10
Ena no yokamai mora kanupunga Mose ka di guwo dungua i bei moiro tai ta ta kamundi tei dungua tarom i kawom dungua opom di norekeme. Tamanume. Mose ka di guwo dungua i bei moiro Kirisito okome uro bei nokapu de norowangua mapunom i opom di norome. Ena fi mun ei teinga ari mokoinga yokamai furo Mose ka di guwo dungua dourom boiro “No yokamai bianom bepunga inokore ei topune,” diro noniki kakom kakom non sipsip ta siro akiyom iro fu fi mun ei teinga iki wauna yo ori wom tongua dungui ikai tei furo Yai Gumam towainga ari yai opai Yai Gumam kam bawom di teinga yokamai kawom akire di erekeme. Yokamai ama bianom beire yo tere moikeime.* Kor 2:17; Ip 8:5 Te ari Yai Gumam kam bawom di teinga yokamai “Yai Gumam uro no bianom faingua ama mora kore de norome,” kawom di firainga iran yokama ama epe di firaime: “Epena no bianom bepunga gai goikepune,” epe di firainga ena te yokamai non sipsip ta siro akiyom iro Yai Gumam tokoi fi mun ei tekenaimba yokamai furo noniki kakom kakom non sipsip akiyom iro Yai Gumam teinga yokamai mora finga nenen ari bianom beinga yokamai moimie. Ena yokamai non burumakau akiyom bo te non meme akiyom ire Yai Gumam towaingoro yaromi bianom faingua kawom kore de erekename.* Ip 9:13
Ena yokamai non sipsip akiyom iro Yai Gumam teingoro bianom faingua goukengua iran Kirisito ako mangi ungua kakom tei yaromi ka epe nem di tome:
“Ne ‘Ari yokamai non sipsip ta sire akiyom ire fi mun ei narowaime,’ epe di fikenba ne ‘Na yai gan morame,’ diro ganam dinom bei ei narene.* Sam 40:6-8 Te ari yokamai non sipsip ta sire muruwo ire e dongui tei gainga ne kuianum boikengoro te yokamai ‘Ne no yokamai bianom faingua kore duwane,’ diro non sipsip ta sire akiyom iro ereinga ne ama kuianum boikeme,” epe diye. Ena ka i mora dika na ka ta epe diye: “Yai Gumam yo ne nenen inokore ei fingamere epe dourom boraiye. Mose ka di guwo dungua na kanam wayom dunguamere epe bei naro!” epe di ereiye,
Kirisito yaromi epe di tome. Te yokamai Mose ka di guwo dungua dourom boiro non sipsip ta akiyom iro Yai Gumam teimba te Kirisito koma ka epe nem di tome: “Ne ‘Ari yokamai non sipsip ta sire akiyom ire fi mun ei narowaimie,’ epe di fikene. Te ari yokamai non sipsip ta siro muruwo ire e dongui tei gainga bo te yokamai ‘Ne uro nonon yokamai bianom faingua kore duwane,’ diro non sipsip ta sire akiyom ire fi mun ei ereinga ne kuianum boikeme,” epe koma dume. Ena okome Kirisito yaromi epe dume: “Yai Gumam yo, ne nenen inokore ei fingamere epe dourom boraiye!” epe di tome. Ena epe dungua Yai Gumam bei moiro “Ka ta koi di koi engua kam i yoporam borame,” diro furo ka koma di koi engua kam i bei ma dome. 10 Ena Yesu Kirisito uro Yai Gumam inokore ei fingua dourom boiro nenen gam dinom eken towane goiro akiyom iro Yai Gumam mun fi ei tongoro ena Yai Gumam bei moiro nonon yokamai bianom faingua i kore de norongoro yo tere moipune.* Ip 9:12, 28
11 Ena aro kakom kakom Yura ari fi mun ei teinga ari yokamai fure fi mun ei teinga kokonan beiro kakom kakom non sipsip sire akiyom ire Yai Gumam teimba ari bianom faingua i Yai Gumam kore de erekeme.* Eks 29:38 12 Kore de erekemba nonon fi mun ei tongua yai orinom Kirisito “Yai Gumam ari bianom faingua kore dowame,” diro nenen gam dinom eken towane wom goiro akiyom iro Yai Gumam fi mun ei tere ena fure yaromi okom womdi tei ame dere moime.* Ip 1:3 13 Ena Kirisito epe tei moingua Yai Gumam bei moiro yaromi kiama yokamai ei goiro endiro u kauwomdi oropo tei ei towangua kiapam bei moime. * Sam 110:1; Ip 1:13 14 Ena iran eken towane wom Kirisito nenen gam dinom Yai Gumam fi mun ei tongua ena yaromi nonon yokamai bianom bepunga muruwo kore de norongoro ena no yokamai kakom kakom yo tere morapune.
