15
Yesu kan wain mukom koinguamere epe kawom moime
Ena Yesu ka kuiam epe di norome: “Na kan wain mukom koinguamere epe kawom moiye. Te na aunam i kan wain kiapam bengua yaromi moime. Ena na moika yokam ta mukom koikengua na aunam bore domba te yaromi yokam mukom koingua i muruwo ‘Mukom munmane korame,’ diro munom go di domie.* Mt 3:10 Ena na ne yokamai ka di ereika ena ne yokamai denom minom feke de eromie.* Yo 13:10 Ne yokama na moraiki moiyo! Ena na ne yokama moraingi moraiye. Kan wain yokam yo duwangua mukom koikenamba yokam kan tei duwangua mukom koramie. Benguamere epe ne yokama na moraiki tei morainga mukom ama koraimie.* Yo 6:56 Te na wain mukom koingua kanom moikoro te ne yokama kanom yokam moimie. Nenta na moraiki tei morangoro te na yaromi morangui tei moraika ena yaromi mukom munmane koramie. Koramba ne yokama na moraiki tei ama moikenainga ena tai ta ta muruwo beikenaime.* Yo 15:16; 2 Ko 3:5 Nenta na moiki tei moikenangua yaromi eri niki dongua yokam mukom koikenguamere epe moime. Ari yokamai yokam i borere fiasi mena dowaingoro girom goramie. Ena okome yokamai ire fiasi e donguai deingoro domie.* Mt 7:19; 13:42 Te ne yokamai na moraiki tei moraingere te na kanam i ne yokama fai erowangua ena ‘Tai ta epe inapune,’ di firainga mina wako narowainga tarom i erowaiye.* Yo 14:13; 15:16; 16:23-24 Ena ne yokama mukom munmane korainga ena ari yai opai muruwo ‘Ne yokamai na ganama moimie,’ diro te na aunam kam akire duwaime.* Mt 5:16 Na aunam dem miriyom na mun fi naronguamere ena epe na denam minam ne yokama mun fi ereiye. Ena na denam minam ne yokama mun fi erowaro beika ne yokamai na moiki tei moiyo! 10 Ena na bei moiro na aunam ka di guwo dungua gore diro ena mora fikai na aunam dem miriyom mun fi naronguamere ena ne yokamai bei moiro na ka di guwo dika gore diro ena mora firaingai na denam minam ne yokamai mun fi ereiye.* Yo 14:15; 1 Yo 2:5 11 Ena ‘Na mun fikamere ne yokamai epe ama mun firainga mapunom fai si di erowame,’ diro ka i di ereiye.* Yo 17:13 12 Ena na ka di guwo di ereika i epe dume: Na denam minam mun fi ereikamere epe ne yokama denom minom nenen towane towane mun fi ereiyo!* Yo 13:34 13 Ena nenta dem miriyom ariyoma mun fi erere ena goi erowangua ena mun fi erongua mapunom i ari yokamai mun fi ereinga mapunom muruwo iwe de tomie.* Yo 10:11; 1 Yo 3:16 14 Ena ne yokama na ‘Tai beiyo!’ diro di guwo di ereika i benaingai na arinama moraimie.* Mt 12:50 15 Te nuwi kokonan gan yokamai bei moiro nuwi kokonan kiapam bengua yaromi tai bei moingua kankeinga iran i na ‘Ne yokamai nuwi kokonan gan moimie,’ dikeipa na aunam ka di narongua fikamere muruwo epe di ereika ena na ‘Ne yokamai arinama moimie,’ di ereiye. 16 Ne yokamai na nou kei ei narekeimba na ‘Ne yokamai fure mukom kakom kakom yo duwangua koraime,’ diro nou kei ei ereiye. Ena iran ne yokamai na mapunanam inokore eiro ‘Tai ta epe inapune,’ diro aunam mina wako towainga erowame.* Yo 15:5; 16:23 17 Ena na ka epe di guwo di ereiye: Ne yokama denom minom nenen towane towane mun fi ereiyo!” epe di norome.* Yo 13:34
