13
GAMANI MA KAUNSORIHO PESUTA QAARARE
Nikei iso keke gamani ma karaho noo qusubaite qaarare. Oi nokoho beedzae oi teeho bahe Ohongaho nenanita beedzae oorai oke Ohongai paanaiteta.
Oho qubake abi teei oho basesa eetaquko Ohongaho isaki riitakoi. Riiteqi noi oho ipi ma habara saridzakoi. Oi oho sooparai te baura qidzaho ibo eetoraidzaranihe qangaho basesake eetorai. Oonita nii bamu abi beedzae oonomaho atti eetaqu mae? Isanate nii baura qidzake dzoomami oho hasa hiiremi nii bamu noho atti eetaqu.
Mooro. Pirittani noi Ohongaho qaru eeteqi niike qidzaitakoi. Qate nii baura qanga teeke dzoomaqi atti eetaridzoni. Oi noi te sepeke saipa aimoraidzarani. Noi Ohongaho quba eeteqi koiri kairiho ipi moitare tuumorai.
Oonita nike noo qusubaiteqa eto saipa oho atti quba keke eetainohe tete qidzaniqi hiireqi qusubaite qaarare. Nokoi sanisanike Ohongaho qaru eetoraimi napai ooqaho qubake ttagetti biireqi oho baura too teetorai.
Oonita ttagetti oke ttagettiho opisa moiteqa raiseniho ttuma oke paha oho abi moitare. Qate apeho dzapake qusubaitaridzo teena oke paha eetare. Ma isaki ape ma apeke hiibaqu oke gama qusubaite soubidzare. Oi paha nii abiho ttuma ipi ma ari moitaridzo oke hairiamake moitemi oho kahosa bamu naatare.
DZASAHO TETE
Qate nii dzasaho quba eetaqu oke ipibireqi sama niime qaanataama naate moite qaarare. Oi teei temu nomeho dzasa eetoraquko oi hu nooho isaki keke bahe bagenomanipamu naatakoi. Oi hu nooi hee, Nii eto apuata eetaino, Nii eto teete baataino, Nii eto guume eetaino Nii eto peetta eetaino.
Ohoke hiiroraihe oho noo ape ma ape paha oorai oke gamaqa susupu sengibeteqi nooraho nakuta mootomi meenoma naataqu, noorai noo ape bahe, Nii sama niimeho quba dzasa eetoraiho isakita samaqana niimeho dzasa eete qaarare. 10 Oi oni. Oi dzasaho tete teqaha abi sesero eetoraidzara. Oi hu nooho isaki keke bahe bagenomanipamu naatakoi.
NAPAHO OORA MA QAARA IDZOIDZO NAATARE
11 Moorare, napai bosata nooka hiisi eeteqi ingona saridzeqi suhe saridzaamake qaariti poiqa moohimi dzamoqanipamu naatoraita bodza qupadzomaqi meeraho neta ao tukuba eehahanipamu naatare. 12 Iihai mootomi ete suubeta qupiho quba samane oke napa gama kuibireqa dzadzaho koo ma taanga mai eete ooma gama baura eete qaarare. 13-14 Qate samaho dzake tume biireqa gume ma meera, ma obaho rasaki, ma ooso ma dzauba ma quba oonoma oke nike gama gaubidzare. Gaubireqa ete dzadzata tuumare hiireqi Dzesu Kiristu Soopara napemeho isakike dzaaroqa qupa sasarima tuuma qaarare.