^
1 Tesalonaika
Tesalonaika äbot täŋpani täŋo nadäkiniki
Poltä Tesalonaika kome epän täŋkuk
Anutu täŋo manta jibi yäpuŋ
Tesalonaika ämawebe äneŋi yabäkta nadäŋkuk
Pol Timoti iniŋ kireŋkuk
Timoti manbiŋam täga yäpmäŋ äbuk
Anutu iŋamiken siwoŋi kuŋat-kuŋatta man
Jesutä äneŋi äbäkta man
Ekäni äneŋi pit kubägän api ahäwek
Bänep kodaki it täkäna
Kädet Anututä gäripi nadäk täyak ugän iwatne