11
Yaubada ꞌana tosimana nidi ꞌeluwa
Muliyega ꞌetoguna ꞌebweuna ꞌiꞌebwaꞌegu ꞌatuwa ꞌebe ꞌetopwapwa, ta ꞌenega ꞌieonegu, ꞌigwae, “ꞌUtoolo be Yaubada ꞌina Anuwa Tabu ta ꞌebe taliya wate ꞌuꞌetopwapwadi, be wate tobwagobwagoyao solanaya ꞌusawadi. * Lu 21:24; Et 13:5Ta esi Anuwa Tabu mwaumwauna geyaꞌabo ꞌuꞌetoꞌetopwapwa, manuna mwaumwauna nate ꞌowagao manudi, taudi nate nigeya me Yudia, be ꞌaediyega Yaubada ꞌina ꞌasa nina sida giebaili nawalae potitu soladiya. Ta tosimana ꞌeluwa yaetunedi, ma ꞌadi ꞌoama ꞌatuwa nadigega kwabulao ꞌadi ꞌoama, be Yaubada ꞌina ona sida simane ꞌasiyata tuwelo analedi be sikisiti nidi soladiya.”
* Sak 4:11, 14Tosimana ꞌeluwa nidi ꞌatuwa kaiwe olibe ꞌeluwa, ta wate ꞌatuwa mayale nidi ꞌeluwa sitootoolo baleꞌu ꞌana ꞌInapwana matanaya. Ta ꞌeguma yaita ꞌitoo be ꞌietalauwala tosimana nidi ꞌediya, ꞌawe sabelulu ꞌawadiyega ꞌiapwesa be ꞌadi talauwala nina ꞌigietoꞌumaliye, be gete ꞌenega ꞌadi talauwalao siloemwawasidi.
Siteluwa gete ma idi loina, be tuta nidi Yaubada ꞌina ona sisimasimana, ꞌusana galewega siꞌetobodedi. Wate ma idi loina wewelupwa ꞌediya, be sida elala. Wate ma idi loina mwau be ꞌelouya manudi, be ꞌabo to tuta ꞌena nuwanuwadi be mwau nidi siapwesama sida apwesa tuga.
* Et 13:1ꞌEnega tosimana ꞌeluwa nidi ꞌidi simana tomota ꞌediya ꞌigumwalaya, ga yobai ꞌebweu gaula nina sinabwana ꞌenega ꞌiapwesama, ga ꞌilosaiya tosimana nidi ꞌediya, ta ꞌiewaiwai ga ꞌiloemwawasidi. Ta kokowadi sida ꞌeno besobeso ꞌasa sinabwana solanaya. ꞌAsa nina lowa ꞌida ꞌInapwana ꞌena sigiekeloseyena, ta ꞌasa nina ꞌana kunuwadawada sieesena Sodoma, nai Itipita.
Tomota yauyaudi sida mai bodao be susuyao be ꞌenanao be ꞌebeloinao ꞌediyega, be ꞌenega kokowa nidi sida ꞌitaꞌitadi ꞌasiyata ꞌetoi ta tupwana ꞌediya. Ta kokowao nidi ꞌadi saꞌuꞌaliꞌali siꞌetobodena. 10 Ta me baleꞌu sida gwausowala tosimana ꞌeluwa nidi ꞌidi mwawasa manuna, be sida gimasula, be oboboma sida ꞌebwaya ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌenaya, manuna palopita ꞌeluwa nidi ꞌelouya sinabwadi me baleꞌu ꞌediya simeꞌedi.
11 Ta ꞌasiyata ꞌetoi be tupwana sigumwala, ga Yaubada yawasina ꞌediya ꞌiꞌebwaya, ga sitoolo, ꞌenega tomota yaudi siꞌitedi, ta simatauta sinabwana. 12 * 2 Kin 2:11ꞌEnega palopita ꞌeluwa nidi ꞌenana galewega sinonona, ꞌionaona ꞌediya, ꞌigwae, “Watuꞌema bada.” ꞌEnega pwanega situꞌetuꞌe, ta ꞌadi talauwalao nidi siduneduneyedi. 13 Tuta nina gote ꞌenaya mwaniꞌiniꞌi sinabwana ꞌiapwesa, ga ꞌasa nina sinabwana ꞌana weyala sanau ꞌediyega ꞌebweu sena ꞌiligeina, ga tomota ꞌadi yau sebeni tausani simwawasa mwaniꞌiniꞌi nina ꞌenega. Ta tomota nidi taudi situpwa simatauta ꞌaiꞌaila, ꞌenega Yaubada nina galewaya situpuna ꞌina waiwai manuna.
14 * Et 9:12Ta ꞌelouya ꞌeluwena niꞌatu ꞌigumwala, ta ꞌetonina ꞌiabe ꞌiapwesa.
Yoguli esebenina ꞌimuꞌena
15 * 1 Ko 15:24-25; Et 19:6; Dan 7:13-14ꞌEnega anilose esebenina ꞌina yoguli ꞌimuꞌena, ta galewega ꞌenadi sinabwana ꞌenega sigwaegwae, “Toꞌetoseyana nina maTamana Yaubada niꞌatu sietoloina baleꞌu ꞌina ꞌebeloinao maiboꞌadi ꞌediya, ta geyaꞌabo ꞌidi loina nina ꞌigumwagumwala.”
16 * Et 4:4, 9-10Ta ꞌinapwanao nidi site tuweniti powa Yaubada matanaya simiyatowa ꞌidi ꞌebemi esaesa ꞌediya, taudi sibeꞌu sanamwaꞌuta ga ꞌenaya silotuputupu, sigwaegwae:
17 * Et 1:8, 20:11-13; 2 Ko 5:10“ꞌIma ꞌInapwana Yaubada Toewaiwai sayo, ꞌoyo ꞌumiyami batuwa, be tuta lowa ꞌediya ꞌumiyami, ꞌalokagutoki ꞌemuya, manuna ꞌimu waiwai sinabwana ꞌugieapwesena, ꞌenega ꞌueꞌale be ꞌuda loina. 18 Taudi nigeya me Yudia sigamwasowala ꞌaiꞌaila, ta esi ꞌimu bwaꞌomatana ꞌana tuta ꞌiapwesama be tomwawasao sitoolo be ꞌuloinedi, ta ꞌimu palopitao ꞌadi eꞌisa ꞌuda ꞌebwaꞌedi, be ꞌimu tomota maiboꞌadi ꞌadi eꞌisa ꞌuꞌebwaꞌedi, taudi sinasinabwadi be gidagidalidi ꞌediya, manuna taudi sana ꞌamu toꞌamayabao. Ta esi baleꞌu ꞌana togietoꞌumaliyao ꞌoyo ꞌuda gietoꞌumaliyedi.”
19 ꞌEnega Yaubada ꞌina Anuwa Tabu galewaya ꞌigigegena, ga Dedewaga Tabu, Anuwa Tabu solanaya, yaꞌitena, ga Dedewaga nina solanaya ꞌina onaupaupa ꞌana buki ꞌimiyami. ꞌEnega namala, be ꞌenanao, be wepalala ꞌina dudu, be mwaniꞌiniꞌi, be ꞌusana pulipulidi ta paꞌalidi, siapwesama.

*11:2: Lu 21:24; Et 13:5

*11:4: Sak 4:11, 14

*11:7: Et 13:1

*11:12: 2 Kin 2:11

*11:14: Et 9:12

*11:15: 1 Ko 15:24-25; Et 19:6; Dan 7:13-14

*11:16: Et 4:4, 9-10

*11:17: Et 1:8, 20:11-13; 2 Ko 5:10