16
Yesu kokonan yai ta nomanem fai tongua yaromi kam di boiro dume
Ena Yesu awa tere gama yokama ka eke dere epe di erome: “Yai ta bei moiro yai ta guwai gaiyom munmane ako nongua tarom i kiapam bei moimie. Te ari suwo u yai guwai gai munmane ako nongua yaromi moingui tei ure ‘Ne guwai gainum kiapam bengua yai ne guwai gainum fiasi koro koro domie,’ di teingoro ena yaromi kiapam bengua yai ‘Uwo!’ di tere ‘Ari “Ne na tainam fiasi koro koro domie,” di nareinga i kawom dimbo kasu dime? Ena ne na guwai gainam kiapam benga kokonan benga opom di naro! Ne na tainam tokoi kiapam benanga faikenamie,’ epe di tongoro ena kiapam bengua yai nomanemdi ka epe dume: ‘Na epena toramere benaiye? Na yai orinam kiapam beika kokonan ma dere nawi dowaro bemie. Na man baraika yoporanam dikemia. Te na ari kopunanom yana duwaika gai goiye. Ena na “Tai epe benaiye,” di fiye. Epe benaikere ena na yai orinam kiapam beika kokonan ma dere nawi dowangua kakom ari yokamai naikire ikinomdi naimie,’ epe diro ena iran kiapam yai ari towane towane yai oriyom kongo dinau bei teinga yokamai unom boingoro ari yokamai kiapam yai moingui tei wingoro yaromi yai ta koma ungua ‘Ne na yai orinam tarom toramena dinau bene?’ epe diro mina wako tongoro ‘Na eri nurom kopuna kei neinga tarom kowiyom i 100 yai orinom i dinau bei teiye,’ epe di tongoro ena kiapam yai ‘Ne dinau benga pepa i ire ame dere pepa koi “Na eri nurom kowiyom i 50 dinau bei eromie,” diro boro!’ epe di tongoro ena okome yai ta ungoro kiapam yai ‘Ne dinau toramena bene?’ epe diro mina wako tongoro ‘Na kui mukom gai 1000 dinau bei teiye,’ epe di tongoro ena ‘Ne dinau benga pepa i ire pepa koi “Na kui mukom gai 800 dinau bei erome,” diro boro!’ epe di tome. Ena okome yai oriyom ure kanongua kiapam yai ‘Okome yokamai kurere narowaime,’ diro yokamai dinau suwo bei erongua kanere bei moiro ‘Ari nomanenom fai eronguamere epe yaromi beme,’ diro kam akire di tome. Kawom, ari mena moinga yokamai bei moiro kongo mukom kokonan beinga kakom tei ari nomanenom fai erongua mapunom dourom boimba ari bau borangui akaiyom tei nainga yokamai bei moiro kongo mukom kokonan beinga kakom tei ari nomanenom fai erongua mapunom i dourom boikeimie.* Ef 5:8; 1 Te 5:5 Ena ne yokama kongo mangi tawa dungua ire ari yai opai bei nokapu de erere yokoinom ei nowainga beiyo! Te okome kongo ako nowainga gounangua kakom yokamai ne yokama ekiro akai moi derewo morainga akaiyom naimie.* Mt 6:20; Lk 12:33 10 Ena nenta tai gawo kenom nokapu benangua yaromi tai ori ama kenom benamie. Te nenta tai gawo gera kunei nowangua yaromi tai ori ama kunei nowame. * Mt 25:21; Lk 19:17-26 11 Ena iran ne yokama mangi tei kongonom kenom nokapu beikenainga ena yai ta meina nokapu wom kiapam benangua kokonan erekename. 12 Te ne yokama yai ta tarom kenom nokapu beikenainga ena yai ta ne yokama nenen tainum ako nowainga erekename. 13 Te kokonan gan towane yai ori surai kokonanom ama bei erekenamie. Yaromi yai ori surai kokonan bei erowangua ena yai ta niki de fi tero te yai ta mun fi towambo yai ta kuiam boi tere te yai ta kuiam boi tekenamie. Kawom, ne yokama Yai Gumam kokonan bei tere te kongo kokonan ama benainga faikename,” epe di erome.* Mt 6:24
Yesu bei moiro Yai Gumam ari kipanom bei erongua kam di mari dome
