongua finga yokamai te ari mokoinga Yesu gama kiapanom bei ereinga yokamai moingi tei fure ari ganom go duwainga kam duwaro beimie.* Ap 11:30; Gar 2:1-2 Ena Yesu fi ki si teinga yokamai bei moiro ewi deingoro ena yokamai fu Fonisia man tei wan fure te Samaria man suna tei wan fure ari Yura ari moikeinga yokamai nomane si awa tere fi ki singa kam wayom di mari deingoro ena Yesu fi ki si teinga akai tei moinga yokamai ka i fire mun ori wom fime. Te yokamai dere u Yerusarem tei wingoro ena Yesu fi ki si teinga yokamai iro te Yesu ewi dongua finga yokamai iro te ari mokoinga Yesu gama kiapanom bei ereinga yokamai bei moiro yokamai okonom akoime. Ena Pauro te Banapasi surai taikan muruwo Yai Gumam akire di erongoro beipika kam di mari de erepire.* Ap 14:27 Di mari de erepikoro ena Feresi ari suwo koropane Yesu fi ki si teinga yokamai arere epe dime: “Yae, ari Yura ari moikeinga yokamai ganom guwo dire Mose ka di guwo dungua gore dowainga i faname,” epe dingoro ena Yesu ewi dongua finga yokamai te ari mokoinga Yesu gama kiapanom bei ereinga yokamai ure Feresi ari ka dinga di ipo ka duwaro kuku boime.
Ena ari munmane mora ka di ipo ka deinga Pita yaromi arere ka epe dume: “Arinamao, nonon komari Yesu fi ki si topunga Yai Gumam na gunom boi narongoro ena na fure ari Yura ari moikeinga yokamai Yesu gunom kam di mari de ereikoro fi ki si teime.* Ap 10:1-43 Te no yokamai Yai Gumam Murom Sumuna ipungamere ari Yura ari moikeinga yokamai ama epe ingoro ena no yokamai mora kanupunga Yai Gumam ari yai opai nomanenom ikai koi firo kanongua yaromi bei moiro ari Yura ari moikeinga Yesu fi ki si teinga yokamai ama ekukurome.* Ap 10:44; 11:15 Te Yai Gumam ka ta ama dume, ‘No Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai kounom kounom moimie,’ dungoro ena ari Yura ari moikeinga yokamai fi ki singoro Yai Gumam yokamai nomanenom nokapu erome. 10 Ena iran ta bengoro ne yokamai Yai Gumam gumam bauwime? Ne yokamai ganom go dinga kam epe dinga ne yokamai fi ki singa yokamai tai ipun dongua kipanomdi ereingoro te koma no awanoma yokamai te nonon ama tarom i ipun dongua kawiro fupunga faikeme.* Mt 11:30; Gar 3:10; 5:1 11 I faikemba no epe di fipunga Ari Wanopanom Yesu nonon bei nokapu de norongoro Yai Gumam akire di norome. Ena iran Yai Gumam akire di noronguamere ari Yura ari moikeinga yokamai epe akire di erome,” Pita epe dungoro* Gar 2:16; Ef 2:5-8 * Ap 14:27 12 ena Pauro te Banapasi arere Yai Gumam akire di erongua yai surai fu ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei fure tai ta ta ori beire te ari ganom nouro dinga tarom ama beipika kam di erepikoro ari yokamai kuku boinga ka i firo ka mokom baikeime.
13 Ena yai surai kanom mora goungoro Yemesi yaromi ka epe dume: “Arinamao, na ka duwaro beika fiyo! 14 Saimon yaromi Yai Gumam koma ari Yura ari moikeinga suwo koropane gunom boingoro ariyoma fuka dinga kam wayom epe di norome. 15 Te tarom i epe fuka dungua te ka mapunom ari kanom i kam towane dume. Koma ka mapunom ari yokamai epe boime:* Eim 9:11-12
16 Ari Wanopanom epe dume, ‘Okome na inako dere unaiye. Unaika iki gui dunguamere epe Dawiri gama epe gui di deime. Ena iki tokoi bei nokapu deingamere epe na Dawiri gama tokoi bei nokapu de erowaiye. 17 Na Dawiri gama epe bei nokapu de erowaika ena iran ari yai opai muruwo na Ari Wanopanom wandou naime. Te ari Yura ari moikeinga yokamai na gunom boi de ereika yokamai na arinama moinga yokamai unam boraime.’ 18 Yai Gumam koma ka epe diro di mari dongua te epena yaromi ka epemere tokoi dume.
19 Ena, arinamao, nonon bei moiro ari Yura ari moikeinga yokamai nomanenom si awa tere Yai Gumam fi ki singa yokamai kokonan ipun dowangua erekenapune. 20 Ma deiyo! Beikenapunba nonon yokamai bei moiro ‘Yokamai kua kopuna yai gumam kasu yai teinga nekero te yokamai ama biange te opai kunei nekero te yokamai kapu nokom a din dinga goingua nekero te kapu akiyom ama nekenaime,’ diro munom ganom boi erowapune.* Lew 17:10-16 21 Ka munom epe boi erowapunga mapunom i epe: Koma wom te epena ama iki birom ori koro koro Yura ari Mose kam wayom di mari dere te iron kakom kakom yaromi ka mapunom boingua ka nuwi si ereinga iki ikai koi kerere fimie,” Yemesi epe dume.