25
Aisaia 25:6-9
Ekänitä kumäŋ-kumäŋ täŋo kehäromi api däpmäŋ tärewek
* Mat 22:1-10 Täŋpäkaŋ Saion pom ŋo terak Yawe kehäromi mähemitä ämawebe komeni komeni yepmäŋ towikta äŋnak-äŋnak pähap api täŋpek.
Äŋnak-äŋnak u gänaŋ tom ketem säkgämän, ba wain ume gäripi nikek äŋnak-äŋnak upäŋ api täŋpek.
* Mat 27:51; 2Ko 3:13-18; Efe 3:5-6, 4:18; Hib 9:24, 10:19-21 Täŋkaŋ pom ŋoken Yawetä kumäŋ-kumäŋ täŋo tek kehäromi ämawebe äbori äbori kuduptagän uwäk täyak uwä api däpmäŋpäŋ weŋ-gajähut täŋpän kuneŋ.
* 1Ko 15:26,54; Hib 2:14-15; Rev 7:17, 20:14, 21:4 Bureni, kumäŋ-kumäŋ unitäŋo kehäromi utpewän paotinik api täŋpek.
Yawe Ärowani uwä ämawebe kuduptagän konämi dok api ärut yämek. Täŋpäŋ ämawebeniye komeni komeni unitäŋo mäyäk butewakini api wärämut yämek.
 
Yawetä ude yäŋkehärom täyak.
 
* Sam 37:5-7, 62:1 Kadäni uken ŋode api yäneŋ; U kawut! Anutunintä ude uwä täyak!
Unita nadäkinik täŋ imiŋitna wakiken nanik nimagutkuk.
Bureni, Yawe u tubeŋ kuŋitna jopi nämo täŋkuk. Nämo, u täŋkentäŋ nimiŋkuko unita oretoret pähap täna!

*25:6: Mat 22:1-10

*25:7: Mat 27:51; 2Ko 3:13-18; Efe 3:5-6, 4:18; Hib 9:24, 10:19-21

*25:8: 1Ko 15:26,54; Hib 2:14-15; Rev 7:17, 20:14, 21:4

*25:9: Sam 37:5-7, 62:1