6
Aisaia 6:1-13
Anututä Aisaia epän man iwetkuk
* Kis 24:10; Mat 25:31; Jon 1:18; 1Ti 6:16; Rev 4:10, 7:15 Intäjukun äma wäpi Usiatä kumbuko obaŋ uken kaŋkut; Ekäni äma ärowani täŋo maŋirani bägup säkgämän terak wäpi biŋam ärowani nikek maŋit irirän kaŋkut. Täŋpäkaŋ teki käroŋi unitä kudupi yot kudup tokŋeŋpäŋ itkuk. Itkuko u punin terakä aŋero mäyaptä piäŋ kuŋatkuŋ. Aŋero kubäkubä piri 6 nikek. Täŋpäŋ piri yarätä iŋami dapun peŋpipiŋkuŋ. Täŋ, piri yarätäwä kuroŋiyat uwäk täŋpipiŋkuŋ. Täŋ, piri yarätäwä piäŋ kuŋatta. * Kis 15:11; Rev 4:8 Piäŋ kuŋatkaŋ man näwetgäwet ŋode täŋkuŋ;
Yawe Kehäromi mähemi uwä kudupitä kudupitä kudupiinik!
Unitäŋo peŋyäŋeki ba epmägettä komeni komeni it tokŋetak.
* Rev 15:8 Täŋpäkaŋ aŋero unitäŋo gera mämä ahäŋirän kudupi yot unitäŋo mobätä kwaiŋkuŋ. Täŋkaŋ gupetä yot tokŋeŋkuk. * Luk 5:8; Rev 1:16-17; Jem 3:2 Ude ahäŋirän gera ŋode yäŋkut; Butewaki! Näk paorayäŋ täyat! Näk mena jinom waki, ba äbotnaye imaka, meni jinom wakigän. Wära! Dapunatä intäjukun äma Yawe kehäromi mähemi u käyat unita jide täŋpäŋ api iret!
* Ais 53:5; Hib 9:14; 1Jo 1:7, 2:1-2; Mat 3:11 Ude yäŋira aŋero kubätä kädäp gäyek bukäken nanik kätupmäŋpäŋ yäpmäŋ piäŋ näkken äbuk. Äbäŋpäŋ kädäp gäyek u mena jinomken yäputpäŋ yäŋkuk; Ŋo ka yäk. Kädäp gäyek ŋowä meka jinom terak irirän momika keweŋirän unitäŋo kowata täretak uba!
* Mat 28:19-20; Apos 22:28, 26:16-17, 20:24; Efe 3:8 Ude näweränkaŋ Yawetä ŋode yäŋirän nadäŋkut; Netäpäŋ api iwera kwek? Ba netä manbiŋamnin api yäpmäŋ kuŋ nimek? Ude yäŋirän nadäŋpäŋ yäŋkut; Näkä täga kwet! Näkpäŋ nepmaŋpi kwa yäŋ iwetkut. * Mat 13:14-15; Mak 4:12; Luk 8:10; Jon 12:40; Apos 28:26-27 Ude yäwawä näwetkuk; Päŋku äma äbot ŋo ŋode kaŋ yäwet;
Jukujin täwä api nadäneŋo upäŋkaŋ bänepjintä nämo api nadäwä täreneŋ.
Dapunjintä api ijineŋo upäŋkaŋ nämo api kawä täreneŋ.
10 Yawetä ude näwetpäŋ ŋode näwetgän täŋkuk;
Gäkä ude yäwetpäŋ ämawebe äbot ŋo bänepi täŋpewi guŋ tawut. Ba täŋpewi jukuni pik täŋpäkaŋ dapuri täŋpipi.
Ude nämo täŋpayäŋ täyan uwä dapuritä imaka api kaŋ-däkŋeneŋ ba jukunitä api nadäwä tumneŋ, ba bänepitä nadäkinik täŋpäŋ näkken äneŋi äbäŋirä yäpa tägawäpäŋ yepmaŋpero udeta.
11 Ude näweränä iwetkut; Yawe, man u kadäni jide ude api yäŋ yäpmäŋ ärowet? Ude yäwawä näwetkuk;
Yäŋ yäpmäŋ kuŋ itkaŋ imaka ŋode ahäwayäŋ täko unita itsämben;
Yotpärare it yäpmäŋ kukaŋ uwä waŋpäŋ parirä ämawebe u irani yäwat kireŋpewä api kuŋtäŋpä kuneŋ. Ba unitäŋo ketem epäni ba imakaniye u kudup paotinik api täneŋ.
12 Bureni, Yawe näkä ämawebe u kuduptagän yäwat kireŋpewa yotpärareni peŋpeŋ kuŋ moreŋirä komeni ude bumik nämo, jopitä jopiinik api pärek.
13 Kokoki irayäŋ täko u kudup api pewä paotneŋ. Upäŋkaŋ päya madäwanitä käririŋ taŋpeŋ ärok täkaŋ ude api ahäwek. Ämawebe kuduptagän api paotneŋo upäŋkaŋ näkŋo äbot kodaki kudupi kubä api ahäneŋ.

*6:1: Kis 24:10; Mat 25:31; Jon 1:18; 1Ti 6:16; Rev 4:10, 7:15

*6:3: Kis 15:11; Rev 4:8

*6:4: Rev 15:8

*6:5: Luk 5:8; Rev 1:16-17; Jem 3:2

*6:6: Ais 53:5; Hib 9:14; 1Jo 1:7, 2:1-2; Mat 3:11

*6:8: Mat 28:19-20; Apos 22:28, 26:16-17, 20:24; Efe 3:8

*6:9: Mat 13:14-15; Mak 4:12; Luk 8:10; Jon 12:40; Apos 28:26-27