14 Ena Feresi ari kongo ako noware mun finga yokamai moire Yesu ka dungua muruwo fire ena kam ka singoro 15 ena Yesu “Ne yokama ‘Ari no kanom akire dowaime,’ diro ari moinga okonom muromdi tai nokapu beimba Yai Gumam ne yokama nomanenomdi kanomie. Te ari mangi tei moinga yokamai tai ta ta mun fingai tarom i Yai Gumam mun fikeme.* Mt 23:28; Lk 18:9-14 16 Te Mose ka di guwo dungua kam te ka mapunom ari kanom kakom kakom di mari deingoro ena okome Yoane nuwi bui erongua yaromi ume. Ena Yoane moi ungua kakom tei Yai Gumam ari kiapanom bei erongua kam man man muruwo di mari deimie. Ena ari muruwo yoporam boiro Yai Gumam kiapanom bei erongua akaiyom ikai naro beimie.* Mt 11:12-13 17 Ena okome man kamun gounamba Mose ka di guwo dungua muruwo goukenamie. Kam ori te gawo yo duwame.* Mt 5:18 18 Te ari nenta efem biyai ma dere opai ta inanguai yaromi yai opai kau einga bei niki dome. Te yai ta opai ta wiyom biyai koma ma de tongua oparomi kau enanguai yaromi yai opai kau einga bei niki dome,” Yesu epe di erome.* 1 Ko 7:10-11
Yai kongo munmane fai tongua te yai ta Lasarusi kanom
19 Ena Yesu akai nere ka epe di erome. “Ena ka ta duwaiye. Koma guwai gai ako nongua yai ta moime. Kakom kakom yaromi suna gai nokapu kou daingua fire kopuna nokapu wom nome. 20 Te yai kuwanom yai ta yai ori ikom kori gumamdi tei moime. Yaromi kam Lasarusi. Yaromi okom kauwom gamdi muruwo numon dome. 21 Te yaromi ‘Na guwai gai ako nongua yaromi kopuna nowangua ako boi berere koi suwangua nowaikore maranam mokoname,’ epe di fingua ena ari akire kori gumamdi tei eime. Te kei yokama ure yaromi numon donguai girawinom dori boi teime.* Mt 15:27 22 Ena okome yaromi goingoro Yai Gumam nuwi kokonan gan yokamai ure yaromi akire diro iro furo Aparam moingui tei de teingoro moime. Te guwai gai ako nongua yarom irai ama goingoro man sime. 23 Ena yarom irai guwom akai moiro gam kipi ori wom kaingoro ena yaromi toren kan teme iwa dero kanungua Aparam fakai iwa moingoro te Lasarusi gere ama moipire. 24 Ena guwai gai ako nongua yaromi u boiro ‘Auwo Aparamyo, ne na kanam firo! Fire Lasarusi awi dengoro ure nuwi ta okom su guire na girawinamdi enangoro girawinam goikename. Na e dongua boromdi tawa moiro ganam kipi ori wom kaimie,’ epe di tongoro 25 te Aparam bei moiro ‘Wanamyo, ne firo! Koma ne yokori moinga kakom tei ne tai nokapu inga dumba Lasarusi tai niki dongua ingua dumie. Te epena akai tawa yaromi nomanem akai nokapu morangoro te ne gan kipi kokonan inie. 26 Te tai ta ama kano! No yokama moipungi te ne yokama moingi suna tei Yai Gumam nuwi komo ori wom bai domie. Ena ari iwa moipunga komo i si morere ne yokamai moingi ime unaro benapunga faikename. Te ne yokamai koro ime moingai komo i si morere no yokama moipungi iwa unaro benainga ama faikename,’ epe di tongoro 27 ena guwai gai ako nongua yaromi ‘Ena iran auwo, na ne yana di erowaiye. Ne Lasarusi awi dengero na aunam ikomdi fure 28 fu na emenama okonom koro muruwo moingi tei fure ka yoporam boiro di erowangoro yokamai ama akai tawa ure ganom kipi kokonan ori inainga fanamia,’ epe di tongoro 29 ena Aparam ‘Ne emenuma yokama Mose kam boingua te ka mapunom ari kanom boinga i kerere firainga ena guwom akai kunaimie,’ epe di tongoro 30 ‘E e, auwo Aparamyo, ka i fikenaimba yai ta goingua yaromi arire emenama moingi tei nangoro yokamai nomanenom si awa towaimie,’ epe di tongoro 31 ‘Te yokamai Mose ka boingua te ka mapunom ari kanom boinga i kerere waiyom beire fikenainga ena yai ta goingua tokoi arire ka di erowangua yokamai nomanenom ama si awa tekenaimie,’ epe di tome,” epe di erome.* Yo 11:44-48

*16:8: Ef 5:8; 1 Te 5:5

*16:9: Mt 6:20; Lk 12:33

*16:10: Mt 25:21; Lk 19:17-26

*16:13: Mt 6:24

*16:15: Mt 23:28; Lk 18:9-14

*16:16: Mt 11:12-13

*16:17: Mt 5:18

*16:18: 1 Ko 7:10-11

*16:21: Mt 15:27

*16:31: Yo 11:44-48