6
Yai Gumam gama bei moiro akire di ereinga yokamai okonom koro muruwo koro surai gunom boi ereime
Ena epena kakom i Yesu gama munmane fuka dingoro ena Isirae ari Giriki ka dinga yokamai moire Isirae ari Yura ari kanom dinga yokamai niki de fi erere ka epe di ereime, “Aro kakom kakom ne yokamai ari kua kopuna ipu sire ereinga nonon opai werainom erekeimie,” epe di ereingoro ena ewi dongua finga ari okonom koro koro muruwo te kaunom suwo bei moiro Yesu gama muruwo unom boire “Wiyo!” di erero wingoro “No yokamai Yai Gumam kam di mari dopunga ma dere kua kopuna ipu suwapungai faikenamie. Faikenangua ena arinomao, ne yokama ari okonom koro muruwo te koro surai gunom boiyo! Ne yokamai kaninga Murom Sumuna ure yokamai denom minom ikai koi si di erowangua te yokamai ka nokapu firainga te ari yai opai ‘Yokamai ari nokapu moime,’ duwainga gunom boiyo! Gunom boingoro kua kopuna ipu suwainga kokonan inaimie. Inaingoro ena iran nonon kakom kakom ka make eiro te Yai Gumam kam mapunom kirawa siro di mari dowapune,” epe di ereime. Te Yesu gama yokama ewi dongua finga yokamai kam dinga mun fire ena yokamai kanom gunom boingamere epe: yai ta fi ki oriwom si tongua te Murom Sumuna dem miriyom ikai koi si di tongua yaromi kam i Sitiwin, te yai ta i kam Firipi, te yai ta Porokorusi, te yai ta Naikena, te yai ta Timon, te yai ta Pamena, te iki birom ori ta i kam Andiako yai ta kam i Nikora. Yaromi koma ariyoma ka mapunom ma dere ena Yura ari ka mapunom dourom boime.* Ap 8:5-40; 21:8 Yokamai gunom boire endire ewi dongua finga yokamai moingi tei fingoro ena ka make eire yokamai kokonan inaro beinga okonom ei binomdi kopu de ereime.* Ap 13:3
Yai Gumam kam mapunom man man fume. Te Yesu gama Yerusarem akai tei kei fainga yokamai munmane fuka dime. Te Yura fi mun ei teinga ari munmane Yesu kam fi ki si teime.* Ap 2:41; 16:5
Yokamai uro Sitiwin okom akoro a ki sime
Ena Yai Gumam tai nokapu munmane yai Sitiwin bei tongoro yaromi yoporam boiro erowai tome. Erowai tere ena tai ta ta ori beire te ari ganom nouro dinga tarom ama beme.* Ap 2:43 Bemba ari koropane ure Sitiwin kura kam tokomere ka di ipo ka deime. Yokamai Sairini ari te Eresandia ari moiro te koma yokamai nuwi kokonan gan moimba epena kiapanom ari ewi deime. Ewi deinga iran yokamai ka nuwi si ereinga iki gawo keire Yai Gumam kam akire di teime. Ena yokamai te Yura ari suwo yokama Sirisia man te Eisia man kei fainga yokamai ure kuku boire Sitiwin kura ka di ipo ka deimba 10 Yai Gumam Murom ka Sitiwin imari de tongoro ena Sitiwin kam dungua moko teme fungoro Yura yokamai kam dinga iwe de tome.* Lk 21:15 11 Iwe de tongoro ena yokamai fure ari koropane kongo erere “Kasu diyo!” di ereingoro ena ari suwo kasu epe dime, “No yokama fipunga yaromi Yai Gumam kam te Mose kam ka sume,” epe dingoro* Mt 26:59-61 12 epe dingarai iran ari yai opai te Yura ari ori te ari ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai denom minom bai taki sire fu Sitiwin moingui tei fure a ki sire akire Kaunsel ari moingi tei fure 13 te kasu dinga ari suwo ama endire wingoro ena kasu dinga yokamai ka epe dime. “Yaromi kakom kakom fi mun ei teinga iki yo tongua bo te Yai Gumam ka di guwo dungua kam i ka sume.* Mt 26:59 14 Te no yokama fipunga yaromi epe dumie, ‘Yesu Nasareti yai fi mun ei teinga iki i towi ire te Mose mapunom koma norongua ma dere mapunom ta norowame,’ dume,” epe kasu dime. 15 Dingoro ena Kaunsel ari kuku boinga muruwo Sitiwin gumam toren kaninga gumam yororo dikemba kamundi nuwi kokonan gan gumam dunguamere i epe dume.

*6:5: Ap 8:5-40; 21:8

*6:6: Ap 13:3

*6:7: Ap 2:41; 16:5

*6:8: Ap 2:43

*6:10: Lk 21:15

*6:11: Mt 26:59-61

*6:13: Mt 26:59