18
Yai Gumam bei moiro iki birom ori wom Bapiron bei niki dongoro iki akai fo emie
Ena tai i mora fuka dungua na kanikai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta kamundi tei ma dere ako mangi umie. Gan i yoporam boingua iro te keranom bau boingua iro ako mangi ungoro ena man sinomdi koro koro muruwo bau boimie. Ena gan i uro ka yoporam boingua epe dume.
“Iki birom ori wom Bapiron iki akai i mora ako siro fo emie. Na mora kanikai Bapiron iki akai i ako fo emie. Ena epena murom niki deinga yokamai u Bapiron ikinom akainom moingi tei uro kei faimie. Te kapuka niki dongua ari mun fi erekeinga yokamai ama u Bapiron ikinom akainom moingi tei uro kei faimie.* Rew 14:8; Yer 50:39 Te ta bengoro Bapiron iki akai i ako siro fo eme? Bapiron ari yokamai bei moiro tai mapunom niki dongua munmane beingamere epe ari yai opai man man muruwo moinga yokamai beimie. Te man sinomdi tawa ari wanopa beinga yokamai furo Bapiron ari yai gumam kasu yaromi dourom boingamere epe yokamai yai gumam kasu yai dourom boimie. Te Bapiron ari yokamai tai kan muruwo kuianom boi ereingoro ena ari meina beinga te meina bainga yokamai bei moiro tai kan muruwo Bapiron ari erere kongo mukom munmane imie,”
epe diro u boimie. Epe u boingoro ena na fikai ka giram ta kamundi; tei ako unguai ka epe dume:
“Na ganama yokamao, ne yokamai Bapiron akai tei ma dere u mena wiyo! Ne yokamai Bapiron akai tei ma dere u mena wiyo! Ne yokamai Bapiron ari bianom fainguai ama inaingai iran i yokamai bianom faingua meinanom niki dowangua inaingamere epe ne yokamai ama inainga fanama ne u mena wiyo!* Ais 48:20; Yer 50:8; 2 Ko 6:17 Bapiron ari yokamai bianom fainguamom i moko iwa furo kamundi tei fungua te na bei moiro yokamai bianom bei moinga muruwo wom kanikai iran meinanom niki dowangua erowaiye.* Yen 18:20-21; Yer 51:9 Ena ne na ewi dowaika Bapiron ari bei niki de erowainga yokamao, ne yokamai furo yokamai tai niki dongua beingamere epe tai niki dowangua yokamai bei ereiyo! Te ne yokamai tai niki dowangua Bapiron ari mokom bai erowainga i moko iwa fure bei ereiyo! Te Bapiron ari bei moiro ari kipi kaingua bei ereingamere epe ne yokamai furo kipi ori wom karangua yokamai ereiyo!* Sam 137:8; Yer 50:15, 29; 2 Te 1:6 Te yokamai nenen kanom akire di iwa dere te eken ori wom beingamere epe ne yokamai furo kipi karangua mapunom munmane bei ereiyo! Te Bapiron ari yokamai denom minomdi ikai koi ka epe di fime: ‘No yokamai ari ori moipune. Te ari yai opai munmane u no moipungi tei wingoro ena no yokamai towane moikepune. Tai ipun dowangua mapunom i no yokamai fuka di norekenangua no yokamai kai meikenapune. I kawom tamanume,’ epe dinga* Ais 47:7-9 ena na yokamai ipu si ereika yaromi yoporam boingua kapakom moika iran i na uro aro kakom towane wom tai niki donguai mapunom mapunom yokamai bei erowaiye. Na bei moiro nupi fanainga mapunom munmane yokamai erere te kai ori wom meinainga mapunom erere te meran ori wom gorainga mapunom ama erowaiye. Ena iki birom ori wom Bapiron i muruwo e dongua dowame,”
ka giram i epe dume.* Rew 17:16