15 Ena Yai Gumam Murom Sumuna bei moiro “Nonon yokamai ‘Mapunom i kawom dume,’ di firaime,” diro ka mapunom i di mari de noroma fiyo! Yaromi koma epe dume:
16 Ari Wanopanom ka i epe dume: “Kakom i gounangua na ka ta koi gowa si eika yokamai epe di erowaiye: Na bei moiro ka di guwo dika muruwo yokamai denom minomdi tei enaiye. Te na ka i yokamai nomanenomdi tei ama enaiye,” Ari Wanopanom epe dume. * Yer 31:33; Ip 8:10
17 Te yaromi akai nere ka ta i epe dume:
“Ena na bei moiro yokamai bianom fainguai te tai niki dongua mapunom beingai fi erekenaiye,”
epe dume.* Yer 31:34; Ip 8:12 18 Ena Yai Gumam nonon ari yokamai bianom fainguai mora kore de norongua ena no yokamai “Yai Gumam no yokamai bianom faingua kore dowame,” diro non sipsip ta sire akiyom ire Yai Gumam fi mun ei towapunga i faikename.
Ari yokamai Yai Gumam moingui teina tei naime
19 Ena, arinamao, Yesu akiyom fera di dongua epena no yokamai kuri fikere fu Yai Gumam moingui tei napune.* Ip 4:16 20 Ena koma nonon fu Yai Gumam moingui tei napunga konom dikeme. Te fi mun ei teinga ikom mangi tei gai ta kori gumamdi tei koi enguamere epe gai ta kamundi kori gumamdi tei epemere koi engua iran i ikai napunga faikeme. Ena Yesu bei moiro gam dinom iro uro goi norongua gai koi engua i bei dere kon ta yaume. Ena no yokamai kon i napunga kakom kakom moi kuwom suwapunga inapune.* Mt 27:51-52; Ip 9:8 21 Ena nonon yokamai fi mun ei tongua yai orinom moiro Yai Gumam ikom kiapam moingua 22 nonon epena fu Yai Gumam moingui teina tei napune. No yokamai inokore surai eikenapunga te kawom fi ki si towapunga te nonon “Tai ta Yai Gumam mokom bai tekenapune,” diro firapunga te nonon ganom dinom nuwi bui norowainga iran i nonon Yai Gumam moingui teina tei napune.* Lew 8:30; Esi 36:25; Ef 5:26; 1 Yo 1:7 23 Koma Yai Gumam ka di koi eiro “Na epe bei erowaiye,” di norongua nonon yokamai mora fipunga yaromi kawom i mari de norowangua ena no yokamai ka di koi engua di mari dopunga kam i a ki suwapune. * Ip 4:14 24 Ena nonon yokamai “Towane towane denom minom mun fi erere mapunom mapunom nokapu dourom borapune,” diro denom minom bei erowai te erowapunga konom wandou napune. 25 Te ari suwo koropane fu Yai Gumam gama yokamai moingi tei furo kuku boikeingamere epe no yokamai beikenapune. Tamanume. No yokamai kanupunga Kirisito tokoi u mangi tei unangua kakom i teina ungoro iran i kuku boiro yokamai denom minomdi bei erowai te erowapune.* Ip 3:13
26 Ena no yokamai koma Yesu gunom kam mora kawom fi ki si tero te bianom bepunga mapunom i tokoi wan morapunga ena Kirisito “Na bei moiro yokamai akire di erowaikoro Yai Gumam bianom faingua kore duwame,” diro tokoi goi norekename.* Ip 6:4-8 27 Tamanume. No yokamai bei moiro bianom bepunga mapunom i tokoi wan morapunga iran i Yai Gumam furo ari yai opai Yai Gumam kiam bei teinga yokamai ewi e dongui tei dero ganom kipi ori wom erowanguamere epe Yai Gumam bei moiro no yokamai ganom kipi ori wom norowame.* Ais 26:11 28 Ena nonon yokamai mora kanupunga yai ta Mose ka di guwo dungua si ma dowangua ena yai surai bo yai suraiye kanere di mari dowaingoro ena yokama yaromi kam fi tekenaime. Tamanume. Yokamai bei moiro yaromi si goimie.