Fi ki si tekeinga ari yokamai furo Yesu gama yokamai niki de fi erowaime
18 Ena Yesu ka ta epe di noromie: “Ena fi ki si tekeinga ari yokamai ne yokama niki de fi erowainga ena fiyo! Koma yokamai niki de fi nareimie.* Mt 10:22; 1 Yo 3:13 19 Te ne yokama mangi ari morainga ena mangi ari nenen arinoma mun fi ereingamere epe ne yokamai mun fi ereimba ne yokamai mangi ari moikeimie. Na ne yokama nou kei eika ena iran mangi ari niki de fi ereime.* Yo 17:14; 1 Yo 4:5 20 Na ka ‘Nuwi kokonan gan i bei moiro kiapam yai iwe de tekemie,’ epe di ereikarai inokore ei moiyo! Epe mere ari yokamai na bei niki de nareingamere epe yokamai bei moire ne yokamai ama bei niki de erowaimie. Te yokamai na ka di ereika gore dinga ena yokamai ne yokamai ka di erowainga ama gore duwaime.* Yo 13:16 21 Ena ne yokama na ganama moinga te yokamai na aunam na nawi dongua yaromi gumam kankeinga iran i yokamai bei moiro ne yokamai bei niki de erowaime.* Mt 5:11; Mk 13:13; Yo 16:2-3 22 Te na uro ari yokamai ka di erekeika ena iran yai ta ‘Yokamai bianom beimie,’ epe diro di fikemba epena na uro ka di ereika ena ‘Yokamai bianom beikepunie,’ duwainga faikeme. 23 Te nenta na niki de fi narowangua yaromi na aunam ama niki de fi towame.* Lk 10:16 24 Te na bei moiro ari tai ori epe beikeinga tarom i ari yokamai moingi suna tei beka i beikenaika iran Yai Gumam ‘Yokamai bianom fai eromie,’ duwangua i faikenamba na uro tai ori irai mora beka iran i Yai Gumam ‘Yokamai bianom fai eromie,’ duwangua i mora fanamie. Te yokamai mora kaninga na mora uro tai ori beikoro kanero epena na te na aunam gere no surai niki de fi noreimie.* Yo 9:41 25 Ena yokamai epe beingoro ena Mose ka di guwo dungua yokamai erongua kawom epena i mukom faimie. Ka i epe:
Na tai niki dongua ta beikeipa yokamai niki de fi nareime.
ka i epe dume.* Sam 69:4 26 Ena na aunam morangui tei moraika kakom na ne yokama okonom akire di erowangua yaromi awi ne yokamai moraingi tei dowaiye. Yaromi ka kawom dungua murom moimie. Yaromi aunam moingui tei ama moiro ena ure na kanam ne yokama di mari de erowamie.* Yo 14:26 27 Di mari de erowamba koma ne yokama na gere moiro ena na kokonan mapunom boika te ne yokama moi finga epena ama moinga ena ne yokama na kanam ama di mari dowaime,” epe di norome.* Lk 1:2; Ap 5:30-32

*15:2: Mt 3:10

*15:3: Yo 13:10

*15:4: Yo 6:56

*15:5: Yo 15:16; 2 Ko 3:5

*15:6: Mt 7:19; 13:42

*15:7: Yo 14:13; 15:16; 16:23-24

*15:8: Mt 5:16

*15:10: Yo 14:15; 1 Yo 2:5

*15:11: Yo 17:13

*15:12: Yo 13:34

*15:13: Yo 10:11; 1 Yo 3:16

*15:14: Mt 12:50

*15:16: Yo 15:5; 16:23

*15:17: Yo 13:34

*15:18: Mt 10:22; 1 Yo 3:13

*15:19: Yo 17:14; 1 Yo 4:5

*15:20: Yo 13:16

*15:21: Mt 5:11; Mk 13:13; Yo 16:2-3

*15:23: Lk 10:16

*15:24: Yo 9:41

*15:25: Sam 69:4

*15:26: Yo 14:26

*15:27: Lk 1:2; Ap 5:30-32