38
Tandaga handalu howa Anduane Homogohondo bi lenego ogo
Anduane Homogo-o í̠na keba ho kegonigo
i̱hondo keba howa i̱ minu boleni.
Í̠na í̠naga timume i̱ bogalu
í̠naga gime i̱ bope ho heledegoni.
 
Í̠na i̱hondo keba harigola Yob 33.19, Iba 32.4, 102.10, Ais 1.6
i̱naga tingini tandaga timbuni handalu kogoni.
I̱na ko bini ngogome
i̱ha warago timbuni balu ngogoni.
Ko i̱ha ngagome i̱ bo dambi hai haragola Esr 9.6, Iba 40.12
nu gendabi ale howa yu habe nahe kogoni.
 
I̱ni mini nawi howa mana liaheore birugome
i̱naga tinginini dere bidaru
ibane timbuni tuguda tagitagi bialu ngu taraore biragoni.
I̱ miniha genda timbuni yu kogome
i̱ni handa dindi ho bedogoni.
Horo bibahendengi dara howa
dugu biaabo halu kogoni.
I̱naga tinginiha poboyogo timbuni bialu
irame daradagua bidagola i̱ warago timbuniore balu kogoni.
Mbirale tara mbirame i̱ bo hengedaradagua bidagome
i̱ hongo nahe kogoni.
I̱naga miniha mo ko henego
tandaga howa ya lalu ngogoni.
 
Anduane Homogo-o í̠na i̱naga hame hongohe ngelo kogoni Iba 6.6, 10.17, 102.5
manda biai kegoni.
I̱naga bu miniha dugu bialu koru mbira do naheore
í̠na haleme hale hai ho kegoni.
10 I̱naga bu hongo howa ala duguaga bialu
i̱naga hongo pirilape ka.
I̱naga de aruma hai kagome
mbirale mbira handabe naheore kogoni ndobe.
11 I̱ tinginini dere ko ngubi bidarume
i̱naga damene nenegeru i̱ni kogoria ibua nahaya.
I̱ one waneiginirubi ti kaundianiore haruruni ndobe.
12 I̱naga waitigi bu karume
i̱ gonoha delonaga gono wu kagoni ndobe.
Agali i̱ mo ko halu bole karume
i̱ bo wahami̱ya laga bialu ka.
Horo bibahendengi tigua
i̱hondo mana ko hangu bulene manda bialu haga kagoni.
 
13 I̱ hale tuluhe ale howa
tigua bi lararu hale habe nahe ko.
I̱naga bi ndibulo wahene ale howa
ne hariga ha̱ lalu bi labe nahe ko.
14 I̱ agali hale tuluhe haraligobi howa
tigua bi lararu i̱na ladai bibe naheore kogoni.
 
15 Anduane Homogo-o i̱na í̠hondo mini mbiraore wu kogoni.
Anduane Homogo i̱naga Ngode Datagaliwabeore-o
í̠na i̱naga bi larogo ladai biaga kegoni.
16 Waitigi bu karume wai hanalu i̱ bope holenaga
mine bi lelo nahelabe.
I̱ emene pilope harogola
ti turu helo nahelabe laro.
17 I̱ tandaga timbuni handaabo halu kogome
i̱ pilolene kawareore ngagoni.
 
18 I̱na ko bialu haruru í̠hondo latagi hai harugoni. Iba 32.5, 2 Ko 7.9-10
I̱ni mana liahe birudarunaga dara timbuniore ho kogoni.
19 I̱ waitigi dewaore hongo gibihe bu ka.
I̱ bame handabe manga haga karu
ti dewaore daga labenahe ka.
20 I̱na mana bayale hangu bialu kogola
tigua i̱hondo mana ko biadai biaga kagoni.
I̱na mana bayale ngago talialu bialu kogola
tigua i̱ baba bameore mo waitigi haga kagoni.
 
21 Anduane Homogo-o í̠na i̱ yu wanahabe laro. Iba 22.19, 35.22
I̱naga Ngode Datagaliwabe-o i̱ helo wahalu kaundia nahabe.
22 Anduane Homogo-o i̱ Pele Ngiaga í̠ni hanguore kego
i̱ biamogo bule abaleore ibabe.

38:3: Yob 33.19, Iba 32.4, 102.10, Ais 1.6

38:4: Esr 9.6, Iba 40.12

38:9: Iba 6.6, 10.17, 102.5

38:18: Iba 32.5, 2 Ko 7.9-10

38:21: Iba 22.19, 35.22