* Diu 17:6; 19:15 29 Yokamai si goimba iran i yokamai bei moiro yai ta di erowaika mapunom benangua tora bei towaime? Yaromi Yai Gumam wam i mouwom wako towangua te Kirisito “Na uro yaromi akire di towaikoro yo tere morame,” diro ka gowa si eiro uro akiyom fera di de tomba yaromi “Ne akinum fera di narenga i faikeme,” duwangua te Yai Gumam Murom Sumuna bei nokapu de towamba yaromi bei moiro Murom Sumuna kam ka suwangua iran i Yai Gumam uro yaromi gam kipi ori wom karangua towangua i faname.* Mt 26:27-28; Ip 13:20 30 Tora bengoro i faname? Yai Gumam ka dungua nonon mora kanupunie. Yaromi “Na bei moiro tai niki dongua mokom bairo nanan meina niki dongua ari erowaiye,” epe dume. Te yaromi ka ta ama dume. “Na Ari Wanopanom moika nanan ganama yokamai ipu siro ka kori di erowaiye,” epe ama dume.* Diu 32:35-36; Sam 135:14; Ro 12:19 31 Ena iran Yai Gumam kakom kakom moingua yaromi uro no yokamai ka kori di norero meina mokom bai norowangua iran no yokamai kuri ori wom fire ganom nouro duwapune.
32 Ena komari ne yokamai Yai Gumam bau boinguai ingai kakom i inokore ei fiyo! Ena kakom tei yokamai uro ganom kipi kainguai ne yokamai ereingoro ne yokamai erowai tere moimie. 33 Te kakom ta kakom tei yokamai uro ne yokamai endire ari yai opai muruwo mapunomdi tei arire erere ne yokamai kanom ka sire bei niki de ereime. Te kakom ta kakom ne yokamai fure ari yokamai ganom kipi fi moinga yokamai gere si dauiro ganom kipi ama fi moimie.* 1 Ko 4:9 34 Ena ne yokamai tainom nokapu wom kawom yo duwangua te tarom i kakom kakom di derewo duwangua mora kaninga ena ne yokamai furo ari yai opai kan iki fainga yokamai kanom fi ereingoro te kakom ta kakom tei ari yokamai bei moiro ne yokamai guwai gainom kunei neingoro ne yokamai mun fi erere kan de ereime.* Mt 6:20; 19:21, 29 35 Ena ne yokamai erowai tere fi ki singa ma dekeiyo! Ma dekenainga ena Yai Gumam meina ori wom mokom bai erowame. 36 Ne yokamai arire erowai tere Yai Gumam giramdi dourom borainga ne yokamai Yai Gumam komari “Na tai epe erowaiye,” diro ka di koi engua tarom i muruwo inaimie.* Lk 21:19; Ip 6:12 37 Ena na ka epena dikamere epe kam mapunom dume:
Kakom gawo toka mora fungoro “Na unaiye,” dungua yaromi unamie. Yaromi kiapam moikenamba epena unamie.* Hap 2:3-4; Rew 22:20 38 Unamba ari yo teinga yokamai fi ki si tongua mapunom dourom boiro moi kuwom suwainga inaime. Te yokamai kuri fire mounom wako narowainga na denam minamdi yokamai mun fi erekenaiye,
kam mapunom epe dungoro * Ro 1:17; Gar 3:11 39 te ari kuri fire Kirisito mounom wako teingamere epe no yokamai beikepune. Tamanume. Yai Gumam yokamai bei niki de erowamba nonon yokamai fi ki si topunga yaromi akire di norere kakom kakom moi kuwom suwapunga norowame.

*10:1: Kor 2:17; Ip 8:5

*10:4: Ip 9:13

*10:5: Sam 40:6-8

*10:10: Ip 9:12, 28

*10:11: Eks 29:38

*10:12: Ip 1:3

*10:13: Sam 110:1; Ip 1:13

*10:16: Yer 31:33; Ip 8:10

*10:17: Yer 31:34; Ip 8:12

*10:19: Ip 4:16

*10:20: Mt 27:51-52; Ip 9:8

*10:22: Lew 8:30; Esi 36:25; Ef 5:26; 1 Yo 1:7

*10:23: Ip 4:14

*10:25: Ip 3:13

*10:26: Ip 6:4-8

*10:27: Ais 26:11

*10:28: Diu 17:6; 19:15

*10:29: Mt 26:27-28; Ip 13:20

*10:30: Diu 32:35-36; Sam 135:14; Ro 12:19

*10:33: 1 Ko 4:9

*10:34: Mt 6:20; 19:21, 29

*10:36: Lk 21:19; Ip 6:12

*10:37: Hap 2:3-4; Rew 22:20

*10:38: Ro 1:17; Gar 3:11