5
Kirisito ari kan fainga bei nokapu de erome
Ena Kirisito no yokamai kan faipunga bei nokapu de norongua ena no nuwi kokonan tokoi bei moikenapune. Ena ne yokama arere erowai teiyo! Te ari yokamai “Ne yokamai Mose ka di guwo dungua tokoi dourom boiyo” diro “Kan si erowapune,” diro benainga ne yokamai “Ne mane” di ereiyo!* Yo 8:32, 36; Ap 15:10; Gar 2:4; 5:13
Ena na Pauro ne yokama ka di ereiya fiyo! Ari yokamai bei moiro ne Yesu mora fi ki si teinga yokamai ganom guwo dowainga ena ne yokamai “O” duwainga iran i ne yokamai Kirisito kokonan bei erongua i “Tai noromanga tai dume,” ama epe duwaime. Ena na ka tokoi duwaiye. Ne yokamai bei moiro ari ne yokamai ganom guwo dowainga yokamai “O” di erowainga ena ne yokamai ka di guwo dungua kam muruwo ama dourom boikenainga Yai Gumam meina niki dongua bei erowame. Ena ne yokamai suwo koropane “No yokamai ka di guwo dungua dourom borapunga ena Yai Gumam no yokamai ‘Yo tere moime,’ duwame,” epe dinga ne yokamai Kirisito mounom wako teime. Ena Yai Gumam bei nokapu de erowangua i faikemie. Te no yokamai ka epe di fikepune. Tamanume. No yokamai mora fipunga Yai Gumam bei moiro no yokamai Murom Sumuna norongoro ena no yokamai fi ki si tere kawom yo tero morapunga mapunom i suwi moipune. Ena no yokamai Kirisito Yesu si daupunga iran no ganom guwo dungua bo te guwo dikengua i tai noromanga tai dumba no yokamai Kirisito fi ki si towapunga ena denom minom ari mun fi erowapunga i tai ori dume.* 1 Ko 7:19; Gar 6:15
Ena koma ne yokamai Kirisito fi ki si teinga konom nokapu bu dire fimba epena yai ta bei moiro ne yokamai kon kawom dourom boinga si fere dome. Yaromi epe bengua i eramom moime?* Gar 1:6 Yaromi si fere dongua ne yokamai bei erongua i Yai Gumam ne yokamai unom boi erongua yaromi moikeme. Ena bum boingua tai ta ta gawo gera i kaime dori ori dairo koro koro fungoro ena kaime dori bum boinguamere epe tai mapunom niki dongua u ne yokamai moingi suna tei “U koro koro naime,” diro bei erowame.* 1 Ko 5:6 10 Bei erowamba ne yokamai no Ari Wanopanom fi ki si teinga ena “Na ne yokamai gere inokore towane enapune,” epe diro fi kun daiye. Ena Yai Gumam uro yai ta ne yokamai bei niki de erongua yaromi ipu si towame. Yaromi kam fikeipa “Yai Gumam ipu si towame,” epe di fiye.* 2 Ko 11:15; Gar 1:7
11 Ena, na arinamao, epena na “Ne yokamai ganom guwo duwainga ena Yai Gumam ‘Ne yokamai yo tere moime,’ duwame,” epe diro di mari de erowaika ena Yura ari niki de fi narere tai ipun dongua bei narekenaime. Bei narekenaimba na “Kirisito eri yoro bakomdi goime,” di mari de ereika te “Ne yokamai ganom guwo diyo!” di mari de erekeika ena yokamai niki de fi narere bei niki de nareime.* 1 Ko 1:23 12 Ena na di fika ari “Ne yokamai ganom guwo diyo!” di erere bei niki de ereinga yokamai furo no yokamai moingi tei fakai morainga i faname.
13 Ena, na arinama yokamao, Yai Gumam “Ne yokamai nuwi kokonan tokoi beikenaime,” diro unom boi erome. Ena ne yokamai bei moiro “No yokamai ka di guwo dungua epena dourom boikenapunga iran tai ta ta muruwo nomanenom mun firainga tarom i ama dourom borapune,” dinga i faikeme. Ne yokamai tai ta ta niki dongua nomanenom mun firainga tarom i dourom boikeiyo! Dourom boikeimba ne yokamai towane towane denom minom mun fi tere akire di teiyo!* 1 Pi 2:16 14 Kawom, no yokama ka towane wom dourom borapunga ena no yokamai Mose ka di guwo dungua muruwo ama epe mere dourom borapune. Ka towane i epe: “Ne nenen gan dinom bei kenom bengamere epe ne denum minum ari teina tei iki kei fainga yokamai ama kenom bei ero!” i epe dume.* Mt 5:43-44; Ro 13:9 15 Dumba kei biyom towane towane ganom kairo bei niki de ereingamere epe ne yokamai towane towane bei niki de erowainga ena kan kenom beiyo! Ne yokamai mapunom niki dongua epe benainga ena ne yokamai ganoma yokamai muruwo mora gounaime.
