2
Ena na di fikai ne yokamai epe kanainga na ganam kipi kokonan iro ne yokamai te ari iki birom ori Leorisia tei moinga yokamai te ari na giranam gumanam kankeinga yokamai muruwo akire di ere moiye. Na ganam kipi kokonan i iro beikai “Ne yokamai te ari yokamai gere denom minomdi koi erowai tere te towane towane mun fi ereinga i towane dere te inokore nokapu eire bei moiro fi ki suwaingai erowai te erowame,” diro kokonan i beiye. Ena epe morainga iran i ne yokamai te ari yokamai gere Yai Gumam ka di eke de engua kam firaime. Te eke dongua kam i Kirisito i mari dome. * Ef 3:4, 18; Kor 1:26 Kirisito yaromi nenen bei moiro ka nokapu wom muruwo eke dere dunguai i mari dowangoro ena ne yokamai te ari suwo koropane i gere ama fi kun daraime. * 1 Ko 1:24, 30 Te na di fikai “Yai ta uro ka niki dongua diro ne yokamai kinanom sikename,” diro na epena ka dika i ne yokamai di ereiye.* Ro 16:18; Ef 5:6; Kor 2:8 Te na ne yokamai gere moikepunba te na inokore ei fikai ne yokama gere moipune. Ena moiro ne yokamai ekanikai ne yokamai denom minom towane eiro moiro te Kirisito fi ki si teinga erowai tongoro ena na mun ori wom fiye.* 1 Ko 5:3
Ari yokamai Yesu si daunainga kon nokapu wom wanaime
Ena ne yokamai Ari Wanopanom Kirisito Yesu mora inga ena ne yokamai yaromi si dauire konom waniyo! Ena eri koruwa mansinomdi mokore erowai tonguamere epe ne yokamai erowai tere moiyo! Te ne yokama kon waningai Yesu yaromi ka di erongua dourom boire moiyo! Te yai ta gunom kam ne yokamai nuwi si eronguamere epe ne yokamai fi ki singa mapunom moko iwa nangoro moiyo! Ena kakom kakom ne yokamai Yai Gumam mun fi tere wan moiyo!* Ef 3:17
Ena ne yokamai “Yai ta uro ka giram murom yo di norowangua bo te ka yo morom dire kasu di norowangua ena no yokamai dourom beikenapune,” di firainga kan kenom beiyo! Yaromi ari yokamai awanoma kanom dire te mangi tai faingua mapunom dungua epe duwamba Kirisito yaromi kamom i dikenangua ena kan kenom beiyo! * Kor 2:4 Yaromi ka kasu dumba Kirisito uro no yokamai ganom dinom koiro moipungamere epe gan dinom koiro moingua kakom tei Yai Gumam mapunom muruwo Kirisito dem miriyomdi tei ei tome.* Yo 1:14, 16 10 Ena ne yokamai Kirisito si dauinga iran moi kuwom singa mapunom ne yokamai moingi tei fuka di erome. Te yaromi murom erowai teinga yokamai te murom kanom suwo moi fai deinga yokamai kiapanom bei erome.* Ef 1:21-22 11 Ena ne yokamai yaromi gere si dauire wan moinga ena Yura ari “No yokamai Yai Gumam ariyoma moipunga ari yokamai opom di erowapune,” diro ganom guwo dingamere epe ari yokamai ne yokamai ganom guwo dikeime. Tamanume. Ne yokamai bei moiro “No yokamai denom minom dinepe dome,” di finga ena Kirisito bei moiro mapunom niki dongua ne yokamai denom minomdi ikai tei dungua yoporam boingua bei de eromie.* Ro 2:28-29 12 Ena ari ne yokamai nuwi bui ereinga kakom tei ne yokamai Kirisito gere ama yono manomdi ei ereingoro te ari nuwi bui ereinga kakom i Yai Gumam yoporam ori wom boiro Kirisito yono einga manomdi tei okom ako are tonguamere epe ne yokamai “Yaromi no yokamai okonom ama ako are norowame,” diro fi ki singa ena yaromi bei moiro ne yokamai ako arongoro ena ne yokamai yokori moime.* Ro 6:4-5; Ef 1:19-20 13 Te komariki ne yokamai bianom faingua mapunom dourom boinga te ne ari Yura ari moikeinga yokamai moiro Mose ka di guwo dungua dourom boikeinga ena ne yokamai ei goimba epena Yai Gumam bei moiro ne yokamai te Kirisito gere yokori morainga mapunom erere te no yokamai bianom bepunga i muruwo kore de norome.