16
Ari yokama “Tai ta ori beyo,” diro u boi teime
Mk 8:11-13; Lk 12:54-56
Ena ari fi kun dainga yokamai kanom Feresi te ari ta fi kun dainga yokamai kanom Sarusi yokamai u Yesu moingui tei ure Yesu kinam epe sire, “Ne tai ta ori wom benanga ena nonon kanapune. Kanapunga ena Yai Gumam ne mun fi erongua firapune,” dire mina wako teingoro * Mt 12:38; Lk 11:16; Yo 6:30 te Yesu “Taroma kakom ne yokamai epe dime. ‘Epena kamun kou daimie. Ena ongo kamun mun takoname,’ epe dimie. Te koimoiri ne yokamai dime. ‘Epena kuwokawo kengoro te kama sungoro te kamun kou daimie. Ena epena nimi suwamie,’ ne yokamai epe dime. Ne yokamai kamun kanere ena kamun takongua tarom i mora fimie. Te ne yokamai epena kakom i tai mapunom mapunom kanere ena epena kakom ka mapunom mapunom fikeimie. Ne yokamai epena mansinomdi moingi niki deinga moime. Te ne yokamai Yai Gumam ama fi kun dai tekeimie. Ne yokamai tai ta ori kanare mina wako nareimo? Ma deiyo! Komari yai Yona tai ta ori fuka di tongua tarom i towane ne yokama kanaimie,” Yesu di erere ari yokamai ema dero fume.* Yona 1:17; Mt 12:39; Lk 11:29
Feresi te Sarusi ari ka di mari de ereinga kanom kenom benaime
Mk 8:14-21
Ena Yesu mouwomdi finga ari nuwi dian koro naro beinga yokamai inokore ei fikere kaime dori iro kuime. Ena Yesu yaromi mouwomdi finga ari epe di erome, “Ne yokamai kan kenom beiyo. Ne yokamai Feresi te Sarusi ari kaime dori si bum boingua tarom i kan kenom beyo!” di erongoro * Lk 12:1 ena yokamai ka di ipo ka dere “Nonon kaime dori i ire kupunga ena iran yaromi ka epe dume,” epe dime. Yesu yokamai kanom fire “Tora bengoro ne yokamai ka di ipo ka epe dero ‘Nonon kaime dori dikeme?’ epe dime? Ne yokama fi kun gawo gera daimie. Epena ne yokamai fikeimo? Koma na kaime dori okonom koro muruwo ire dou dire ena ari 5,000 moinga ereika i fikeimo? Ne yokamai tai ta ta yo dungua gai tora mina gime? * Mt 14:17-21 10 Te kaime dori okonom koro muruwo te koro suwo na ire dou dire ena ari 4,000 yokamai ereika i fikeimo? Ne yokamai tai ta ta yo dungua gai tora mina gime? * Mt 15:34-38 11 Tora bengoro ne yokama na kaime dori kam di ereika i fikeime? Te ne yokama Feresi te Sarusi ari yokamai tainom bum boingua tarom i kan kenom beiyo!” Yesu epe di erome. 12 Di erongoro ena iran yokamai mora fimie. Yaromi kaime dori si bum boingua tarom kam di erekeme. Ma deiyo! Yaromi Feresi te Sarusi ari ka nuwi si ereinga kanom kan kenom beinga kam di erome.
Pita i “Yesu yaromi Mesia moimie,” di mari dome
Mk 8:27-30; Lk 9:18-21
13 Yesu akai koro Sesaria Firipai furo tei moiro ena mouwomdi finga ari “Ari yai opai na ari gaunom wam torae diro kanam eime,” di erongoro 14 yokamai “Ari suwo ‘Ne Yoane yokamai nuwi bui erongua yaromi moime,’ dime. Te ari suwo ‘Ne Iraiya yaromi moime,’ dime. Te ari suwo ‘Ne Yeremaia bo ka mapunom yai ta moime,’ epe dime,” di teingoro * Mk 6:14-15; Lk 9:7-8 15 ena Yesu “Ne yokamai na torae mapunom moiki dime,” di erongoro 16 ena Saimon Pita yaromi “Ne Mesia yaromi Yai Gumam i yokori moingua wam moinie,” di tongoro * Yo 6:69 17 ena Yesu Saimon di tome. “Saimon yo, ne Yona wam moire mun firo. Yai ta mangi moingua ne kanum epena dingai opom di erekeme. Ma do. Na aunam kamundi moingua yaromi ka i opom di eromie.