12
Yai Gumam nuwi kokonan gan ta uro Pita kan iki moingui tei awi mena de tome
Ena kakom tei gaman yai ori Eroti Yesu fi ki si teinga yokamai suwo bei niki di erero te ama bei moiro kiminem yai ta “Ne furo Yoane auwom Yemesi akire di kupa furaki ire si goro!” epe di tongoro ena si goime.* Mt 4:21 Eroti epe beire kanongua Yura ari mun fingoro ena Pita ama kan si tome. Yaromi Yura ari kaime dori bum dikengua neinga kakom i epe beme.* Ap 4:3; Eks 23:15 Ena yokamai Pita kan si teinga iro furo kan iki de tere kiminem 16 yokamai “Yaromi kiapam beiyo!” di ereingoro ena suwo ire suwo ire ipu sire kakom kakom kiapam bei moimie. Te Eroti epe di fime, “Yura ari ‘Komariki no awanoma Isipi tei moinga Yai Gumam eikeme,’ di finga iron kakom mora gounangoro Pita ire fu Yura ari moingi tei fure ka kori di towaiye,” epe di fime. Yaromi epe di fingua Pita kan iki tei faingoro te Yesu fi ki si teinga yokamai Yai Gumam ka make ei teingamere epe “Pita akire di to!” diro ka make ei teime.* Ef 6:18; Yem 5:16
Ena Eroti Pita akire ka kori di towaro bengua kakom i ongo giruwangua Pita kiminem surai moipiki suna tei faime. Te yokamai kan sen okom koro koro koingoro te kan iki kori gumamdi tei kiminem surai kiapam moipire.* Ap 5:23 Ena Ari Wanopanom nuwi kokonan gan ta u kan iki ungoro kewa ikai dongoro te Pita kipam akore wiyom yauro “Ne kene kene eire aro!” di tongoro ena kan sen okomdi forau sire ako sume.* Ap 5:19; 16:26 Ako sungoro ena gan Pita epe di tome, “Ne non gam fi dere te kaunum tou eyo!” di tongoro Pita epe bengoro ka ta “Gai suna fire mounamdi uwo!” di tongoro ena Pita gan mouwomdi fure kan ikom ma domba Pita nuwi kokonan gan tai bei tongua fikeme. Yaromi “Na kuwan kaniye,” di fime. 10 Ena wan fipika surai kiminem yai towane kirako beire fure kiminem yai ta kirako beire fu kira ain kori gumamdi mena naro beingi tei ure kori gumam nenen opa boingua ena yai surai u mena ure konmori tei fipikoro kene kene eire nuwi kokonan gan Pita ma de tero fu dome.* Ap 5:19 11 Fu dongoro ena Pita fore de firo “Epena na mora kaniye. Eroti te Yura ari bei niki de narowaimba Ari Wanopanom nuwi kokonan gan awi dongoro na moiki tei ure naikire fume,” epe di fime. 12 Pita epe mora inokore eire fu Maria oparomi Yoane Mako mam moingua ikom fume. Ikomdi tei ari munmane kuku boire ka make ei moime.* Ap 12:25; 15:37 13 Ena Pita ure ikom mena moiro kori gumamdi gure dungoro ena kokonan opai i kam Rota ure “Kori yaunaiye,” diro ure 14 Pita nokom firo dem miriyom koi mun ori wom firo kori yaukere bu di ikai furo yokamai moingi tei furo “Pita i kori gumamdi arere moime,” di erongoro 15 ena “Ne du dine,” di teimba oparom yoporam boiro “Ma do! Kawom yaromi moime,” di erongoro “Ma do! Yaromi kuiam uro moime,” di teime.* Ap 26:24; Mt 18:10 16 Dimba Pita kori gumamdi gure di moingoro ena yokama kori yauro kanere ganom nouro dime. 17 Ena yokamai ka dikenaro beinga Pita okom akire diro Ari Wanopanom yaromi akire kan iki ma dere mena ungua kam mora di mari dere “Ne yokamai kam i Yoane auwom Yemesi dom te Yesu gama ama di ereiyo!” di erere dere akai ta fume.* Ap 12:7-8 18 Ena okome kamun takongua Pita moikengua kiminem yokamai ganom nouro dire “Pita amai fume?” diro inokore eime.* Ap 5:22-24 19 Te Eroti “Ne yokamai wandou kaniyo!” dungoro yokamai wandouimba yaromi kankeime. Yokamai yaromi kankeinga iran Eroti kiminem yokamai ka kori di erere “Ei goiyo!” dungoro ei goime. Ena Eroti Yuria man ma dero fu Sisaria tei moime.
Eroti yaromi mora goime
20 Ena koma Eroti Taiya te Sairon ari yai opai yokamai kianom bei erome. Ena yokama kuku boire fu Eroti kanaro fime. Te koma yokama yai ta i kam Barasita di teime. Yaromi Eroti ikom kiapam bei moime. Ena yokamai te Barasita gere ka di ipo ka dere yaromi akire di erowangua kam nomane towane eingoro ena Taiya te Sairon ari fu Eroti moingui tei fure “No ne arinuma tai woinga kongo meina baipunga iran nonon te ne yokamai nomane towane ei morapune,” di teime. 21 Te okome yaromi yokamai kanom mokom bai erowangua kakom ungua Eroti gai nokapu wom fire yai ori boiyomdi tei ame dere ka arari yokamai di erongoro 22 ena yokamai au dire “Yaromi ari ka dingamere dikeme. Yaromi ka dungua kamundi yai moimie,” epe dimie. 23 Te ari yokamai ka epe dinga Eroti Yai Gumam kam akire dikengua ena boromdi Ari Wanopanom nuwi kokonan gan ure yaromi sungoro ena simin dem miriyom ikai koi kaingoro goime.
24 Ena Yai Gumam kam yoporam boiro man man muruwo fume.* Ais 55:11; Ap 6:7; 19:20
25 Te Banapasi te Sauro surai Yerusarem akai tei moire kokonanom beipika mora goungoro ena surai Yoane Mako ire inako dere fu iki birom ori Andiako tei fipire.

*12:2: Mt 4:21

*12:3: Ap 4:3; Eks 23:15

*12:5: Ef 6:18; Yem 5:16

*12:6: Ap 5:23

*12:7: Ap 5:19; 16:26

*12:10: Ap 5:19

*12:12: Ap 12:25; 15:37

*12:15: Ap 26:24; Mt 18:10

*12:17: Ap 12:7-8

*12:18: Ap 5:22-24

*12:24: Ais 55:11; Ap 6:7; 19:20