* Ef 2:1, 4-5 14 Te komari no yokamai furo Yai Gumam ka di guwo dungua gore dikepungoro ena Yai Gumam mapunom i kanere ka di guwo dungua gore dikepunga mapunom i kerere munom ganom boime. Ena Yai Gumam ka i boingua i epemere eri yoro bakomdi tei buro siro Kirisito goinga ena bianom bepunga kore de norome.* Ef 2:14-16 15 Te Kirisito eri yoro bakomdi tei goingua ena no yokamai mora kanupunga Yai Gumam bei moiro murom moi koma deinga yokamai te murom yoporam boinga yokamai ime de erongoro iran i murom yokamai muruwo i ari noromanga tai epemere moinga fipune.* Kor 1:13
16 Ena yai ta uro “Ne yokamai kua kopuna i neiyo! Ne yokamai nuwi i neiyo! Te ne yokamai noniki kakom i bo te kapa koi gere engua mapunom bo te Yura ari iron moinga mapunom epe dourom boiyo!” di erowangua ne yokamai fikeiyo! * Ro 14:1-12 17 Tarom i muruwo tai noromanga tai dungua ena koma no yokamai kanupunga “Okome tai ta ori fuka duwame,” di fipunba Kirisito yaromi mora ungua iran epena no yokamai kanupunga tai ta ori mora fuka dume.* Ip 8:5; 10:1 18 Ena yai ta uro “Na kuwan kanikai ena na yai ori moiye. Ena ne yokamai kanom moko iwa name di fikenainga ne yokamai nen towane towane ganom kipi kokonan beiyo! Te ne yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan yokamai kanom akire diyo!” epe di erowangua fikeiyo! Ari yokamai yaromi kam akire duwainga i faikenamba yaromi nenen dem miriyom gorom i dourom boiro nenen kam akire dire* 1 Ko 4:6 19 Kirisito yaromi ako ki sikemie. Te no yokamai binom bei moiro ganom dinom kiapanom benguamere epe Kirisito yaromi bei moiro Yai Gumam gama kiapanom bei erome. Ena okonom kaunom gurom goranom bei engoro ganom dinom i u kumo si towane fungua ena binom kiapanom benguamere epe Yai Gumam gama u kumo si towane furo Kirisito si dauinga yaromi kiapanom bei erome. Ena Yai Gumam yaromi inokore ei finguamere epe gama yokamai erowai towaro beimie.* Ef 4:15-16 20 Ena ne yokamai te Kirisito gere goinga ena Satan yaromi te murom niki deinga yokamai ne yokamai yoporam boiro kiapanom beikenaime. Tamanume. Iran i ari yokamai mangi tai kan muruwo dourom boingamere epe ne yokamai dourom boikeiyo!* Gar 4:3-5, 9 21 Epemere yokamai “Ne yokamai kua i akeiyo! Te ne yokamai ama nekeiyo! Te ama okonomdi akeiyo!” epe duwainga dourom boikeiyo! * 1 Ti 4:3 22 Kawom, tai ta ta muruwo nopunga tarom i mora nowapunga i gouname. Iran i yokamai bei moiro mangi ari mapunomom towane i mari dere nuwi si norowainga i dourom boikeiyo! * Ais 29:13; Mt 15:9; 1 Ko 6:13 23 Te ne yokamai mora kaninga yokamai “Ne yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan yokamai kanom akire diyo! Te ne yokamai kanom moko iwa naro benangua ne yokamai ganom kipi kokonan bei ereiyo! Te ne yokamai ganom bei niki de ereiyo!” epe ka di guwo dinga ena ari suwo koropane “Yokamai mapunom mapunom muruwo mora fimie,” epe di fimba yokamai mapunom mapunom i muruwo fikeime. Kawom, no yokamai ka di guwo dingai dourom borapunga no yokamai tai ta ta niki dongua nomanenom boi tongua tarom i bire ime de tekenapune.

*2:2: Ef 3:4, 18; Kor 1:26

*2:3: 1 Ko 1:24, 30

*2:4: Ro 16:18; Ef 5:6; Kor 2:8

*2:5: 1 Ko 5:3

*2:7: Ef 3:17

*2:8: Kor 2:4

*2:9: Yo 1:14, 16

*2:10: Ef 1:21-22

*2:11: Ro 2:28-29

*2:12: Ro 6:4-5; Ef 1:19-20

*2:13: Ef 2:1, 4-5

*2:14: Ef 2:14-16

*2:15: Kor 1:13

*2:16: Ro 14:1-12

*2:17: Ip 8:5; 10:1

*2:18: 1 Ko 4:6

*2:19: Ef 4:15-16

*2:20: Gar 4:3-5, 9

*2:21: 1 Ti 4:3

*2:22: Ais 29:13; Mt 15:9; 1 Ko 6:13