44
Aisaia 44:6-8
Yawe bureni kubä-tägän itak
* Ais 48:12; Rev 1:17, 22:13 Yawe kehäromi mähemi, Isrel täŋo intäjukun äma ba täŋkentäki pähap unitä ŋode yäyak;
Näkägän intäjukuninik ba mädeninik itat.
Anutu kubä nämo itak. Anutu bureni-inik u näk kubägän yäk.
* Stt 17:7-8 Jide? Näk udewani kubä itak ba? Itak u täŋpäwä ini-tägän ini kwawak niwoŋäreŋirän kaŋpäŋ nadäna.
Ba imaka bianinik ahäwani, yäput pektä it yäpmäŋ äbätak unitäŋo mebäri,
ba imaka kämi ahänayäŋ täkaŋ unitäŋo mebäri imaka, yäŋahäŋirän kaŋ nadäna.
* Apos 1:8, 14:15, 17:23-31 Upäŋkaŋ ude nämo! Ämawebenaye, in umuntaŋpäŋ kujat kwaik täneŋo!
Imaka kämi ahäkta bianiinik täwetkuro u bureni ahäŋirän kaŋpäŋ nadäŋkuŋo unita biŋami api yäŋahäneŋ.
Unita jide nadäkaŋ? Anutu näk ŋodewani kubä itak? Nämo, näk kubä nämo itak yäŋ nadätat. Näk kubä-tägän intäŋo mobä kujat kehäromigän, intä yeŋgämä pekta itat.

*44:6: Ais 48:12; Rev 1:17, 22:13

*44:7: Stt 17:7-8

*44:8: Apos 1:8, 14:15, 17:23-31