14
Baboraya biaga Yone homenego ogo
(Maga 6.14-29, Lugu 9.7-9)
O bialu henedagoningi Galili wali agali handame haga Herodo ibu Yasuhanda bialu hayuagoni hale hene. Hale howa ibugua ibunaga haru haga hearuhondo lalu, Ogoni baboraya biaga Yone ala homayago ho dai bu howa agalime nabiagane ale bulenaga hongo holene yu haruagoni ibudago, lene.
Ogoninaga ala Herodohanda Yone minuwa pu senime dariba howa garabaya andaha helene. O binidagoni irane Herodo ibugua ibu hamene Pilibi one Herodiasa ibu dabu binigome ibugua Yone garabaya andaha helene. LBM 18.16, 20.21, Md 11.2, Lg 3.19-20 Ala baboraya biaga Yonehanda homa nabi howa Herodohondo lamiaabo halu lalu, Wali Herodiasa ogoniore í̠ one berelo dabu birigo nabulene biridagoni, lene. Ani layagola howa Herodohanda Yone homelo bo wahole biyaria Yu wali agali hearu hondowa gi howa wahene. Irane Yu wali agali tigua, Yone ibu Ngode Datagaliwabe mana latagi hagaore ka, laga henegonaga wahene. Md 21.26, Lg 20.6
Ani buwa Herodo ibu taba henenengi hayagola tomo nalu biruwa wali Herodiasa waneme wali agali biru wiagoria howa mali lini. Mali liyago hondowa Herodohanda turu taraore howa wandari biagohondo lalu, Í̠na ngi larego ale ta nabi nguliya, lalu lowini.
Ani layagola ibu ai̱ya Herodiasa ibugua ibu wanehondo lamialu lalu, Herodohondo au labe. Baboraya biaga Yonenaga ma puguwa haguane ndisini yuwa áyu ogoni ngi labe, lene.
Ani labe layadagua layagola Kini Herodo ibu mogo lowa wali agali biru wiaru wanakuini howa, Ngi larego ale nguliya, lalu lo wiyago manda bialu mo habo lole ndoyagola ibugua maruhondo lalu, Wandari biagome hame laradagua bule pudaba, lene. 10 Ani layagola nde abule ndoyagola agali marume Yone garabaya andaha heago ma puguwa Md 17.12, Mg 6.27, Lg 9.9 11 haguane ndisini pugu yalu dai buwa wandari biagohondo miyagola wandari ibugua ibu ai̱yahondo mule pene. 12 Ani biyagola Yonenaga talima piaga henerume ibuwa ibu dongone mo yalu pialu hora howa tigua Yasu lamule pene.
Wali agali dewaoreme tomo no karula penego ogo
(Maga 6.30-44, Lugu 9.10-17, Yone 6.1-14)
13 Yone bo wahaya layago hale howa dindi Yasu ibu hayagoni wahalu iba taluni biralu mbirali naheha ibuni hangu pene. Wali agali bu hearume Yasu piya layago hale howa tano uruni wahalu Yasu piyadagua talima mama dindi dindi pene. 14 Yasu iba taluni howa uba ede halu hearia wali agali dewaore bu hearu hondowa ibunaga gubaliniha dara holene to̱lai howa ibugua waragobe hearu mo dabi haga bini. Md 9.36, Mg 6.34
15 Horo ogoningi alendo hayagola ibunaga talima piaga biaru Yasu hearia ibuwa ibuhondo lalu, Ai alendo hayadago ina dindi ko tomo nawini kamago wali agali o karuni pugu pugu bialu tini tomo yolo mule tano emene karuha taya bima pudaba la, lene.
16 Ani layagola Yasuhanda tihondo ladai bialu lalu, Ti tomo nelo tínime midaba, lene.
17 Tigua ladai bialu lalu, Iname mberedi duria wena kira hangu lowa dege henedama, lene.