ena ari mangi tawa ari wanopa beinga yokamai koma bei moiro Bapiron ari yai gumam kasu dourom boingamere epe yokamai beiro te Bapiron ari guwai gai munmane ako neingamere epe yokamai ama ako neinga yokamai kanaingai iki birom ori wom Bapiron e dongua dero enuku unangoro kanero kai ori wom meinaime.* Rew 17:2 10 Te Bapiron ari kipi ori wom karangua inaingoro ari wanopa beinga yokamai kanero kuri firo fakai wom tei moiro ka epe di erowaime:
“Aiya, ne Bapiron ari yokamao, ne yokamai kanom fi eropune. Ne yokamai iki birom ori wom kei fairo te yoporam ori wom boingua ako moimba Yai Gumam uro kakom gurom towane ne yokamai bei niki de erongoro ikinom akainom i fo emie,”
epe di erowaime.* Dan 4:30
11 Ena Bapiron ari nenta guwai tokoi meina barangua moikeinga iran ari mangi tei moiro meina bainga yokamai iki birom ori wom inokore ei tero kai meiro denom minom kipi karangoro wan moraime. 12 Te tai guwai gai koma meina beinga tarom i tora dumie? Ena guwai i kongo gol te kongo siwa te kongo wom nokapu te torame nokonomdi tokoinga tarom i epemere dumie. Te guwai ta i gai feke nokapu wom te gai kou daingua te gai i furako faingua tarom epemere ama dumie. Te guwai ta i eri kam kam muruwo kipom sungua te non ta i kam erefan kiyom i ire tai kan i munmane wom beinga tarom te eri meina ori wom boingua eriyom i iro tai beinga tarom te kongo ain bo te kongo nokapu wom iro tai beinga tarom i ama dumie. 13 Te tai ta i gene i neinga kuwanom i kipom sungua te nurom kanom kanom i kipom sungua te nuwi wain ya te eri oriwa mukom nurom te kui witi kuwanom nokapu te non burumakau te non sipsip te non kosi te kari non kosi gureinga tarom i ama dumie. Te yokamai ama bei moiro “Ari uro kokonan yo morom bei norowaimie,” diro nuwi kokonan yai opai meina bei ereimie. Ari meina bainga yokamai guwai epemere ako moimba Bapiron ari muruwo wom meina barainga yokamai moikeimie. 14 Ena ari meina bainga yokamai furo “Ne Bapiron ari yokamao, ne yokama guwai tai ta ta muruwo kuianom boi erongua tarom i muruwo mora goumie. Te tai kan i muruwo wom meina ori bainga te tai eken beinga tarom muruwo wom mora goumie. Ena ne yokamai guwai gai i muruwo koma ako neinga tarom i tokoi kankenaime,” epe duwaime. 15 Ena ari tai kan i muruwo Bapiron ari meina bei erere kongo mukom ori wom inga yokamai furo Bapiron ari yokamai kipi ori wom karangua firainga kanero kuri firo fu fakai wom tei furo ariro denom minom kipi karangoro kai mei moraimie. 16 Epe moiro ka yoporam boiro epe duwaime:
“Aiya, ne Bapiron ari yokamao, ne yokamai kanom fi eropune. Ne yokamai iki birom ori wom kei fairo te gai suna gai feke nokapu wom fire te gai suna kou daingua ama fire te kongo gol bo te kongo nokapu wom ire eken bei erere te torame nokonomdi tei tokoimba* Rew 17:4 17 epena kakom gurom towane ne yokamai kongonom mukom te eken guwai i muruwo wom mora goumie,”
epe dimie.