* Ap 13:15 22 Ena iran Yesu ewi dongua finga yokamai te ari mokoinga Yesu gama kiapanom bei ereinga yokamai te Yesu gama muruwo ama moinga nomane towane eire “Nonon arinoma suwo ganom boi erowapungoro Pauro te Banapasi inako dero iki birom ori Andiako tei fipika yokamai ama naime,” dire ka mapunom yai ori surai gunom boime. Yai towane kam i Yurasi Basapa te yai ta i kam Saira. 23 Te yokamai munom ganom boingoro yai surai ire naipire. Munom ganom i epe boime: “No Yesu nowi dongua fupunga yokamai te no ari mokoinga Yesu gama kiapanom bei ereinga yokamai ka boi erowapune. No ne yokamai arinoma moipune. Te ne yokamai Yura ari moikeinga moimba Yesu fi ki si teingoro ena no munom ganom boi erowapune. Ne yokama Andiako tei moinga te Siria man tei moinga te Sirisia man tei ama moinga boi erowapune. 24 Nonon mora ka fipunga no arinoma suwo ne yokamai moingi tei fure ka di erere ne yokamai nomanenom bei du di ereingoro ena ne yokamai wira dire moikeime. Te no ka dire yokamai ewi dekepune.* Ap 15:1 25 Ena iran nonon nomane towane eiro te no arinoma suwo koropane gunom boiro ewi ne yokamai moingi tei dowaro bepunie. Te no yai surai kanom fipunga Banapasi te Pauro dere ne yokamai moingi tei unaipika no gunom boipunga yokamai ama unaimie. 26 Yai surai Yesu Kirisito Ari Wanopanom kokonan beipika ari yokamai ‘Ei gorapune,’ dimba yai surai kokonan ipire. 27 Ena no yokamai yai surai Yurasi te Sairo gunom boi erere ewi ne yokamai moingi tei dopune. No yokamai ka boi eropungamere yai surai ka irai ama epe di erowaipire. 28 Te Yai Gumam Murom te no yokamai nomane towane eiro epe boi eropune: No yokamai tai ipun dowangua ne yokamai erekenapunba no ne yokamai ka epe di erowapune:* Mt 23:4 29 Ari yokamai kopuna yai gumam kasu yai fi mun ei towainga ne yokamai nekeiyo! Te ne yokamai kapu akiyom ama nekeiyo! Te ari kapu nokom a din dowaingoro gorainga ne yokamai nekeiyo! Te ama biange te opai kunei nekeiyo! Ena iran ne yokamai tarom i muruwo mounom wako tere beikenainga nokapu wom moraime. Mora epe,” yokamai epe boi ereingoro* Ap 15:20 30 ena yokamai ewi deingoro fu Andiako tei fure Yesu gama unom boingoro kuku boingoro ka boinga ereime. 31 Ena Yesu gama ka boinga kerere nomanenom yoporam boi erongua kam mun fime. 32 Te Yurasi te Saira nenen ka mapunom ari moipika iran ka munmane fi ki singa ari yokamai di erere bei erowai te ereipire.* Ap 11:27; 13:1; 14:22 33 Ena yai surai kakom arari tei moingoro surai inako dero naro beipika ari muruwo “Ne surai te Yai Gumam gere fiyo!,” di ereingoro ena surai fu ewi deinga yokamai moingi tei naro fipipa. 34 yai Saira yaromi nenen inokore ei finguamere epe dourom boiro Andiako tei yo moime. 35 Ena Pauro te Banapasi Andiako tei moipika te yai surai te ari munmane Ari Wanopanom yaromi gunom kam di mari deime.
Pauro te Banapasi yai surai ipu sire koro koro fipire
36 Ena okome kakom suwo Pauro bei moiro ka epe Banapasi di tome, “Nonon inako dero fure koma nonon Ari Wanopanom kam di mari de erepika yokamai irai iki birom ori koro koro moinga kanapune. Ena iran nonon firapunga yokamai fi ki ori simbo,” di tongoro 37 ena Banapasi “Yoane Mako yaromi akire ama napuiye,” di fimba* Ap 12:12, 25 38 koma yai surai Pambiria tei moiro Yai Gumam gunom kam kokonan beipika Mako yaromi surai ma dere kokonan i ikeme. Ena Pauro “Yaromi ama napuika faikeme,” di tongoro* Ap 13:13; Kor 4:10 39 ena yai surai kura kam di ipo ka depikoro nomanenom u kapo kapo fungoro ena iran Banapasi Mako akire fure nuwi kopare ire nuwi boromdi fure u Saipasi man fumba* Ap 4:36; 13:4 40 Pauro furo Saira yaromi gunom boingoro ena Yesu gama yokamai bei moiro “Ari Wanopanom ne surai akire di erere bei nokapu de erowame,” diro ka make ei teingoro 41 surai fu Siria man suna tei fure te Sirisia man suna tei ama fure Yesu fi ki si teinga yokamai yoporam boi erepire.

*15:1: Gar 5:2

*15:2: Ap 11:30; Gar 2:1-2

*15:4: Ap 14:27

*15:7: Ap 10:1-43

*15:8: Ap 10:44; 11:15

*15:10: Mt 11:30; Gar 3:10; 5:1

*15:11: Gar 2:16; Ef 2:5-8

*15:11: Ap 14:27

*15:15: Eim 9:11-12

*15:20: Lew 17:10-16

*15:21: Ap 13:15

*15:24: Ap 15:1

*15:28: Mt 23:4

*15:29: Ap 15:20

*15:32: Ap 11:27; 13:1; 14:22

*15:37: Ap 12:12, 25

*15:38: Ap 13:13; Kor 4:10

*15:39: Ap 4:36; 13:4