2
Pauro “Ari yai opai muruwo ka epe nuwi si ero!” di tome
Ena ka mapunom towane fainguamere epe ne ari ka nuwi si ero!* Tai 1:9 Ena ne ari dumanom “Ne yokamai nuwi wain gikengua nere du dikeiyo! Te ari yokamai ‘Ne yokamai ari nokapu moinie,’ duwaro beinga ne yokamai mapunom nokapu beiyo! Te ne yokamai ganom dinomdi te denom minomdi kiapam nokapu beiyo! Te ne yokamai fi ki si teinga mapunom te denom minom ari mun fi ereinga mapunom te ka mapunom a ki singa mapunom i muruwo yoporam boiro bei moiyo!” diro ka nuwi si ero! Te epemere ne opai dumanom yokamai ama ka nuwi si ero! Ne furo “Ne yokamai ama yo tere wan moiyo! Te ne yokamai ari kanom ka sikeiyo! Te ne yokamai nuwi wain gikengua munmane nekeiyo! Tamanume. Ne yokamai mapunom nokapu opai koi yokamai kirawa si ereiyo!” diro ka i nuwi si ero!* 1 Ti 3:11 4-5 Opai dumanom yokamai epe wom morainga ena yokamai opai koi yokamai winom biyai te gan kui einga yokamai denom minom mun fi erowaro beinga te yokamai nen inokore ei firaingai kiapam nokapu benaro beinga te yo tere moraro beinga te nenen ikinom kenom benaro beinga te ari bei nokapu de erowaro beinga te winom biyai giranom gore duwaro beinga ka nuwi si erowaime. Ena opai koi yokamai epe wom bei morainga ena ari yokamai Yai Gumam kam mapunom i kam ka sikenaimie.* Ef 5:22
Ena ne opai dumanom ka di erengamere epe ne gaima gako yokamai ka di ero! Ena yokamai ama inokore einainga kiapam nokapu benaro beinga ne ka nuwi si ero! Te yokamai ne dowinum boraro beinga ne tai kan muruwo nokapu dungua beyo! Te ne ari ka nuwi si erenga ne denum minum feke dongoro ka kawom wanere di ero!* 1 Ti 4:12; 1 Pi 5:3 Te ne “Ari yokamai na ka dika ka sikenaime,” diro ka fananguamere do! Ena iran ne kianuma yokamai ka niki dongua di narekenainga yokamai gai goiro naimie.* 1 Pi 2:15
Ena ne furo nuwi kokonan gan yokamai ka epe nuwi si ero! Yokamai kiapanom bei erongua ari ka ta ka ta muruwo dinga giranom gore duwaime. Te yokamai kokonan nokapu benainga kiapanom beinga yokamai mun kanainga fanamie. Te yokamai ka niki dongua kiapanom ari mokom baire di erekenaime.* 1 Ti 6:1; 1 Pi 2:18 10 Te yokamai kiapanom ari tainom koro ama kunei ikenaimba kiapanom ari “No tainom muruwo nuwi kokonan gan okonomdi erowapungoro kiapam nokapu benaime,” duwaro beinga nuwi kokonan gan kokonan nokapu inaimie. Yokamai epe benainga ena ari yai opai muruwo “Yai Gumam ari akire di norongua yaromi ka nuwi si norongua ka i nokapu dume,” epe duwaimie.
11 Ena Yai Gumam “Ari yai opai kakom kakom moi kuwom suwainga inaime,” diro ari bei nokapu de erongua mapunom ari muruwo opom di erome. 12 Ena nonon yokamai “Yai Gumam bei nokapu de norongua no Yai Gumam mounom wako topunga tarom i ma dere te mangi tai niki dongua tarom i ama ma dopunie. Ena nonon mangi tawa moipungi inokore ei fipunga kiapam beiro te yo tere wan moiro Yai Gumam mapunom dourom boipune,” duwaro bepunga yaromi kirawa si norome.* 1 Yo 2:16; Ef 1:4 13 Ena no mapunom i bei moipungi nonon Yai Gumanom yoporam boingua akire di norowangua yai, Yesu Kirisito, yaromi keranom sungua ire u mari nangua kakom suwi moipunie. Ena no “Yaromi kawom u mari namie,” diro mora fipunga no kakom kakom moi kuwom suwapunga inapune.* 1 Ko 1:7; Fir 3:20 14 Ena yaromi “No ari yokamai tai niki dongua mapunom muruwo beikenaime,” diro meina bai norere te “Na nanan arinama denom minom feke wom dowaingoro ena mapunom nokapu dungua muruwo benainga mun firaimie,” ama diro goi norome.* Gar 1:4; 1 Pi 2:9; Ef 2:10
15 Ena iran ne ka i di ereika ari kirawa si ero! Te ne yoporam boiro ari denom minom bei erowai te ero! Te ari niki dongua mapunom benainga ne yoporam boiro kura kam di ero! Ena ari yokamai “Ne yai dikan moimie,” dikenaro beinga ne yoporam boiro ka di ero!* 1 Ti 4:12

*2:1: Tai 1:9

*2:3: 1 Ti 3:11

*2:4-5: Ef 5:22

*2:7: 1 Ti 4:12; 1 Pi 5:3

*2:8: 1 Pi 2:15

*2:9: 1 Ti 6:1; 1 Pi 2:18

*2:12: 1 Yo 2:16; Ef 1:4

*2:13: 1 Ko 1:7; Fir 3:20

*2:14: Gar 1:4; 1 Pi 2:9; Ef 2:10

*2:15: 1 Ti 4:12