28
Wali agali ko biaga karume ti mbiralime bole talima ibiragola piagadagua bame gi howa ibida piaga kagoni. Anigo wali agali tigabi karu ti budi gabua laiono ale elahe haabo haga ka. LBM 26.17, 26.36, Iba 53.5
Wali agali dindi timbuni mbiraoreha haga karume ko hangu biaabo hayagua dindi ogoninaga haru haga tara tara hela aribia haabo holebira. Anigo dindi mbiraha haru haga bayalebi mini gigabiwibi kayagua o biagome wali agali bayuwa haru halu dindi bayale hongohe wiaabo holebira.
Agali mbirali ibu haru haga howa wali agali yagibano karu hengedape haga kayagua ogoni ibu iba li timbuni poragome mabuha tomo hengedaru mo ko haradagua bialu kagoni.
Wali agali mana lo ngaru erembira miaga karume wali agali ko biaga karunaga mini yaraga haga ka. Anigo mana lo ngaru biaga karume ko biaga karu heba mini mbiraore nahaga ka. 1 Kin 18.18, 18.21, Eb 5.11
Wali agali ko biaga karu ti mana tigabi agobi ngabe manda nabi kagoni. Anigo Anduane Homogo talima piaga karu ti mana tigabi ogoni manda buwaore ka.
Mbirali yagibano howa mana tigabi biaga kagome mendeali homogo howa mana tigabi nabiaga kago bolanguahe kagoni.
Wandari igiribi daliahe mana lo ngadagua bialu haga karu ti mini gigabiwi kagoni. Urunime ti wali agali ko mangahe habane nabulene karu baba nenege ho hayagua nde ti ai̱ya abala mo taga haragoni.
Agali mbirame ibunaga muni wali agali maru ti dano hadaba lowa dano biago yadai biragola muni miyagobi ndo dewa ngidaba lowa ibu homogo hayagua ibu muni ogoni nayi holebira. Muni ogoni mbirali yagibanoru dara howa biamogo biaga kagonaga giha mo mulebira.
Í̠na mana lo ngago hale halu nabiriyagua Ngode Datagaliwabehanda ibuhondo bi lariligo hale hoa nabi ko ngubidane hondolebira.
10 Í̠na agali tigabi kago ko bilo mo hondo hariyagua í̠na gono wirigoha í̠ni do wulebere. Wali agali ko mbira nabiaga bayale karu ti Ngode Datagaliwabehanda yolo karulapeore mulebira.
11 Homogo karume ti mini gigabiwi kama manda biaabo haga. Anigo yagibano kagome wali agali maru karunaga mini ngago bayuwa tale biaga kayagua ibu mini gigabiwi heneneore ka.
12 Haru haga agali tigabi mbira tagira íbu harangi wali agali bibahendeme turu howa ibu mini yaraga haga. Anigo agali mini kowi kagome haru hole tagira íbu harangi wali agalime ibu hondowa ti ha do haga.
13 Wali agali mbirame ko biyago do ho hayagua ibugua mbirale bigi birago bayale naholebiraore. Anigo mbiralime ko bibahende biyago lapani halu kohondo erembira miyagua Ngode Datagaliwabehanda ibu dara howa biamogo bulebira. Iba 32.3-5, 1 Yo 1.8-10
14 Anduane Homogohanda laradagua biaabo hariyagua í̠ turu ho haabo holebere. Anigo Anduane Homogonaga bi hale habe manga howa doga ho hariyagua í̠ ko ngagoria polebere.
15 Agali ko biaga mbirame haru haga howa wali agali hongo nahe karu hengedape haga. Agali ogoni ibu budi gabua timbuni laiono hongo howa ngororo lagadaguabi biango dudu ale timbuni mini bea mbirame tomo taya bima ibaga biagadaguabi bialu ibu hiriribi haga.
16 Haru haga kago mini giga napale hayagua wali agali mo ko halu haru ha ko holebira. Anigo haru haga mbirame wali agalinaga ngaru guru nolenebi mo hondo holenebi hame nale kago ibugua luore haru haabo holebira.
17 Mbiralime mendeali homelo bo wahaga kago ibu tandaga nalu haabo holebira. Ibu bayale holene mbira handa walia nahe ibagabu kaore homalu waholebira. Ogonibi kago mbiralime ibu biamogo bulene nawi.
18 Í̠na mana tigabi bialu hariyagua í̠ bayale holebere. Í̠na ko bialu hariyagua í̠ abale pilope holebere. Min 10.9, 10.25, 28.6
19 Wali agali mbirame biabe erekuibi bialu mabu hangayagua ibu tomo nolene dewa wu holebira. Anigo wali agali horo mo hole bialu biabe nabiaga karu ti yagibano haabo holebira.
20 Wali agali mini tigabi karu ti turu holeneme to̱lotagiho holebira. Anigo mbirali ibu abale hibilaba lowa homogo hole manda biyagua pani nane napolebira.
21 Agali mbirame godi hale halu howa irane baya hangu dabo handa nabi mendegonaga abale la halu mendego hengedape hayagua nakarulape bira. Anigo godi dabaga marume muni emeneorebi mbira ngilo lowa ke̱ halu godi la holebira.
22 Wali agali habuabi karume ti homogo holenaga abale hibilaba lalu kagoyu ti yagibano holene kaware ibirago manda nabi ka.
23 Mbirali mo kula haragola turu haraligo dindiha lowa í̠na mbirali mana lalu mo tiga biriyagua o biagome mani í̠hondo turu timbuni holebira.
24 Mbiralime ibu aba ai̱yalanaga mbirale ngaru page ndoda lo manda buwa page biyagua ogoni ibubi pagebibi maru kagobi dege kagoni.
25 Mbirali habua biaga kagome wali agali maru mo keba haga. Ai mbirali Anduane Homogohondo mini mbiraore hongo ho wu kago ibu bayale hangu hama puabo holebira.
26 Mbiralime ibuninaga manda hangume mbirale bibahende karulape biai habehe kogoni mitangi bu hayagua ogoni ibu mini nawi ale kagoni. Anigo mbirali mini gigabiwi kagome lawai haradagua bialu hayagua ogoni ibu bayale holebira.
27 Yagibano karuhondo mbirale miriliyagua í̠ mbira buru palia nabi holebere. Yagibano karu nahende tingi howa mbirale nami hariyagua wali agali dewaoreme í̠ ha hene holebere. Man 15.7, Min 19.17, 22.9
28 Mini kowi karume haru harangi wali agali ti ha do holebira. Anigo haru haga ko uruni ibira haragola mini tigabi karume lone haru ho aribia holebira. Yob 24.4, Min 28.12, 29.2

28:1: LBM 26.17, 26.36, Iba 53.5

28:4: 1 Kin 18.18, 18.21, Eb 5.11

28:13: Iba 32.3-5, 1 Yo 1.8-10

28:18: Min 10.9, 10.25, 28.6

28:27: Man 15.7, Min 19.17, 22.9

28:28: Yob 24.4, Min 28.12, 29.2