18 Ani layagola Yasuhanda lalu, I̱ kogoria tagu yalu ibidaba, lene. 19 Yalu ibiyagola ibugua wali agali hearuni, Tanini biradaba, lowa mberedi duria biarubi wena kira biago labobi mo yuwa hari daligaha handa daga halu Ngode Datagaliwabehondo ka̱i̱ lene. Ani lowa ibugua mberedi gai bu baga buwa ibunaga talima piaga biaruhondo miyagola tigua wali agali biru wiaruhondo mo mini. Md 15.35-39, Mg 8.6-10 20 Ani miyagola bibahendeoreme no karula pialu ibira hayago ibunaga talima piaga biarume nu homberia (12) hono to̱lai hene. 2 Kin 4.44, Mg 6.42-43, Lg 9.17, Yo 6.11-13 21 Nenedaruni wali waneiginiru nale agali hangu daga la a̱i̱ halu daosini duria (5,000) hene.
Yasu ibani penego ogo
(Maga 6.45-52, Yone 6.15-21)
22 Ani biyagola howa Yasuhanda wali agali bu hearu andaga pugu pugu bidaba lalu ibunaga talima piaga biaruhondobi lalu, Tígua iba taluni biralu ange edeyagi pole pudaba, lene. 23 Ibugua wali agali biaruhondo, Pudaba, lowa hombene mbira wiagoria iraga howa Ngode Datagaliwabela bi lole pene. Aruma hayahayagi Yasu ibu ibuni hangu hene. Lg 6.12, 9.28 24 Ani bu hea handala iba talu biago iba hanunihayagi pialu hearia puyabu hongo howa pu ladai biyagome iba mo yaribu biyagola talu biago mo badele bini.
25 Egerebagi muna biyagoha Yasu ibu ibunaga talima piaga biaru bereagoria ibani ibini. 26 Tigua ibu ibani ibiyago hondowa mogo timbuniore lo berene. Ti mogo lo biruwa lalu, O ibiragoni homene dininida, lowa gi howa ga̱ lene. Lg 24.37
27 Ani layagola Yasuhanda tihondo lalu, I̱ Yasu kogo gi nahe mini mbiraore hongo howa wu holene nga, lene.
28 Ani layagola Pidahanda hongo howa la daga halu lalu, Anduane Homogo-o í̠oreyagua í̠ keria ibani ibuliya íbu la, lene.
29 Ani layagola Yasuhanda, Pida-o íbu, lene. Íbu, layagola Pida ibu iba taluni howa tagira pialu ibani Yasu hearia pole pene. Yo 21.7 30 Ani pole piyaria puyabu hongo howa pu layago hondowa mogo layagola iba nalu namu lole biyaria Pida ibunime ga̱ lowa lalu, Anduane Homogo-o i̱ gi mia, lene.
31 Ani layagola Yasuhanda abale gini yamuwa yani halu lalu, Mini mbiraore emene wirigo abiyanenaga mini kira wuwa kebe, lene. Md 8.26
32 Ani buwa libu haru mandagi iba taluni biraribigola puyabu pu nale nimu lene. 33 Ani biyago hondowa ibunaga talima piaga iba taluni birayarume Yasunaga mini yaraga halu Yasuhondo lalu, Í̠ Ngode Datagaliwabe Igini heneneore kegoni, lene. Iba 2.7, Mg 4.39, Lg 4.41, Yo 6.69, Ab 8.37, Lm 1.4
Yasuhanda wali agali Genesareteni warago bo wiaru mo dabi henego ogo
(Maga 6.53-56)
34 Ani bialu ti iba timbuni bereago domade halu dindi mbira mini Genesarete wiagoria anda piyagola 35 wali agali hearume ibu de hondowa, Yasuore ibiragonida, lo manda bini. Ani manda buwa tigua ibu heagoha warago bo wiaruni dindi wu mabu biaruniha howa Yasu hearia haru ibai hene. 36 Haru ibuwa tigua ibuhondo hame lowa lalu, Warago bo ngaru ti í̠naga aga nguni hanguni ela helo, lene. Ani layagola wali agali Yasunaga agani ela haga biyaru ti dabi hai haga bini. Md 9.20-21, Mg 5.27-28, Lg 8.44

14:3: LBM 18.16, 20.21, Md 11.2, Lg 3.19-20

14:5: Md 21.26, Lg 20.6

14:10: Md 17.12, Mg 6.27, Lg 9.9

14:14: Md 9.36, Mg 6.34

14:19: Md 15.35-39, Mg 8.6-10

14:20: 2 Kin 4.44, Mg 6.42-43, Lg 9.17, Yo 6.11-13

14:23: Lg 6.12, 9.28

14:26: Lg 24.37

14:29: Yo 21.7

14:31: Md 8.26

14:33: Iba 2.7, Mg 4.39, Lg 4.41, Yo 6.69, Ab 8.37, Lm 1.4

14:36: Md 9.20-21, Mg 5.27-28, Lg 8.44