21
Opai werai kongo towane fai tongua kawomye diro Yai Gumam tome
Mk 12:41-44
Ena Yesu kan koro koro dere kanungua ari guwai gai kongo ako neinga yokamai fu fi mun ei teinga ikomdi tei fure kongo mukom Yai Gumam teinga akaiyom tei fure Yai Gumam mun fire kongo mukom teingoro te ama kanungua opai werai guwai gai munmane ako nekengua oparomi kongo mukom gawo toka surai Yai Gumam tongoro ena Yesu “Na ne yokama ‘Opai werai guwai gai munmane ako nekengua oparomi kongo gawo gera tomba oparomi kongom irai ari yokamai kongo teinga kongomom ime de eromie,’ kawom di ereye.* 2 Ko 8:12 Arirai muruwo kongo munmane fai erongua moimba kongo suwo Yai Gumam teimba opai werai irai kongo munmane fai tekengua oparomi kongom muruwo Yai Gumam tongoro ena kopuna meina barangua dikeme,” di erome.
Ipun mapunom mapunom mangi tei u mari name
Mt 24:1-14; Mk 13:1-13
Ena gama yokamai suwo “Ne fi mun ei teinga iki ori kano! Ari yokamai kongo nokapu ire kongo iki i keime. Te ari yai opai Yai Gumam mun fire tai teinga tarom ire eken bei teimie,” di teimba Yesu “Ikirai ne yokama epena kaninga kakom fuka duwangua kongo ta fure kongo ta boromdi kopu tei dikenamie. Kongo muruwo si dou dire fiasi mangi dowaimie,” di erome.* Lk 19:43-44 Ena yokamai “Ka nuwi si norenga yaiyo, tora kakom ari kongo irai fiasi mangi dowainga fuka duwame? Te tora tai koma fuka duwangoro ena no yokama kanapunga tai muruwo teina fuka duwaro bemie?” di teingoro ena Yesu ka mokom bairo “Ena ne yokama ari kasu beinga yokamai mounomdi naro beikenainga kan kenom beiyo! Te ari munmane ure na kanam dairo ‘Na yai Mesia wiye,’ duwaime. Te yokamai ure ‘Yai Gumam ipu suwangua kakom teina fuka dumie,’ ama duwaimie. Ena ne yokama ari ka duwaingai mounomdi gore dikeiyo! Te okome ne yokama firainga ‘Ari koro koi kura kamui boimie. Te ari tawa kura kamui boimie,’ duwainga kuri fikeiyo! Tai kan i koma fuka duwamba kakom gounangua ama fuka dikenamie,” diro 10 akai nero tokoi di erome: “Ari iki ta ure ari ta kura boi erowaimie. Te yai ori ariyoma ure yai ori ta ariyoma kura boi erowaimie. 11 Te imimi ori wom mangi tawa unangoro te ari akai koro koro moinga meran ori wom goire te nupi ori wom fanaingere te ne yokama kan kamundi dowainga tai mapunom mapunom ori wom fuka duwangoro ena ari fi ki si tekenainga yokamai kanere kuri ori wom firaime. 12 Te tai kan i ama fuka dikenagore yokamai ure ne yokama okonom akore bei niki de erere ena ekire fu ka nuwi si ereinga ikomdi tei fure ka kori di erere kan si erowaime. Te yokamai na kanam niki de fi teinga ena yokamai ne yokamai endire fu ari ori moinga bo kiapanom ari moinga naime. 13 Ena iran kakom tei ne yokamai na gunam kanam ari di erowaimie. 14 Te kakom tei ne yokama nomanenom fi ki sire ‘No yokamai tora ka mokom bai erowapune,’ epe di fikeiyo!* Lk 12:11-12 15 Ena na nanan ka iro uro ne yokama giranomdi eiro te inokore nokapu einga erowaikoro ena ne yokama ari kianoma na ka erowaika si dowaro beinga bo bire erowaro benainga faikename.* Ap 6:10 16 Te ne yokama nenom manom te emenoma te ari yokoinoma te arinoma yokamai ama kianom okonomdi de erowaingoro ena kianom yokamai ne yokama suwo koropane ei goraime.* Mt 10:21-22 17 Te ne yokamai fi ki si nareinga iran ari yokamai muruwo ne yokama nomanenom niki de fi erowaimba 18 ne yokama nokapu moraimie. Kawom, ne yokama binom wiyom towane wom ta ako mangi sikenamie.* Lk 12:7 19 Ena ne yokama yoporam boire moire yokori morainga i inako dero unaimie,” epe di erome.* Ip 10:36
Yesu Yerusarem iki akai niki dowangua kam di mari dome
Mt 24:15-21; Mk 13:14-19