* Mt 17:5 18 Ena na ka ta ne di erowaiye, ‘Ne Pita moiro kongo epemere moine. Ena na bei moiro ari fi ki si nareinga yokamai kongo boromdi kopu tei kenaiye. Te Satan yaromi yoporam sumuna i bire erekename. * Yo 1:42; Ef 2:20 19 Te Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai kori gumam ki na erowaiye. Ena tai ta ne mangi tawa “Ma do,” duwanga tarom i Yai Gumam kamundi ama “Ma do,” duwame. Te tai ta ne mangi tawa “Epe beiyo,” duwanga tarom i Yai Gumam kamundi ama “Epe beiyo,” duwame,’ na di ereiye,” Yesu Pita epe di tome.* Mt 18:18; Yo 20:23 20 Ena epenai Yesu bei moiro mouwomdi finga ari yokamai yoporam boiro di erome, “ ‘Na Mesia moime,’ diro ari muruwo di erekeiyo,” epe di erome.* Mt 17:9; Mk 9:9
Yesu yaromi “Na goiro tokoi arowaiye,” di erome
Mk 8:31–9:1; Lk 9:22-27
21 Boromdi te okome ama Yesu mouwomdi finga ari epe opom di ere moime: “Na Yerusarem akai naiye. Te na naika ena ari mokoinga te Yai Gumam fi mun ei teinga ari ori te ka di guwo dungua nuwi si ereinga ari yokamai na ganam kipi kokonan ori narowaimie. Ena yokamai na nai goraingoro te aro kakom suraiye moiro na tokoi arowaiye,” Yesu di erongoro 22 ena Pita Yesu akiro koro tei furo “Ne yai ori moinie. Ena ka epe dikeyo. Tarom i ne morangi tei fuka di erekenamie,” Pita kura kam di tongoro 23 ena Yesu awa tero Pita di tome. “Satanyo, ne na moiki tei fakai fo! Ne Yai Gumam inokore ei finguamere epe dourom boikenie. Ma do. Ne ari inokore ei fingamere epe towane dourom boinie. Ena na nainainga konom ne si fera de narenie.” Yesu epe di tome. 24 Boromdi Yesu “Nenta yaromi na douwinam boi narowangua yaromi nenen kam di ime dere te na eri yoro ika kipi kokonan ikamere epe yaromi ama eri yoro ire kipi kokonan ire na douinam boiro uname.* Lk 14:27 25 Te nenta yaromi epe ‘Na yokori moraiye,’ di firangua yaromi yokori moikere gorame. Te nenta yaromi ‘Na Yesu fi kun dai teika ena na goraiye,’ di firangua yaromi yokori moramie.* Mt 10:39; Lk 17:33; Yo 12:25 26 Te nenta mangi tai muruwo ako nowangua te yaromi yokori moikenangua tora tai ta yaromi ire name? Yaromi tai ta yo ire name. Yaromi tora tai ta ta tere kuiam meina barame? Tarom i dikeme. 27 Kakom suwo na aunam keranom sungua narongoro ena na ari gaunom wam unaikoro ena yokamai na kanam akire duwaime. Te na nuwi kokonan gan yokamai ama unaimie. Kakom tei na unaika ari yai opai kou kou einga na mokom bai erowaiye. Te ari yai opai nokapu beinga na ama mokom bai erowaiye. * Mt 25:31; Ro 2:6; Rew 22:12 28 Ena na ne yokamai kawom di ereiye. ‘Ari suwo koropane epena tawa moinga goikenainga ena kanainga na ari gaunom wam uro ari kiapanom bei erere yai ori moraika kanaimie,’ na epe di ereiye,” Yesu epe di erome.

*16:1: Mt 12:38; Lk 11:16; Yo 6:30

*16:4: Yona 1:17; Mt 12:39; Lk 11:29

*16:6: Lk 12:1

*16:9: Mt 14:17-21

*16:10: Mt 15:34-38

*16:14: Mk 6:14-15; Lk 9:7-8

*16:16: Yo 6:69

*16:17: Mt 17:5

*16:18: Yo 1:42; Ef 2:20

*16:19: Mt 18:18; Yo 20:23

*16:20: Mt 17:9; Mk 9:9

*16:24: Lk 14:27

*16:25: Mt 10:39; Lk 17:33; Yo 12:25

*16:27: Mt 25:31; Ro 2:6; Rew 22:12