3
Korin ari yokamai Kirisito gere si dauiro moimie
Ne Yai Gumam gama yokamao, koma na te ne yokamai gere moipunga ari yokamai denom minom Yai Gumam Murom moi erekenguamere ne yokamai epe moimie. Mangi ari inokore eingamere ne yokamai epe inokore eime. Te gan gawo yokamai mapunom mapunom fikeingamere epe ne yokamai Kirisito mapunom munmane fikeime. Ena na ari denom minom Murom moi erongua yokamai nuwi si erowaikamere ne yokamai epe nuwi si erowaika faikeme.* Yo 16:12 Gan gawo yokamai kua kopuna erowai tongua nowainga faikemba ami towane neime. Ena gan gawo yokamai moingamere ne yokamai epe moinga ena kua erowai tonguamere epe na ka nuwi si erowaika faikeme. Ena iran ami neingamere epe na kam nuwi si ereiye. Kawom, koma ne yokamai ka erowai tongua ikeinga te epena ama ikeimie.* Ip 5:12-13; 1 Pi 2:2 Ari denom minom Yai Gumam Murom moi erekengua yokamai beingamere ne yokamai epe beimie. Ne yokamai “Ari tai ako neinga inapune,” diro kura kam di ipo ka deinga mangi ari moingamere ne yokamai epe moime. Ne yokamai suwo bei moiro “No Pauro gama moipunie,” diro te suwo “No Aporo gama moipunie,” dinga mangi ari beingamere ne yokamai epe bei moimie.* 1 Ko 1:10-12; 11:18
Ena ne yokamai suwo “No Pauro gama moipunie,” diro te suwo “No Aporo gama moipunie,” epe dikeiyo! Aporo yaromi tora kokonan ime? Te na Pauro moika tora kokonan iye? No surai Yai Gumam nuwi kokonan gan moipuiye. No surai koma Yai Gumam kam ne yokamai nuwi si erepuika firo fi ki simie. Ari Wanopanom kokonan kapo kapo no surai norongoro ipuiye. Kokonan kapo kapo i epe: Yai ta tai ipom woinguamere no surai kokonan epe ipuiye. Koma na gunom kam ne yokamai nuwi si ereika ena tai ipom woinguamere na ka dika ne nomanenom ikai koi epemere woiye. Woikoro ena okome Aporo uro gunom kam suwo nuwi si erome. Yai ta tai woingua nuwi koiro boinguamere Aporo ka dungua kokonanom i epe bemie. Bemba Yai Gumam bei moingoro ena kua kopuna mokonguamere Yai Gumam epe bei moingoro ena no surai kanom mukom faime.* Ap 18:4, 11, 27-28; 19:1 Ena iran ari tai ipom woinga yokamai te ari tai woinga nuwi koiro boingamere epe yokamai gere kanom mokonangua faikemba Yai Gumam nenen benangoro tai mokongua yaromi kam mokonangua i fanamie. Ari kopuna ipom woinga yokamai te ari tai woinga yokamai nuwi koiro boinga yokamai kokonanom i towane beimie. Te epemere ari koma kam mapunom nuwi si ereinga yokamai te ari okome ure nuwi si ereinga yokamai ama kokonanom i towane beimie. Ena iran yokamai kokonan nokapu beingamere epe Yai Gumam meinanom erowaime. No yokamai uro ne yokamai gunom kam nuwi si eropunga i Yai Gumam gere kokonanom bepunie. Ena ne yokamai moinga i Yai Gumam tai woingua epemere moinga iran no yokamai suna tei kokonanom ipunie. Te ne yokamai moinga i Yai Gumam iki kengua epemere moinga iran no yokamai ikiyom i kepunie.* Ef 2:20-22
10 Ena Yai Gumam bei nokapu de narongua iran ari yokamai iki keingamere epe na iki keiye. Ari yokamai iki keinga mapunom muruwo fingamere epe na koma furo ne yokamai moingi tei furo ka di mari de ereika na iki kowiri epemere man wauye. Te ari iki mukom boingamere epe ari suwo okome fu ne yokamai moingi tei ure ka di mari de ereinga yokamai iki mukom epemere boi eime. Te “Ne iki mukom borainga yokamai kan kenom beire boiyo!” epe di fi ereiye.* 1 Ko 15:10 11 Te koma na Yesu Kirisito gunom kam di mari de ereika ena yaromi uro yokamai kowiri epemere fuka di erome. Yai ta uro ne yokamai kowiri epemere fuka di erowangua i kawom moikeme.