20 Ena Yesu ka ta di erome. “Ne yokama kanainga kiminem yokama ure Yerusarem akai tei waiyapo de suna dowaingoro ena ne yokama fiyo! Iki birom ori bei niki dowainga kakom i teina fumie.* Lk 19:44 21 Ena kakom tei ari Yuria man tei morainga yokamai tongi kopu mokongui tei naingere te ari Yerusarem tei morainga akai ma dere tongi akai ta naimie. Te ari mena morainga yokamai tokoi iki birom ori ikai tei kinaimie. 22 Kakom i Yura ari Yai Gumam bei niki de teinga mokom bai erowamie. Ena iran ka mapunom boinga i muruwo mukom fanamie.* Yer 5:29; 46:10; Os 9:7 23 Te kakom tei opai gan gan maranomdi morainga yokamai te opai gan gan ami te morainga yokamai kanom fiye. Te ari mansinomdi koro koro moinga tai ipun ori wom de erowamie. Te Yai Gumam niki de fingua Yura ari yai opai i mari de erowamie. 24 Yokamai Yura ari suwo sanupui ei goraime. Te ari kianoma yokamai ure Yura ari suwo kan si erere ekire fure ari ta koro koro moraingi suna de erowaimie. Te ari Yura ari moikeinga yokamai Yerusarem akai tei kiapam bei moraingoro ena yokamai kiapanom beinga kakom i mora gounangua kiapanom beinainga i ama gouname,” epe di erome.* Sam 79:1; Ais 5:5; 63:18; Ro 11:25; Rew 11:2
Ari gaunom wam ako mangi unangua kam
Mt 24:29-31; Mk 13:24-27
25 Ena Yesu akai nero ka ta di erome. “Ena aro te kapa te kui mokome boromdi tei tai ori mapunom mapunom fuka duwame. Te fui nuwi nokom ori diro si fu duwangua ena ari yai opai mangi morainga yokamai nomanenom niki ori wom dowangoro te inokore munmane enaime.* Ais 13:6-13; Rew 6:12-14 26 Te ari yai opai muruwo tai fuka dowaro bei erowangua te kui mokome yoporam boingua kamundi iwa koka towangua ena yokama nomanenom kuri ori wom fire te okonom murom wanangoro ako mangi fanaime. 27 Ena tai i fuka duwangua kakom tei ari yai opai kanainga na ari gaunom wam uro kuwokawo boromdi tei ako unaiye. Te na yoporanam ori fai narongua te bau boiro keranom ori si narongua akiro unaiye.* Mt 16:27 28 Ena tai i mapunom boiro fuka duwaro benangoro ena kakom tei Yai Gumam ne yokama nenen akire di erowangua kakom teina fungua iran i ne yokama arere kan iwa deiyo!” epe di erome.
Yesu “Ne yokamai na tokoi unaika kakom kan kenom beiyo!” di erome
Mt 24:32-36; Mk 13:28-31
29 Ena Yesu ka eke dere ari yokamai di erere dume. “Ne yokama eri sukuro te eri suwo koropane mapunom kaniyo! 30 Kaninga eri arom tokoi nokapu sunguai ena ne yokamai ‘Aro dero kamun nokapu takoname,’ mora fimie. 31 Ena epe wom ne yokama di ereika tarom fuka duwangua kanaingere ena Yai Gumam ne yokamai kiapanom bei erowangua kakom fuka duwangoro mora firaimie. 32 Te ne yokama na ka duwaika fiyo! Ari yai opai epena moinga yokama goikenaingero ena ka di ereika tarom i fuka duwamie. 33 Te man kamun gounamba te na kanam dika i kakom kakom goukename.* Mt 5:18; Lk 16:17 34-35 Ena ne yokama nenen kenom beiyo! Ne yokama kua kopuna munmane nere te kakom kakom nuwi nere du dire te mangi tai ta ta inainga ena na tokoi unaika kakom kene kene eire imari de erowamie. Te ari yai opai kenom beikenaingai ena kapu kin koinga sungoro gam nouro dunguamere epe na unaika kakom yokamai muruwo mangi tei moinga epe fikere ganom nouro duwaimie.* Mt 24:48-50; Mk 4:19; 1 Te 5:2-7 36 Ena ne yokama kan kenom beire moiyo! Te kakom kakom ne yokama ‘Tai ta ta muruwo no yokama moipungi tei fuka di norowangua i no bire norekenaro bemba te no yokama na Ari Gaunom Wam gumanumdi arowaro benapunga yoporam boi noro!’ dire ka make ei teiyo!” Yesu ka epe diro di erome.* Mk 13:33; Rew 6:17
37 Ena aro kakom kakom Yesu fu fi mun ei teinga ikom fure ari yai opai ka nuwi si erome. Ena kama sungoro yaromi fure kopu ta kam Oriwa dingi tei furo faime.* Lk 19:47 38 Te koimoiri wom ari yai opai muruwo arere “Yesu kam firapune,” diro fu fi mun ei teinga iki tei fime.

*21:3: 2 Ko 8:12

*21:6: Lk 19:43-44

*21:14: Lk 12:11-12

*21:15: Ap 6:10

*21:16: Mt 10:21-22

*21:18: Lk 12:7

*21:19: Ip 10:36

*21:20: Lk 19:44

*21:22: Yer 5:29; 46:10; Os 9:7

*21:24: Sam 79:1; Ais 5:5; 63:18; Ro 11:25; Rew 11:2

*21:25: Ais 13:6-13; Rew 6:12-14

*21:27: Mt 16:27

*21:33: Mt 5:18; Lk 16:17

*21:34-35: Mt 24:48-50; Mk 4:19; 1 Te 5:2-7

*21:36: Mk 13:33; Rew 6:17

*21:37: Lk 19:47