Yai Gumam Murom Sumuna uro ari akire di erongoro epena yokori moinga konom wanime
16 Ena na ka ta duwaiye. Yai Gumam Murom Sumuna ka di erowanguamere epe ne yokamai kon waniyo! Ne yokamai kon epe wanainga ena nenen nomanenom tai ta ta niki dongua mun firainga tarom i dourom boikenaime.* Ro 8:3-4; Gar 5:25 17 No yokamai nomanenom tai ta ta niki dongua mun firaingamere epe Murom Sumuna nomanem mun fi tekengua te Murom Sumuna tai ta ta nomanem mun fi tonguamere epe no yokamai nomanenom mun fi tekeime. Murom Sumuna bei moiro no mangi ari yokamai nomanenom tai ta ta niki dongua mun firainga mapunom kiam bei tongua iran i ne yokamai Murom Sumuna dourom borainga ne yokamai nomanenom tai ta ta niki dongua mun firainga tarom dourom boikenaime.* Ro 7:15-23; 1 Pi 2:11 18 Ena Murom Sumuna ne yokamai kon opom di erowangua ne yokamai Mose ka di guwo dungua ama dourom boikenaime.* Ro 6:14; 8:14
19 Ena no yokamai mangi ari yokamai mapunanom mora kanupunga yokamai yai opai kau einga bei niki dongua mapunom te dinepe dongua mapunom te niki dongua mapunom beimie.* 1 Ko 6:9-10 20 Te yokamai yai gumam kasu yokamai kanom akire dime. Te yokamai gene mane mapunom dourom boime. Te yokamai bei moiro ari kianom bei erere kura boi ereime. Te yokamai ari guwai gai munmane ako neinga yokamai niki de fi ereime. Te yokamai ari kura kam di ereime. Te yokamai nenen kanom akire dime. Te yokamai ari foiye si surai deime. 21 Te yokamai ari guwai gai munmane ako neinga “Inapune,” di moime. Yokamai nuwi gikengua nere du dime. Te yokamai yai opai kunei neinga mapunom i nere dourom boime. Te yokamai mapunom niki dongua munmane epe mere beimie. Ena na koma ka di ereikamere epe na tokoi di mari de erowaiye. Ari yokamai mapunom niki dongua beingamere epe benainga yokamai Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua akaiyom ikai koi kinaime.
22 Ena ari yokamai mapunom epe beimba no yokamai Murom Sumuna dourom borapunga ena no yokamai denom minom ari mun fi eropune. Te no yokamai mun firo minom mokopune. Te no yokamai munom boiro amine eiro moipune. Te ari no yokamai bei niki de noreinga no yokamai ako faikepune. Te no yokamai towane towane akire di erere bei nokapu de eropune. Te no yokamai fi ki supunga mapunom i dourom boipune. 23 Te no yokamai ari bei wira di eropune. Te no yokamai nomanenom tai ta ta niki dongoro mun firangua i “E e,” dupune. Ena no yokamai mapunom i dourom borapunga ena ka di guwo dungua i ime de norekename.* Mt 7:16-20; Ef 5:8-9 24 Ena no Kirisito Yesu gama yokamai kuianom tai ta ta yoporam boingua niki dongua mun fi teinga tarom i dourom boikepunga* Ro 6:6; Kor 3:5; 1 Pi 2:11 25 te no yokamai Murom Sumuna dourom boipune. Iran i no yokamai furo Murom Sumuna konom opom di norongua i tei wan morapunga i faname.* Ro 8:3-4 26 Ena kakom kakom no yokamai “Ari ori moipune,” dikepune. Te no yokamai towane towane bei niki de erekenapune. Te no yokamai ari guwai gai munmane ako neinga yokamai niki de fi erekenapune.* Fir 2:3

*5:1: Yo 8:32, 36; Ap 15:10; Gar 2:4; 5:13

*5:6: 1 Ko 7:19; Gar 6:15

*5:7: Gar 1:6

*5:9: 1 Ko 5:6

*5:10: 2 Ko 11:15; Gar 1:7

*5:11: 1 Ko 1:23

*5:13: 1 Pi 2:16

*5:14: Mt 5:43-44; Ro 13:9

*5:16: Ro 8:3-4; Gar 5:25

*5:17: Ro 7:15-23; 1 Pi 2:11

*5:18: Ro 6:14; 8:14

*5:19: 1 Ko 6:9-10

*5:23: Mt 7:16-20; Ef 5:8-9

*5:24: Ro 6:6; Kor 3:5; 1 Pi 2:11

*5:25: Ro 8:3-4

*5:26: Fir 2:3