Ena kakom tei nuwi kopare kan akoinga yokamai muruwo te ari nuwi kopare meina eiro akai bakom ta naro beinga yokamai te nuwi kopare i kiapam beinga gan yokamai te ari muruwo fui nuwi tei kokonan beinga yokamai muruwo iki birom ori wom Bapiron dungui fakai tei moiro 18 kanaingai iki birom ori irai dowangero enuku unangua kanere ka epe u boiro “Iki birom ori wom dunguamere epe iki birom ori ta dikeme,” epe diro 19 ena man sinom kuwan bengua iro binomdi kopu tei buire denom minom kipi karangoro kai meire u yoporam boiro epe boraime:
“Aiya, ne Bapiron ari yokamao, ne yokamai kanom fi eropune. Ne yokamai iki birom ori wom kei faingoro ena no nuwi kopare ako neinga yokamai fui nuwi wan furo ne yokamai moingi tei furo tai kan muruwo meina beiro kongo munmane ipunie. Te epena kakom gurom towane ne yokamai guwai gainom i mora goumie,”
epe diro u boraime.
20 Ena na ka duwaiye, “Iki birom ori wom i niki dere iki akai fo engua iran i ne kamundi tei moinga yokamai mun oriwom fiyo! Te ne Yai Gumam gama yokamao, te ne Yesu ewi dongua finga yokamao te ne ka mapunom di mari deinga yokamao, ne yokamai ama mun ori wom fiyo! Koma Bapiron ari yokamai furo ne yokamai bei niki de ereingamere epe Yai Gumam bei moiro yokamai ipu si erero meinanom niki dongua mokom bai erongua iran i ne yokamai ama mun ori wom fiyo!” epe di ereiye.* Ais 44:23; Diu 32:43; Yer 51:48; Rew 19:1-2
21 Ena tai kan i mora goungoro Yai Gumam nuwi kokonan gan yoporam boingua yaromi furo kongo ipun ori wom dongua akire di moiro fiasi fui nuwiri tei dere ka epe dume:
“Na kongo i fiasi oropo tei deikamere epe iki birom ori wom Bapiron i ako suwangoro ena ari yokamai iki birom ori irai tokoi kankenaimie.* Yer 51:63-64 22 Te ari yokamai towa ta nokom duwangua tokoi fikenaimie. Te yokamai ari wi duwainga ama fikenaimie. Te yokamai mukare bakom bo te tai fu dinga tarom mapunom mapunom nokom duwangua ama tokoi fikenaimie. Te ari kokonan mapunom mapunom finga yokamai tokoi u ne Bapiron ari yokamai moingi tei kunaimie. Te ari bei moiro kui kuwanom ire iki birom ori ikai tei kaime dori tokoi beikenaimie.* Ais 24:8 23 Te kewa dere bau boinguamere epe iki birom ori ikai tei tokoi bau boikename. Te yai gan ‘Opai inapune,’ duwainga bo te opai gan ‘Yai kau enapune,’ duwainga kam i iki birom ori ikai tei tokoi epemere dikenaime. Ena tora bengoro Yai Gumam ne Bapiron ari yokamai bei niki de erowame? Ne yokamai moingi suna tei meina bainga yokamai bei moiro man sinom boromdi tawa ori beiro moimie. Te ne yokamai bei moire gene mane mapunom mapunom ire wanere ari mangi tei moinga yokamai kinanom si ereimie.* Yer 16:9; 25:10; Ais 47:9 24 Te ne yokamai bei moiro Yai Gumam kam di mari deinga yokamai te gama yo teinga yokamai ei goimie. Kawom, ne yokamai bei moiro mangi ari munmane man sinomdi tei moinga yokamai ei goimie. Ena iran Yai Gumam uro ne yokamai bei niki de erowame,”
yaromi ka epe dume.* Yer 51:49; Mt 23:35; Rew 17:6

*18:2: Rew 14:8; Yer 50:39

*18:4: Ais 48:20; Yer 50:8; 2 Ko 6:17

*18:5: Yen 18:20-21; Yer 51:9

*18:6: Sam 137:8; Yer 50:15, 29; 2 Te 1:6

*18:7: Ais 47:7-9

*18:8: Rew 17:16

*18:9: Rew 17:2

*18:10: Dan 4:30

*18:16: Rew 17:4

*18:20: Ais 44:23; Diu 32:43; Yer 51:48; Rew 19:1-2

*18:21: Yer 51:63-64

*18:22: Ais 24:8

*18:23: Yer 16:9; 25:10; Ais 47:9

*18:24: Yer 51:49; Mt 23:35; Rew 17:6