* Ais 28:16; 1 Pi 2:4-6 12 Te ari yokamai suwo bei moiro “Yai Gumam iki irai kenapune,” diro furo erowai tongua tarom i kam gol iro kongo nokapu i kam siwa iro kongo tai ta ta nokapu dungua iro furo iki keingamere epe ari yokamai Yai Gumam kokonanom nokapu wom beime. Te ari suwo bei moiro “Yai Gumam iki irai kenapune,” diro furo bi dungua tarom epemere eri iro kui kewa iro furo iki keingamere epe yokamai Yai Gumam kokonanom niki dongua beimie. 13 Okome Kirisito uro ipu si norowangua kakom tei ari kokonan nokapu beimbo kokonan niki dongua beimbo kakom tei i mari dowame. Kakom tei e dongua dowangoro ari tai erowai tongua tarom ire iki keinga tarom i dekename. Te ari suwo tai eri bo kui kewa bi dungua tarom ire fure ikinom keinga tarom i dowamba kowiri dekenamie.* 1 Ko 4:5; 2 Te 1:7-10 14 Ena iran ari suwo koropane iki mukom boromdi boiro keinga tarom i e dongua dekenangua yokamai meinanom inaimie. 15 Te iki kapakom yaromi ikom ikai tei moingua te guwai gaiyom ikai tei ama dungua ena ikom dowangoro iki kapakom yaromi okom gurero mena de towame. Te guwai gaiyom muruwo dowamba iki kapakom yaromi dero goikename. Epemere ari yokamai Yai Gumam iki irai bi dungua tarom iro keinga tarom i dowangua yokamai meinanom ikenaimba Yai Gumam akire di erowangoro moi kuwom suwainga akaiyom inaime.
16 Ena ne yokamai Yai Gumam ikom dunguamere epe moinga mora fimie. Yai Gumam Murom ne yokamai denom minom ikai koi moi erongua* 1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16 17 ena ne yokamai yo tongua ari moinga iran ari bei niki de erowainga Yai Gumam mokom yokamai bei niki de erowame.
18 Ena ne yokamai nenen “Gumanom bauwi erekenapune,” diro benainga kiapanom moiyo! Ari bei moiro “Mangi ari inokore einga mapunom mora fi kun daipune,” epe di finga yokamai nomanenom si awa tere Yai Gumam inokore enguamere epe inokore enainga faname. Yokamai epe inokore enainga mangi ari kaningai “Yokamai inokore unanan eime,” dimba yokamai Yai Gumam inokore enguamere epe inokore einga ena inokore kawom eimie. 19 Te mangi ari inokore einga Yai Gumam kanungua “Yokamai inokore unanan eime,” epe dume. Komariki Yai Gumam kam mapunom epe boinguamere
Mangi ari “Nonon inokore nokapu epunga ena nonon ‘Epe benapune,’ di firo epe benapune,” dimba yokamai nenen gumanom bauwinga Yai Gumam bei dongoro yokamai “Tai epe benapune,” dinga beikenaime.
epe boime.* Yop 5:13 20 Te yai ta kam mapunom ta epe boime:
Mangi ari inokore einga irai unanan fumia Ari Wanopanom mora fimie.
yaromi epe boime.* Sam 94:11 21 Yai Gumam epe fingua irai ena iran nonon “Mangi ari inokore nokapu einga no ari wanopanom yokamai moraime,” epe dikenapunba Yai Gumam kam towane bawom duwapune. Ne yokamai nokapu moraro beinga Yai Gumam taikan muruwo eromie. 22 Ena ne yokamai nokapu moraro beinga Yai Gumam na Pauro te Aporo te Pita nowi ne yokamai moingi tei de norome. Te Yai Gumam mangi tai kan muruwo ne yokama erome. Te yokori morainga bo te gorainga Yai Gumam ne yokamai ama eromie. Te ne yokamai epena nokapu moinga te okome ama nokapu morainga Yai Gumam ne yokamai ama akire di eromie. Tai kan i muruwo ne yokamai tainom dumie. 23 Te ne yokamai Kirisito si dauinga iran te Kirisito Yai Gumam si dauiro moimie.

*3:1: Yo 16:12

*3:2: Ip 5:12-13; 1 Pi 2:2

*3:4: 1 Ko 1:10-12; 11:18

*3:6: Ap 18:4, 11, 27-28; 19:1

*3:9: Ef 2:20-22

*3:10: 1 Ko 15:10

*3:11: Ais 28:16; 1 Pi 2:4-6

*3:13: 1 Ko 4:5; 2 Te 1:7-10

*3:16: 1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16

*3:19: Yop 5:13

*3:20: Sam 94:11